Pobierz e-pity 2019

Aktualności

Faktura uproszczona na paragonie - utrudnienie

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorców obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami fakturę do paragonu można wystawić, tylko jeżeli znajduje się na nim numer NIP. Eksperci zwracają uwagę na szereg nieścisłości, które pojawiają się przy ...

Faktura uproszczona na paragonie - utrudnienie

Sposób na kary umowne

Już na etapie zawierania umowy strony mogą obwarować brak wykonania zobowiązania niepieniężnego, czy też jego nienależyte wykonanie, obowiązkiem zapłaty przez dłużnika z góry określonej kwoty. Tego typu zastrzeżenie to kara umowna, która ma na celu ...

Sposób na kary umowne

Zgłoszenie od 1 lutego br. do małego ZUS plus

Opłacanie składek społecznych w ramach małego ZUS przez przedsiębiorców, którzy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują niewielkie przychody, obowiązuje od 2019 r. Jednak wejście w życie znowelizowanych przepisów w tym zakresie od 1 lutego 2020 r., a nie z początkiem br., wywołało niemałe zamieszanie ...

Zgłoszenie od 1 lutego br. do małego ZUS plus