Aktualności

Odpowiedzialność członka rodziny oraz rozwiedzionego małżonka za zaległości podatkowe podatnika

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dotyczy nie tylko podatnika i jego sytuacji majątkowej i finansowej, ale może być rozszerzona na członków jego rodziny, także byłych. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują różne reżimy w zależności od sytuacji rodzinnej. Podatnik może podjąć działania mające na celu ograniczenie ryzyka dla rodziny i ją zabezpieczyć ...

Odpowiedzialność członka rodziny oraz rozwiedzionego małżonka za zaległości podatkowe podatnika

Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

Osoby chcące prowadzić działalność gospodarczą na terenie kraju mogą wykorzystać jedną z dostępnych form prowadzenia działalności: jednoosobową działalność gospodarczą, działalność w ramach spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) lub spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej) ...

Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

Płatnicze rozliczenia chorującego pracownika

Za czas nieobecności w pracy spowodowany chorobą pracownik może otrzymywać należności o różnym charakterze zaliczane do różnych źródeł przychodów. To powoduje, że także sposób ich opodatkowania może się różnić. W konsekwencji obowiązki pracodawcy, jako płatnika pdof, uzależnione są od tego, jakie ...

Płatnicze rozliczenia chorującego pracownika