Aktualności

RPO apeluje o przesunięcie Polskiego Ładu na 2023 rok

Podatnicy powinni mieć wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do "Polskiego Ładu”, który wprowadza rewolucyjne zmiany systemu podatkowego. RPO proponuje zatem przygotowanie gruntownej reformy prawa podatkowego oraz takie prowadzenie prac, aby nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2023 r. - a nie za niespełna 3 miesiące ...

RPO apeluje o przesunięcie Polskiego Ładu na 2023 rok

Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2022 roku

Pracownikom, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy nie wykorzystali całego urlopu wypoczynkowego, przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystaną część urlopu. Wysokość ekwiwalentu obliczana jest odrębnie każdego roku, na podstawie tzw. współczynnika urlopowego. Ile wyniesie współczynnik urlopowy w 2022 roku?

Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2022 roku