Zatrudnienie

Choroba wypadek pracownikówDiety - Delegacje pracownikówDokształcanie - Pracownicy i ZUSFundusz Socjalny (ZFŚS) - Pracownicy i ZUSInne formy zatrudnieniaMacierzyństwo - Pracownicy i ZUSRolnicy i KRUS - praktyczny poradnikSzczepienia ochronneUmowa o pracęUrlopWynagrodzenia - lista płacWypadek przy pracyNiania krok po kroku

Ustalanie kosztów płacy na potrzeby uzyskania dofinansowania z PFRON

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną po spełnieniu określonych warunków ma możliwość uzyskania z PFRON dofinansowania do jej wynagrodzenia. Wysokość takiej pomocy finansowej uzależniona jest m.in. od stopnia niepełnosprawności pracownika i wysokości poniesionych kosztów płacy. Jak ustalić ich wysokość na potrzeby PFRON?

Ustalanie kosztów płacy na potrzeby uzyskania dofinansowania z PFRON

Nowości w delegowaniu kierowców

Dla kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu za granicą, bez względu na kraj. Dla kierowców ...

Nowości w delegowaniu kierowców

Zasady dopełniania podstawy ekwiwalentu za urlop

Definitywne rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę powoduje, że pracodawca ma obowiązek rozliczyć się z nim m.in. z urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracownikowi pozostanie niewykorzystany urlop lub jego część, konieczna jest wypłata ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent ten ...

Zasady dopełniania podstawy ekwiwalentu za urlop

Informacja o warunkach zatrudnienia

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z tym etapem wiąże się m.in. ...

Informacja o warunkach zatrudnienia

Odzież w firmowych rozliczeniach podatkowych

Odpowiedni strój stanowi wyraz realizacji obowiązujących norm - nie tylko prawnych, ale także społecznych i kulturowych. W kontaktach biznesowych posiadanie takiego stroju jest powinnością nie tylko przedsiębiorców, ale także zatrudnianych przez nich osób. Trzeba jednak pamiętać ...

Odzież w firmowych rozliczeniach podatkowych

Dodatkowe zapisy w umowie o pracę na okres próbny

Od 26 kwietnia 2023 r. strony stosunku pracy, zawierając umowę o pracę na okres próbny, mogą, a w niektórych przypadkach muszą, zawrzeć w niej dodatkowe postanowienia. Dotyczą one możliwości przedłużenia wspomnianej umowy i deklarowanej długości kolejnego zatrudnienia na czas określony po zakończeniu okresu próby ...

Dodatkowe zapisy w umowie o pracę na okres próbny

Zasady opłacania składek na FP i FS za zleceniobiorców

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy płatnik opłaca z własnych środków. Powinien je odprowadzać do ZUS, co do zasady, za każdą osobę, którą zgłosił do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, m.in. za zleceniobiorców. Jednak obowiązek opłacania składek na te fundusze zależy przede wszystkim od ...

Zasady opłacania składek na FP i FS za zleceniobiorców

Odwołanie pracownika z urlopu w podatku dochodowym

W Kodeksie pracy zostały zdefiniowane okoliczności, w jakich pracodawca uprawniony jest do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Jeżeli do takiego odwołania dochodzi, to jest on m.in. zobowiązany do zwrotu pracownikowi kosztów poniesionych bezpośrednio w związku z odwołaniem. Część pracodawców ...

Odwołanie pracownika z urlopu w podatku dochodowym

Sporządzanie świadectwa pracy po zmianach

Rozwiązanie umowy o pracę wymaga sporządzenia przez pracodawcę świadectwa pracy dokumentującego okres zatrudnienia pracownika w danej firmie. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy wprowadziła m.in. możliwość wykonywania przez pracowników pracy w trybie zdalnym, zwolnienie od pracy ...

Sporządzanie świadectwa pracy po zmianach

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są formy zatrudnienia?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym wyróżnione zostały cztery umowy cywilnoprawne: – umowa zlecenie, – umowa o dzieło, – umowa agencyjna, – kontrakt menedżerski. Istnieją ponadto inne, niepracownicze formy zatrudnienia, takie jak wolontariat, staż czy praktyki, regulowane w oparciu o odrębne przepisy.