Ulga podatkowa 2021 - 2022

1,5% na rzecz OPPBilety okresoweDarowizny - Kościelne Osoby PrawneDarowizny krwiodawstwoDarowizna na pożytek publicznyKoszty uzyskania przychoduKwota wolna od podatkuNienależne świadczeniaPodatek zagranicznyOdliczenia składek ZUSSkładki zdrowotneStrata500+ w PIT za 2021 rokUlga abolicyjnaUlga B+RUlga na InternetUlga prorodzinnaUlga rehabilitacyjnaOdlicz wpłaty na emerytury IKZEIP BOX Innovation BoxKwota zmniejszająca podatekLimity ulg podatkowychUlga termomodernizacyjnaUlga na powrót

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:45 (aktualizacja: )

W deklaracji PIT za 2021 r. (składanej w 2022 r.) nie pojawiają żadne nowości dotyczące odliczeń od podatku.  Oznacza to, że w rocznych rozliczeniach PIT za 2021 rok obowiązują te same ulgi i odliczenia, co w 2021 roku.

Ulgi i odliczenia będą przysługiwać na takich zasadach, jak w latach poprzednich -również ulgi na krew, ulgi rehabilitacyjnej i ulgi na działalność badawczo-rozwojową B+R. Podatnik musi jednak nadal gromadzić dokumenty i potwierdzenia czynności pozwalających na wykazanie przez niego ulg i odliczeń.

Ulga podatkowa pozostaje prawem podatnika. Stąd nie jest obowiązkowe korzystanie z niej. Podatnik sam odpowiada za to, aby konkretna ulga podatkowa znajdowała się w deklaracji rocznej. Jeśli nie wprowadzi jej do PIT, w procesie kontroli rozliczenia organ podatkowy nie jest zobowiązany do tego, aby informować podatnika o prawie do korzystania z preferencji podatkowych. 

Korzystanie z ulg i odliczeń musi odbywać się w sposób prawnie dozwolony. Ulgi są bowiem wyjątkiem od opodatkowania całości przychodów podatnika. W efekcie obowiązkowe jest odpowiednie dokumentowanie prawa do ulgi, gromadzenie odpowiednich zaświadczeń i informacji, posiadanie faktur i innych dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków zgodnie z warunkami stosowania danej ulgi. 

Ulgi i odliczenia w PIT za 2021 rok w 2022 roku

Ulga podatkowaDokumenty
Odliczane od dochodu

Składki ZUS

RMUA od pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy – dowód opłacenia składek

Darowizny – krew i osocze

Zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi

Darowizny na kościół – kult religijny

Pieniądze – dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, inna darowizna – dowód z danymi: darczyńcy, wartością darowizny oraz oświadczeniem o jej przyjęciu.

Darowizny – pożytek publiczny

Ulga termomodernizacyjna

Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych)

Darowizna na cele edukacji zawodowej

Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)

Internet

Dane kupującego, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono - korzystasz wyłącznie przez dwa bezpośrednio po sobie następujące lata podatkowe.

Zwrot nienależnych świadczeń

Dane zwracającego świadczenie, otrzymującego zwrot, informacja o tytule świadczenia, kwocie zwrotu,

IKZE

Na dokumencie: dane opłacającego składkę, instytucji finansowej, opłacona kwota, rodzaj świadczenia (za co płatność)

Rehabilitacja

- Samochód – umowa własności (współwłasności) pojazdu + potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów; gdy wymagane dodatkowo - potwierdzenie stopnia niepełnosprawności.;

- przewodnik (obowiązek wskazania osoby przewodnika), pies asystujący (certyfikat);

- inne wydatki, w tym leki, sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający funkcjonowanie - dane nabywcy, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono za wydatek na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych;

- w przypadku wydatków na leki lub niezbędne zabiegi – dokumentacja medyczna od lekarza lub udokumentowana konieczność przeprowadzenia takiej terapii,

Na szkolenie uczniów

Decyzja o uldze uczniowskiej z organu podatkowego

Na pomoc domową

Umowa aktywizacyjna oraz dowód opłacenia składek ZUS (dane osób, kwota, przedmiot zapłaty)

Budowlana

Faktury lub inne dokumenty za poniesione wydatki zgodnie z przepisami w dacie obowiązywania ulgi (prawa nabyte)

Darowizny – cele charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych

Pokwitowanie odbioru darowizny (od kogo – dla kogo, ile otrzymano) + w okresie 2 lat sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na działalność charyt. – opiekuńczą

Odliczane od podatku

Składki zdrowotne

RMUA pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy – dowód opłacenia składek

Na dzieci – prorodzinna

Bez dowodów, istotny jest okres sprawowania opieki oraz uprawnienia do jej sprawowania – stąd na żądanie organu przedstawić należy odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę w tym zakresie ze starostą; jeżeli posiadasz 1 dziecko ustal wartość własnych dochodów.

Podatek z zagranicy – abolicyjna

Poświadczenie o wartości podatku zapłaconego za granicą za dany rok

Budowlana

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie uzyskiwania praw do ulg (prawa nabyte)

Odsetkowa

Potwierdzenie banku o wartości opłaconych w roku odsetek

Inne

Strata

Nie są wymagane, podstawą deklaracje za poprzednie lata

1% podatku

W przypadku wysyłki w ostatnich dniach – dowód terminowego nadania przesyłki pocztowej z deklaracją PIT

Programiści i naukowcy, badacze będą mieli lepiej - 5 proc. PIT i CIT

Już od 2019 r. ma obowiązywać tzw. IP box, czyli pakiet przywilejów podatkowych w obszarze praw własności intelektualnej. Obejmie on działalność badawczo-rozwojową w obszarach, w których wytwarzane mogą być prawa własności intelektualnej. Badania i rozwój w przypadku ulgi nie powinny przy tym kojarzyć się wyłącznie z laboratoriami i instytutami naukowymi ...

Programiści i naukowcy, badacze będą mieli lepiej - 5 proc. PIT i CIT

PIT 2020 a krwiodawstwo

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą starać się o zmniejszenie należnego podatku dzięki zastosowaniu ulg oraz odliczeń podatkowych. Ulgi lub odliczenia obniżają dochód stanowiący podstawę opodatkowania bądź umożliwiają zmniejszenia wysokości należnego do zapłaty podatku. Podatnik o prawo do stosowania ulg, musi zadbać już w trakcie roku ...

PIT 2020 a krwiodawstwo