Pobierz e-pity 2021

Dodatki za pracę w godzinach nocnych 2021 - 2022

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:00 (aktualizacja: )

Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek ten wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli pracownik stale wykonuje pracę w porze nocnej poza zakładem pracy dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Czym jest praca w porze nocnej?

Zanim przystąpimy do obliczania wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nocnych należy ustalić czym jest pora nocna. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

 

Dodatki za pracę w nocy w 2021 roku

MiesiącWysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 20213,68 zł
Luty 20213,50 zł
Marzec 20213,04 zł
Kwiecień 20213,33 zł
Maj 20213,68 zł
Czerwiec 20213,33 zł
Lipiec 20213,18 zł
Sierpień 20213,18 zł
Wrzesień 20213,18 zł
Październik 20213,33 zł
Listopad 20213,50 zł
Grudzień 20213,18 zł

* Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2800 zł.

Dodatki za pracę w nocy w 2022 roku
MiesiącWysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 20223,96 zł
Luty 20223,76 zł
Marzec 20223,27 zł
Kwiecień 20223,76 zł
Maj 20223,58 zł
Czerwiec 20223,58 zł
Lipiec 20223,58 zł
Sierpień 20223,42 zł
Wrzesień 20223,42 zł
Październik 20223,58 zł
Listopad 20223,76 zł
Grudzień 20223,58 zł

* Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 3010 zł.

Uwaga! Jak liczyć dodatki za pracę w nocy w 2021 roku

Przykład

Dodatek za pracę w nocy dla pracowników, dla których dniem wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia czasu pracy jest sobota w marcu 2021 roku będzie wynosił:

DODATEK = Wysokość minimalnego wynagrodzenia / wymiar czasu pracy w danym miesiącu x 20%

2800 zł / 184 godzin (marzec) x 20 % = 15,22 x 20 % = 3,04 zł

Podstawa prawna:

Art. 151(8) § 1 oraz § 2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)

§ 1 . Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.