Pobierz e-pity 2018

Aktualności

Kontrola podatkowa w firmie "na legitymację"

Niedopuszczenie do uchybień skarbowych lub zabezpieczenie dowodów ich popełnienia to powód, jaki kontrolujący z urzędu skarbowego mogą podać, aby wszcząć kontrolę podatkową bez zapowiedzi i upoważnienia. Wystarczy okazanie legitymacji służbowych. Taki tryb ...

Kontrola podatkowa w firmie "na legitymację"

RODO w spółkach handlowych

Spółki handlowe, w tym spółki z o.o. czy spółki jawne są administratorami danych osobowych. Jako przedsiębiorcy przetwarzają dane osobowe swoich klientów, współpracowników czy pracowników na zasadach dotyczących innych podmiotów, do których stosuje się przepisy RODO. Sporo wątpliwości może natomiast budzić przetwarzanie danych osobowych osób organizacyjnie powiązanych ze spółką, np. członków jej organów ...

RODO w spółkach handlowych

Czy wróci bykowe dla bezdzietnych?

Czy już niedługo w Polsce osoby bezdzietne będą płaciły wyższy podatek dochodowy? Podobno tak wynika z projektu polityki migracyjnej państwa, w którym lekiem na brak siły roboczej ma być aktywowanie bezrobotnych 50+ i … „finansowe karanie” bezdzietnych za zaniżanie przyrostu naturalnego i brak przyszłych rąk do pracy.

Czy wróci bykowe dla bezdzietnych?

Zasady dochodzenia należności w sądzie

W przypadku gdy kontrahent nie uregulował należności pomimo upływu terminu płatności wskazanego na fakturze i nie zareagował na wysłane mu wezwanie do zapłaty, wierzyciel powinien niezwłocznie podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do sądu lub o wdrożeniu innych metod dochodzenia należności ...

Zasady dochodzenia należności w sądzie