Aktualności

Postępowanie w sprawie chorobówki dla przedsiębiorcy

Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która zdecydowała się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z reguły oczekuje, iż w razie zaistnienia określonego ryzyka uzyska prawo do danego świadczenia. Obecnie niezdolność do pracy w zdecydowanej większości potwierdzana jest zaświadczeniami lekarskimi wystawianymi w formie elektronicznej, które ...

Postępowanie w sprawie chorobówki dla przedsiębiorcy

Operatorzy płatności w spółce offshore

Posiadanie spółki offshore niesie za sobą wiele korzyści, przede wszystkim pod kątem podatkowym. Ich posiadacze spotykają się jednak z wieloma problemami, dotyczącymi przede wszystkim dokonywania rozliczeń z kontrahentami i sposobu płatności. Jak pokonać te trudności? Z usług jakich operatorów płatności warto korzystać?

Operatorzy płatności w spółce offshore