PIT 2020

Katarzyna Sudaj 20.12.2019 11:23 (aktualizacja: )

Rozliczenia roczne PIT za 2019 rok składane są na początku 2020 roku. W zależności od rodzaju druku PIT, ustawa wyznacza różne terminy spełnienia ustawowego obowiązku rozliczenia się z rocznego podatku dochodowego.

Do kiedy należy rozliczyć PIT za 2019 rok?

Oprócz informacji PIT-16A, którą rozliczający się kartą podatkową musieli złożyć do 31 stycznia 2020 r., to pozostałe deklaracje rozlicza się w terminie od 15 lutego 2020 roku do:

  • do 2 marca2020 roku w przypadku zeznania PIT-28 (ustawowy termin ostatni dzień lutego, czyli 29 luty 2020 roku) przypada w sobotę, dlatego termin ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy, czyli poniedziałek 2 marca 2020 roku) lub
  • do 30 kwietnia 2020 roku w przypadku pozostałych: PIT-36/S, PIT-36L/S, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Jak rozliczyć PIT za 2019 rok?

W zależności od tego, z jakich źródeł podatnik osiągnął swoje przychody, taki rodzaj deklaracji PIT musi wypełnić: PIT-16A, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Szeroki wachlarz ponad 40 różnych druków PIT można wypełnić w programiee-pity 2019

W tym roku po raz drugi rozliczenie PIT za 2019 rok zostało przygotowane w ramach usługi Twój e-PIT. MF udostępniło online przygotowane zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36. Jednak te dwa rodzaje zeznań (PIT-36 oraz PIT-28) nie obejmują przychodów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej. PIT z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej nadal będzie trzeba rozliczyć samodzielnie.

Nowością w tym roku jest to, że dzięki automatycznemu powiązaniu usługi Twój e-PIT z bazą PESEL, dane dotyczące ulgi dla dzieci zostaną uzupełnione przez system KAS w deklaracji PIT-37 i PIT-36. Również powiązanie z rejestrami szkolnictwa wyższego pozwoli zweryfikować ulgę na dorosłe uczące się dzieci.

W ramach usługi Twój e-PIT KAS udostępni po raz pierwszy w tym roku również zapowiadane rok temu deklaracje PIT-36 i PIT-28, ale nie w pełnym zakresie, lecz ograniczone do przychodów innych niż te z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Rozliczenie roczne