Dni wolne od pracy - Wymiar czasu pracy 2019

08.05.2018 15:03 (aktualizacja: )

Wymiar czasu pracy w 2019 roku

MiesiącŚwiętaLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

176

22

9

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

168

21

10

Kwiecień

- 21 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy
- 22 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy

168

21

9

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe

168

21

10

Czerwiec

- 9 czerwca - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

- 20 czerwca - Boże Ciało

152

1911

Lipiec

- brak

184

23

8

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

168

2110

Wrzesień

brak

168

219

Październik

brak

184

23

8

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

152

19

11

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

160

20

11

Łącznie:

13 dni świątecznych
(10 przypadających w ciągu tygodnia, 3 przypadające w weekendy)

2008

251

114

 

Liczba niedziel w 2019 rokuŚwięta przypadające w niedzielę
Łącznie 52 niedziele

6 stycznia - Święto Trzech Króli

21 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy

9 czerwca - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

25 grudzień - Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia

 

 

art. 130 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.1 9 7 4 Nr 24 poz. 141)

§1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracyw przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozlicz eniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nie obecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

  • art. 151 (9) § 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.1 9 7 4 Nr 24 poz. 141)

§ 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

§ 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

  • Wykaz dni ustawowo wolnych od pracy zawiera ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.),