Podatek VAT

ABC podatku VATJednolity Plik KontrolnyKlasyfikacje

Zasady korzystania z rachunku VAT

Rachunek VAT jest wykorzystywany m.in. przy zapłacie za towar lub usługę w mechanizmie podzielonej płatności (MPP). Jest on otwierany przez bank lub SKOK dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek rozliczeniowy czy imienny rachunek członka SKOK ...

Zasady korzystania z rachunku VAT

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Podatnik zostaje wykreślony z rejestru podatników VAT w sytuacji, gdy złoży w tym celu stosowne zawiadomienie. Jednak podatnicy muszą pamiętać, że naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru bez jego wiedzy ...

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Usługi finansowane w ramach crowdfundingu w sieci blockchain nie podlegają opodatkowaniu VAT

Elementem koniecznym zakwalifikowania usługi jako podlegającej VAT jest wyodrębnienie odbiorcy świadczenia. Tak orzekł 11 lipca 2023 r. WSA w Gdańsku w sprawie polskiej spółki realizującej projekty rozwoju sieci blockchain na zlecenie społeczności skupionej wokół tej sieci. Sąd uznał, że zlecenie finansowane było w ramach crowdfundingu, stąd nie mógł zostać spełniony jeden z warunków koniecznych opodatkowania VAT, czyli zidentyfikowanie konkretnego beneficjenta usługi ...

Usługi finansowane w ramach crowdfundingu w sieci blockchain nie podlegają opodatkowaniu VAT

Rozliczanie VAT przez małego podatnika

Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT. Metoda ta jest specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, jak i podatku naliczonego. W tym przypadku mały podatnik rozlicza podatek VAT za okresy kwartalne. Może on ...

Rozliczanie VAT przez małego podatnika

Skutki w VAT zaniechania inwestycji

Jeżeli podatnik nabył towary lub usługi z zamiarem przeznaczenia ich do wykonywania czynności opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to niezależnie od efektów takiej działalności, w momencie ich nabycia, mają one związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z czym podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT już w momencie ponoszenia tych wydatków. Przy czym ...

Skutki w VAT zaniechania inwestycji

Sporządzanie faktury do paragonu

Sprzedaż na rzecz innych podatników powinna być co do zasady dokumentowana fakturą, natomiast sprzedaż na rzecz osób prywatnych - paragonem fiskalnym (chociaż i tutaj są wyjątki). Przepisy o VAT nie zabraniają jednak, by sprzedaż na rzecz podatników była dodatkowo ewidencjonowana w kasie fiskalnej. W takim przypadku sprzedający ma sporządzone dwa dokumenty: fakturę oraz paragon ...

Sporządzanie faktury do paragonu

Zmiany dotyczące MPP

Od 1 lipca br. weszły w życie (w znacznej części) przepisy nowelizacji ustawy o VAT oraz innych ustaw, tzw. pakiet SLIM VAT 3. Nowelizacja ta objęła także zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej ...

Zmiany dotyczące MPP

Ustalanie sankcji w VAT

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT w dniu 6 czerwca 2023 r. weszły w życie przepisy dotyczące zasad ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT. Wcześniej było ono ustalane "sztywno" w wysokości 30%, 20%, 15% czy 100%, natomiast obecnie ...

Ustalanie sankcji w VAT

Zmiany w zakresie kas rejestrujących

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2023 r. (z pewnymi wyjątkami) będą obowiązywać przepisy wprowadzające kolejne uproszczenia w podatku VAT w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3. Pakiet ten obejmuje ...

Zmiany w zakresie kas rejestrujących