Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga podatkowa 2022-2023

1,5% podatku na rzecz OPPBilety okresoweDarowizny - Kościelne Osoby PrawneDarowizny krwiodawstwoDarowizna na pożytek publicznyKoszty uzyskania przychoduKwota wolna od podatkuNienależne świadczeniaPodatek zagranicznyOdliczenia składek ZUSSkładki zdrowotneStrata500+ w PIT za 2022 rokUlga abolicyjnaUlga B+RUlga na InternetUlga prorodzinnaUlga rehabilitacyjnaOdlicz wpłaty na emerytury IKZEIP BOX Innovation BoxKwota zmniejszająca podatekLimity ulg podatkowychUlga termomodernizacyjnaUlga na powrótUlga dla klasy średniej

Ewelina Czechowicz 08.05.2018 14:45 (aktualizacja: )

W deklaracji PIT za 2022 r. (składanej w 2023 r.)  pojawiają  się nowe ulgi podatkowe oraz odliczenia. Podatnicy będą mogli skorzystać również z dotąd dostępnych preferencji, jak ulga na dziecko czy Internet. Z jakich ulg i preferencji warto skorzystać?  Poniżej prezentujemy ulgi i preferencje dostępne w PIT za 2022 r. 

Nowe ulgi i odliczenia w PIT za 2022 r. - PIT.pl

Preferencyjne reguły opodatkowania w PIT za 2022 r.

W PIT za 2022 r. pojawią się nowe preferencje takie jak ulga na powrót, ulga dla rodziców 4 i więcej dzieci czy ulga dla pracujących seniorów. Modyfikacją uległo wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem.

Rodzaj ulgi

Limit ulgi

Warunki skorzystania z preferencji

Warunki dodatkowe

Druki

Rozliczenie wspólnie z dzieckiem

niższa stawka podatku
[podwójna kwota zmniejszająca]

potwierdzenie statusu dziecka

zarobki dziecka pełnoletniego do - 16.061,28 zł

PIT‑36, PIT‑37

Ulga dla rodziców 4+

Po raz pierwszy  PIT 2022

85.528 zł

potwierdzenie wieku oraz ilości dzieci

ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37

Ulga na powrót

Po raz pierwszy  PIT 2022

85.528 zł

zmiana rezydencji podatkowej

ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28 PIT‑36 PIT‑36L PIT‑37

ulga dla młodych

85.528 zł

wiek do 26 r. ż.

ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37

Ulga dla pracujących seniorów

Po raz pierwszy w  PIT 2022

85.528 zł

rezygnacja ze świadczenia emerytalnego

ulga obejmuje  przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37

Wspólnie z małżonkiem

 Podwójna kwota zmniejszająca podatek

 

 ulga dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych

PIT‑36, PIT‑37

 

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Ulgi i odliczenia w PIT za 2022  składanym 2023 roku

Ulgi odliczenia od podatku można policzyć na ulgi odliczane od dochodu oraz podatku.

 

Poniżej przedstawiamy katalog odliczeń od podatku oraz dochodu:

Odliczenia podatku 2022

Nazwa preferencji

Wysokość ulgi

Warunki do skorzystania z ulgi

To ważne!

Druk

Ulga na dziecko (prorodzinna)

1.112,04 zł
[rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1.112,04/rok na 2 dziecko; 2.000,04 na 3 dziecko; 2.700,00 na 4 i kolejne dziecko]

PIT/0 dane dziecka, sprawowanie opieki nad dzieckiem

Ulga dostępna tylko dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych

PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Składki zdrowotne

Zmienione zasady odliczania wyłącznie dla podatku liniowego  ryczałtu

Ryczałt - 50% składek, podatek liniowy - cała wartość zapłacona, nie więcej niż 8.700 zł

RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość

Brak możliwości odliczenia ulgi na zasadach ogólnych

PIT‑28, PIT‑36L

Za pracę za granicą (abolicyjna)

Kwota podatku z zagranicy

Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT‑11)

maksymalne odliczenie 1.360,00 zł;

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]

 

 

 

 

 

Odliczenia od dochodu 2022

Nazwa ulgi

Co można odliczyć od dochodu?

Dokumenty niezbędne do odliczenia

Czas stosowania ulgi

Formularze

Ulga na robotyzację

Po raz pierwszy w  PIT 2022

Podatnik będzie mógł odliczyć wydatki na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjne

Dokumenty   potwierdzające poniesione koszty 

w roku podatkowym poniesienia wydatków lub w jednym z 6 kolejnych lat, 100% wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych

PIT-36,
PIT-36L,
[PIT/O]

ulga na zabytki tzw. Pałacyk Plus

Po raz pierwszy w PIT

50% wydatku, w przypadku zakupu nieruchomości max. 500.000 zł

Dokumenty  potwierdzające poniesione koszty 

 

PIT‑37,
PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L

ulga na marketing produktu

Po raz pierwszy w PIT 2022

max. 1 mln zł

Dokumenty potwierdzajace poniesione koszty

 

PIT-36L,
PIT-36.

ulga na stworzenie nowego produktu

Po raz pierwszy w PIT 2022

30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek max. 10% dochodu z działalności gospodarczej

Dokumenty potwierdzajace poniesione koszty

 

PIT‑36, PIT‑36L,
[PIT/O]

ulga sponsoringowa na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe

Po raz pierwszy w PIT 2022

50% kosztów poniesionych na tę działalność nie więcej niż dochód z działalności

 

 

PIT‑36, PIT‑36L,
[PIT/O]

na inwestycję w spółkę alternatywną

Po raz pierwszy PIT 2022

250.000 zł

 

 

PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37,
[PIT/O]

ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę

Po raz pierwszy PIT 2022

1.000 - 2.000 - 2.500 zł rocznie przez dwa lata

faktury potwierdzające koszt

limit zależny od obowiązku korzystania z kasy rejestrującej (fiskalnej)

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L,
[PIT/O]

Ulga na związki zawodowe

Po raz pierwszy PIT 2022

Daje możliwość odliczenia 500 zł  składek rocznie

Dokument potwierdzający zapłatę składek 

 

PIT‑28, PIT‑36,
PIT‑37
[PIT/O]

Ulga na termomodernizacje

53.000 zł

Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych)

Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku

PIT‑37,
PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]

Ulga na IKZE (konto emerytalne)

wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 7.106,40 zł, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 10.659,60 zł (limit na 2022 r.)

dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

 

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]

Ulga na badanie i rozwój (B+R)

100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi

ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia

 

PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/BR]

Składki ZUS

W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021

RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

 

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[Tylko na deklaracji PIT]

Zwrot nienależnych świadczeń

Kwota zwrotu łącznie z podatkiem

Dowód zwrotu świadczeń

Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Ulga na leki

Koszt leków minus 100 zł za miesiąc W przypadku pieluch i pieluchomajtek - max. 2.280 zł

Dowód poniesienia wydatku

Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

W wysokości poniesionych wydatków

Dowód poniesienia wydatku

Orzeczenie o niepełnosprawności

PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37
[PIT/O]

Wydatki na używanie samochodu przez osobę niepełnosprawną

2.280,00 zł

Akt własności / współwłasności

Orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Darowizny na  cele kultu religijnego

6% dochodu podatnika

Dokumenty potwierdzające dokonanie darowizny

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Darowizny na organizacje pożytku publicznego

6% dochodu podatnika

Dokumenty potwierdzające dokonanie darowizny 

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Ulga dla krwiodawców

6% dochodu podatnika

Potwierdzenie stacji krwiodawstwa

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Ulga dla oddających osocze

350 zł / l. max. rocznie 8.750 zł

Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza

Brak

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Darowizna na cele edukacji zawodowej

6% dochodu podatnika

Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny

Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]

Darowizna na cele walki z COVID-19

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny

Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny

do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]

Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe

do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny

Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny

do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]

Ulga na Internet

760,00 zł

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na Internet

Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]

Odliczenie - strata podatkowa

1) maksymalnie 50% dla strat z 2021 i lat wcześniejszych
2) 100% straty z 2020 r. i 2021 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie

Strata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lata

Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]

Ulga na złe długi

Podatnik może odliczyć wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy

Dokument potwierdzający termin zapłaty

Odliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Ulga na robotyzację przemysłową - Polski Ład

Ulga na robotyzację przemysłową jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się ...

Ulga na robotyzację przemysłową - Polski Ład

Ulga 4 plus dla rodzin PIT-DZ

PIT-0 dla rodzin 4+ to 85 528 zł przychodu bez PIT na każdego rodzica. Do tego – dla podatników na skali (12 i 32 proc. PIT) dochodzi jeszcze 30 tys. kwoty wolnej. W sumie na PIT-0 dla rodzin 4+ skorzysta ponad 110 tys. rodziców. W portfelach takich rodzin zostanie ...

Ulga 4 plus dla rodzin PIT-DZ

PIT 2022 a krwiodawstwo

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą starać się o zmniejszenie należnego podatku dzięki zastosowaniu ulg oraz odliczeń podatkowych. Ulgi lub odliczenia obniżają dochód stanowiący podstawę opodatkowania bądź umożliwiają zmniejszenia wysokości należnego do zapłaty podatku. Podatnik o prawo do stosowania ulg, musi zadbać już w trakcie roku ...

PIT 2022 a krwiodawstwo

Wybrane problemy w zakresie ulgi na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2021 r.

Do najczęściej uwzględnianych odliczeń w rocznych PIT-ach należy ulga prorodzinna, nazywana również ulgą na dzieci. W praktyce polega ona na dokonaniu odliczenia ustawowo dopuszczalnych kwot w zeznaniu rocznym od podatku obliczonego według skali podatkowej. W zależności od tego, czy dotyczy ona dzieci małoletnich, czy pełnoletnich ...

Wybrane problemy w zakresie ulgi na dzieci w zeznaniu podatkowym za 2021 r.

Polski Ład - ulga IP Box

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z nowych ulg i odliczeń. Nowy system ulg ma zachęcić firmy do wytwarzania własności intelektualnej i do jej rejestrowania w Polsce. Przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych może jednocześnie korzystać z IP Box i ulgi B+R ...

Polski Ład - ulga IP Box

Straty podatkowe w PIT za 2021 rok

Składając swoje rozliczenie podatkowe za 2021 rok podatnik może obniżyć wykazany w nim dochód o nierozliczone jeszcze straty podatkowe, które powstały w pięciu poprzednich latach podatkowych. Maksymalna kwota obniżenia dochodu o stratę wynikającą z ...

Straty podatkowe w PIT za 2021 rok

Strata podatkowa - zmiany 2019/2020

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym suma kosztów podatkowych w roku przekroczy sumę przychodów mamy do czynienia ze stratą podatkową. Od 2019 roku należy ją jednak rozliczać w inny sposób niż dotychczas ...

Strata podatkowa  - zmiany 2019/2020