Pobierz e-pity 2022

Wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem 2023

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:03 (aktualizacja: )

Wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem

Rodzaj urlopuWymiar urlopu

Urlop macierzyński

20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka
przy jednym porodzie,

31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci
przy jednym porodzie,

33 tygodnie - w przypadku urodzenia trojga dzieci
przy jednym porodzie,

35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci
przy jednym porodzie,

37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci
przy jednym porodzie.

Rodzaj urlopuWymiar urlopu

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

20 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka,*

31 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,*

33 tygodnie - w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,*

35 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, *

37 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.*

 

* nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.


Jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Rodzaj urlopuWymiar urlopu

Urlop rodzicielski

do 32 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka
przy jednym porodzie

do 34 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka
przy jednym porodzie

Rodzaj urlopuWymiar urlopu

Urlop na warunkach
urlopu rodzicielskiego

do 32 tygodni - w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka

do 34 tygodni - w przypadku przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka

do 29 tygodni - w przypadku przyjęcia przez rodzica adopcyjnego dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do ukończenia 10. roku życia.

Rodzaj urlopuWymiar urlopu

Urlop ojcowski

do 2 tygodni*


*nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

 

Rodzaj urlopuWymiar urlopu

Urlop wychowawczy

do 36 miesięcy*


* urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia bez względu na występujące przerwy, czy rodzaj stosunku pracy.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94)

UrlopMacierzyństwo