Pobierz e-pity 2019

Aktualności

Brak zasiłku opiekuńczego po 25 maja. Co może zrobić pracodawca, by przywrócić prawo do zasiłku?

Zamieszanie dotyczące zasiłków opiekuńczych trwa. Cały czas nie wiadomo, czy Tarcza antykryzysowa 4.0, nad którą trwają prace w Sejmie, przywróci prawo do zasiłku opiekuńczego po 25 maja. Nawet jeśli tak się stanie, pracodawcy mają wątpliwości, jak zastosować nowe przepisy z mocą wsteczną, by umożliwić rodzicom powrót do zasiłków. Przedstawiamy trzy możliwości ...

Brak zasiłku opiekuńczego po 25 maja. Co może zrobić pracodawca, by przywrócić prawo do zasiłku?

Minimalne wynagrodzenie bez podwyżki w 2021 roku?

Wwysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, a rząd , w terminie do 15 czerwca każdego roku, przedstawia RDS proponowaną wysokość płacy minimalnej oraz wskaźniki makroekonomiczne. W tym roku zgodnie z ustawą COVID 19 nastąpiła zmiana ustawowych terminów ...

Minimalne wynagrodzenie bez podwyżki w 2021 roku?

Nowe limity zarobków na emeryturze i rencie

Fakt, że jesteśmy emerytem lub rencistą, nie oznacza, że nie możemy być nadal aktywni zawodowo. Jeżeli chcemy, to możemy dalej pracować, trzeba jednak pilnować, aby osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia, wypłacanego przez ZUS ...

Nowe limity zarobków na emeryturze i rencie

Odsetki od pożyczek w związku z COVID-19 a koszty podatkowe

Epidemia koronawirusa zmusza przedsiębiorców do korzystania z różnych form poprawy płynności finansowej. Część z nich decyduje się na wsparcie w postaci pożyczek i kredytów. Ustawa nazywana tarczą antykryzysową nie zdjęła jednak z podatników ograniczeń związanych z rozliczeniem odsetek od takiego wsparcia w kosztach CIT ...

Odsetki od pożyczek w związku z COVID-19 a koszty podatkowe