Pobierz e-pity 2018

Aktualności

Podwyższenie wartości nieruchomości poprzez darowiznę i aport to obejście prawa podatkowego

Szef KAS zwraca uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, których centralnym elementem jest obrót posiadanymi nieruchomościami w celu „urynkowienia” ich wartości oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wyższej wartości początkowej ...

Podwyższenie wartości nieruchomości poprzez darowiznę i aport to obejście prawa podatkowego

8 czerwca Dniem Wolności Podatkowej w 2019 roku

W 2019 roku Dzień wolności podatkowej przypada 8 czerwca, tj. w 159 dzień w roku, czyli na opłacenie wszystkich podatków pracujemy 158 dni. To dwa dni dłużej niż w 2018 roku. Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce już od 1994 roku ...

8 czerwca Dniem Wolności Podatkowej w 2019 roku

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o VAT

Jeden z projektów zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków ...

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o VAT

9 czerwca Dzień Księgowego

Dzień 9 czerwca na stałe zagościł już w kalendarzu jako Dzień Księgowego. To dzień, w którym oczy społeczeństwa zwrócone są w stronę tej profesji, a Stowarzyszenie Księgowych w Polsce nagradza zasłużonych księgowych i przyjmuje ślubowanie od młodych adeptów tego zawodu ...

9 czerwca Dzień Księgowego

Zastosowanie przepisów o kasach rejestrujących

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji ustawowej w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas rejestrujących, a także warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, w tym obowiązkowych przeglądów technicznych ...

Zastosowanie przepisów o kasach rejestrujących

Nie wszyscy pracodawcy muszą wdrożyć PPK

Już z dniem 1 lipca br. pierwsza grupa pracodawców będzie musiała wdrożyć w swoich firmach przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. W pierwszej kolejności obowiązki te obejmą podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Co 6 miesięcy będą włączane kolejne grupy ...

Nie wszyscy pracodawcy muszą wdrożyć PPK