Pobierz e-pity 2020

Urlop

Informacja o urlopach w świadectwie pracy

W czasie zatrudnienia pracownik może korzystać z różnych urlopów, w tym wypoczynkowego, bezpłatnego, a także związanych z rodzicielstwem. Zasadniczo skorzystanie z tych urlopów musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w świadectwie pracy. Zasady sporządzania świadectwa pracy ...

Informacja o urlopach w świadectwie pracy

Niewykorzystany urlop z 2020 r. w pandemii Covid-19

W czasie trwającej od ponad roku epidemii koronawirusa wielu pracownikom skumulowały się dni urlopu, które zaczynają być problemem dla wielu pracodawców. Czy pracodawca w dobie koronawirusa ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop? Czy pracownik może odmówić urlopu, kiedy pracuje zdalnie?

Niewykorzystany urlop z 2020 r. w pandemii Covid-19

Niedozwolone kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS

Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Z uwagi na cel Funduszu, jakim jest wsparcie socjalne pracowników i innych osób uprawnionych, jedynym kryterium przyznawania ulgowych świadczeń z jego środków jest tzw. kryterium socjalne. Wprowadzanie innych, pozasocjalnych warunków ...

Niedozwolone kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS

Rząd wydłuża dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 25 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 wydłuża prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie. Świadczenie będzie przysługiwało rodzicom w okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r.

Rząd wydłuża dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 25 kwietnia 2021 r.

Składanie, rozpatrywanie i przechowywanie wniosków pracowniczych

Niektóre uprawnienia pracownicze, w tym większość uprawnień z tytułu rodzicielstwa i niektóre uprawnienia z zakresu czasu pracy, mają charakter wnioskowy. Aby zatem z nich skorzystać, zainteresowany pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek, co wiąże się z dopełnieniem określonych wymogów formalnych. Wniosek pracownika ...

Składanie, rozpatrywanie i przechowywanie wniosków pracowniczych