PIT-28

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

PIT-28 lub PIT-28S ryczałt ewidencjonowany

Druk PIT-28 obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze. Formularz obsługuje dwie grupy rozliczeń i należy go wypełniać jako:

 • PIT-28 firma,
 • PIT-28 najem (PIT-28 za wynajem).

pit-28 ryczałt
Źródło: FORUM

Kto składa PIT-28 lub PIT-28S 

Podatnik składa PIT-28 lub PIT-28S za 2022 r., pod warunkiem dopełnienia obowiązków zgłoszeniowych. Ma zatem obowiązek złożyćPIT-28, gdy:

 • zawiadomił do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tytułu ryczałtu ewidenocjowanego w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego - poprzez CEiDG-1,
 • dokonał wpłaty na poczet ryczałtu ewidencjonowanego (tytuł płatności w przelewie lub formularzu wpłaty: PIT-28 z tytułu rozliczeń umów najmu, dzierżawy pod warunkiem, że będzie to pierwsza w danym roku płatność z tytułu podatku za takie rodzaje przychodów).

Podatek zapłacić należy na swój mikrorachunek podatkowy.

Jeżeli w latach wcześniejszych podatnik korzystał z ryczałtu i nie zrezygnował z tej formy opodatkowania – oświadczenie (zawiadomienie) nie jest wymagane.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-28/PIT-28S (24)Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (także zarząd sukcesyjny)
PIT-28/B (18)aktywny skoroszyt excellInformacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT/O (26)aktywny skoroszyt excellZeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2022 r.
PIT/M (8)aktywny skoroszyt excellInformacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/B (18)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2022 r.

PIT-28 dotyczy:

 • prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo,
 • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo,
 • osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nowy termin wysyłki PIT-28

Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu nastąpiła zmiana terminów składania niektórych rocznych rozliczeń podatku PIT. Deklaracja ryczałtowa PIT-28 od 2023 będzie składana w tym samym terminie co PIT-37, a więc do ostatniego dnia kwietnia (w 2023 roku - 2 maja). 

Oznacza to, że od 2023 roku nastąpiło ujednolicenie terminów składania druków PIT. Dotyczy to m.in. deklaracji PIT-28. Więcej na ten temat w artykule ,,Do kiedy PIT za 2022 rok? Nowe terminy rozliczeń".

Ważna rola PIT-36 w 2023 roku

W 2023 roku warto przyjrzeć się również deklaracji PIT-36. Za sprawą Polskiego Ładu przedsiębiorcy - ryczałtowcy mają bowiem możliwość zmiany formy opodatkowania w 2022 roku z ryczałtu na skalę (zmiana w całym 2022 roku). Będą to robić w sezonie rocznych rozliczeń podatku PIT, składając w zamian za deklarację PIT-28 - deklarację PIT-36. Warto dokładnie zwrócić uwagę na rodzaj składanej deklaracji. Popełnienie błędu będzie skutkowało utratą prawa do zmiany formy opodatkowania na skalę w 2022 roku. Więcej na temat zmiany w poradniku Ministerstwa Finansów ,,Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku. MF tłumaczy, co robić krok po kroku". 

Najem prywatny - zmiana formy opodatkowania na skalę

Warto pamiętać, że za sprawą Polskiego Ładu podatnicy, którzy jako formę opodatkowania najmu prywatnego w 2022 roku wybrali ryczałt, mają możliwość jej zmiany na skalę. Skorzystanie z 12 proc. PIT za cały 2022 rok będzie możliwe pod warunkiem zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 2 maja 2023. Na jakiej zasadzie będzie się to odbywało? Wystarczy, że podatnik po zakończeniu roku rozliczy najem na druku  PIT-36 zamiast PIT-28. Zeznanie takie złożyć należy w terminie do 2 maja 2023 r. Ale uwaga! Wybór 12-proc. stawki podatku nie będzie możliwy, jeżeli wynajmujący złoży już zeznanie PIT-28 za 2022 r., czyli rozliczy je ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Więcej na ten temat w artykule ,,Wynajmujący, którzy wybrali ryczałt mogą rozliczyć się 12-proc. stawką PIT" oraz ,,Rozliczenie najmu prywatnego za 2022 r. możliwe na zasadach ogólnych". 

Deklaracja PIT-28 a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Na PIT-28 nie można rozliczyć się łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wybierając ryczałt ewidencjonowany nie można się rozliczać wspólnie również z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem, np. podatkiem 12% według skali podatkowej. Ryczałt eliminuje taką możliwość rozliczeń. Wyjątkiem jest, gdy ryczałtem opodatkowane są przychody z najmu i dzierżawy prywatnej lub umów podobnych. Wówczas uzyskiwanie takich przychodów nie wyłącza prawa do opodatkowania innych przychodów łącznie z małżonkiem/-ą lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Uwaga! Zmiany Polskiego Ładu

Polski Ład dał prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, którzy przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów opodatkowanych ryczałtem. Jeśli więc któryś z małżonków wybrał ryczałt, a nie uzyska przychodów, będzie miał prawo do wspólnego opodatkowania. Więcej na ten temat w artykule ,,Wspólne rozliczenie małżonków również na podatku liniowym bądź ryczałcie. Jest jednak warunek".

Ryczałtowcy na PIT-28nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów. Rekompensuje to niższa stawka podatku oraz odliczenia:

Możliwe jest także oddanie 1,5 % podatku wykazanego na PIT-28 na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Ryczałtowcy nie odliczają ulgi prorodzinnej, ulgi IP BOX, ulgi B+R. Ulgi te mają prawo rozliczać w sytuacji, gdy posiadają inne źródła przychodów, rozliczane na innych deklaracjach podatkowych. Pozostałe obowiązujące obecnie ulgi mogą odliczać od wykazanej kwoty. Mają też możliwość odliczać od przychodów stratę, wykazaną przed przejściem na ryczałt.

Podatnik opodatkowany różnymi stawkami ryczałtu, dokonujący odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Stawkę ryczałtu określa się na zasadzie: rodzaj działalności – odpowiednia stawka. Możliwe jest stosowanie kilku stawek ryczałtu na raz. Gdy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, a jeśli stawka normalnie byłaby wyższa - wynosi on 20% albo 17%.

PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Wzór formularza PIT-28 / PIT-28S ma zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Wypełnienie deklaracji rozpoczyna się od podania numeru identyfikacji podatkowej dla danego podatnika. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej podają najczęściej numer PESEL, a przedsiębiorcy numer NIP.

PIT-28 / PIT-28S (21) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28: Cześć A i B / Opracowanie własne PIT.pl 

Dane identyfikujące podatnika w PIT-28

W części A należy wskazać urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (w przypadku osoby fizycznej), do którego będzie przesłana deklaracja PIT-28 (wyślij PIT-28 w programie PIT). Natomiast w części B należy podać dane identyfikacyjne oraz aktualny adres zamieszkania podatnika, łącznie z podaniem gminy, powiatu, województwa i kraju.

Przychody podatnika objęte ryczałtem

W części C zeznania podatkowego należy wpisać przychody objęte ryczałtem. Osoby fizyczne wynajmujący prywatnie mieszkanie, czy wydzierżawiający zarobkowo lokal, wpisują roczną kwotę przychodu w pole nr 34. Te dochody są opodatkowane 8,5 procentową stawką ryczałtu, w przypadku nadwyżlki ponad 100.000 zł - stawka rośnie do 12,5%.

W najprostszym przypadku podatnicy nie rozliczają żadnych kosztów ani nie odliczają od tego przychodu składek ZUS, więc omijają części:

 • D. odliczenia od przychodów
 • E. obliczenie kwot przysługujących odliczeń od przychodów
 • F. podstawa opodatkowania
 • H. odliczenia od ryczałtu

 

PIT-28: Cześć K / Opracowanie własne PIT.pl 

Dopiero w części G i I należy obliczyć według odpowiedniej stawki procentowej ryczałtu wysokość należnego podatku oraz podać sumę wpłaconych zaliczek. Dzięki temu w części K zostanie obliczona kwota nadpłaty lub niedopłaty podatku.

Najprościej PIT-28 wypełnić korzystając z intuicyjnego programu do rozliczeń PIT, w którym nie tylko szybko i bezbłędnie wyliczymy należny podatek, ale wyślemy deklaracje online do urzędu skarbowego.