Pobierz e-pity 2019

Aktualności

Informacja PIT-11 składana za 2019 r.

Wystawiona podatnikowi informacja PIT-11 zawiera dane w zakresie przychodów i kosztów ich uzyskania, pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Tym samym PIT-11 to podstawowa baza informacji niezbędna do ...

Informacja PIT-11 składana za 2019 r.

Jak odzyskać hasło w systemie BDO?

W związku z licznymi pytaniami w sprawie haseł do powiązania konta użytkownika głównego z podmiotem w BDO wyjaśnia się, że zmianę hasła dokonuje Urząd Marszałkowski właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Pracownicy infolinii BDO nie mają możliwości ...

Jak odzyskać hasło w systemie BDO?

Więcej czasu na rozliczenie PIT-28 za 2019 rok

Przypominamy, że w tym roku po raz pierwszy termin na rozliczenie zeznania PIT-28 za 2019 rok został wydłużony o miesiąc. Nie trzeba spieszyć się z zeznaniem do końca stycznia. Aż do 2 marca 2020 roku jest czas na rozliczenie deklaracji dotyczącej ryczałtu ...

Więcej czasu na rozliczenie PIT-28 za 2019 rok