Aktualności

Rozliczenia VAT mają być łatwiejsze

Ministerstwo Finansów planuje kolejną zmianę przepisów ustawy o VAT, która ma uprościć rozliczenia VAT w czterech obszarach: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe dla podatników. Pakiet tych zmian, tzw. SLIM VAT ...

Rozliczenia VAT mają być łatwiejsze

Przerwy w amortyzacji podatkowej

Przepisy podatkowe nakładają obowiązek amortyzowania składnika majątkowego spełniającego kryteria do uznania go za środek trwały albo wartość niematerialną i prawną. Rozpoczętej amortyzacji, co do zasady, nie można przerwać. Zdarzają się jednak sytuacje ...

Przerwy w amortyzacji podatkowej

Kontrole PIP w związku z Covid-19

Epidemia koronawirusa to wzmożony czas pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Jak wynika z podanych przez Głównego Inspektora danych, w okresie od 15 marca do 31 lipca br. PIP przeprowadziła 10.010 kontroli u pracodawców i przedsiębiorców. Inspektorzy wykazali ...

Kontrole PIP w związku z Covid-19