e-Deklaracje 2023/2024

e-Deklaracje 2022/2023 - PIT.pl

Redakcja PIT.pl

Rozliczenie PIT to jeden z najważniejszych obowiązków podatnika. Tradycyjny formularz odchodzi jednak w zapomnienie. Doskonałą alternatywą staje się system e-Deklaracje, przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

 

Składane co roku deklaracje podatkowe jeszcze do niedawna kojarzyły się z obowiązkiem wypełniania skomplikowanego druku oraz dostarczaniem go do urzędu skarbowego. Wiązało się to z wieloma problemami, a obowiązek rozliczania PIT wzbudzał raczej niemiłe skojarzenia i często był w związku z tym odkładany na ostatni moment. Wraz z rozwojem technologii wiele zmieniło się jednak w tym aspekcie. Coraz większą popularnością cieszy się również rozliczanie i składanie PIT online. Do dyspozycji pozostaje przy tym sporo narzędzi, dzięki którym cały proces jest prosty, nie zabiera zbyt wiele czasu i zasadniczo nie pozostawia miejsc, w których można popełnić błąd. Rozliczenie PIT przez Internet daje także dodatkowe korzyści, takie jak wcześniejsze uzyskanie zwrotu podatku. Szczególne miejsce wśród różnego typu propozycji zajmują przygotowane przez MF e-Deklaracje. Korzystanie z portalu podatkowego PIT to olbrzymie udogodnienie, które znacznie ułatwi proces, pozwoli przy tym zarówno rozliczyć, jak i dostarczyć zeznania podatkowe do urzędu.

e-deklaracje, PIT 2023

 

Źródło: Kinga/Shutterstock.com

 

e-Deklaracje PIT: łatwy sposób na rozliczenie deklaracji PIT

Preferowaną formą rozliczeń podatkowych w 2024 r. (deklaracje za 2023 r.) jest forma elektroniczna (e-Deklaracje albo aplikacja Desktop). Przygotowanie rozliczenia podatkowego odbywa się w takim przypadku:

 • poprzez sporządzenie deklaracji (e-Deklaracje) w programie Ministerstwa Finansów (e-deklaracje.gov.pl)
 • w dowolnym programie dostępnym na rynku (np. programie e-pity 2023)
 • poprzez usługę Twój e-pit (na portalu podatki.gov.pl), czyli przygotowania deklaracji za podatnika

oraz podpisanie deklaracji danymi autoryzującymi lub e-podpisem. Preferencja polega na przyspieszeniu okresu zwrotu nadpłaconego podatku. W przypadku:

 • e-deklaracji – podatnik czekać będzie najdłużej 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku,
 • deklaracji złożonych w formie drukowanej – podatnik czekać będzie do 3 miesięcy na zwrot nadpłaconego podatku.

Uwaga!

Termin na zwrot podatku w 2024 r. liczony jest:

 • dla deklaracji złożonych od 1 stycznia do 15 lutego - od 15 lutego 2024 r.
 • dla deklaracji złożonych po 15 lutego - od faktycznego dnia złożenia. 

E-deklaracje 2023/2024: wygodne składanie deklaracji za 2023 r.

W formie elektronicznej do ministerstwa finansów złożyć można te same deklaracje, które składane są w formie papierowej. Ograniczenia polegają na korzystaniu z usług upraszczających rozliczenie podatkowe. W efekcie:

Z usługi „Twój e-PIT” Ministerstwa Finansów (usługa na podatki gov pl) skorzystać mogą wyłącznie podatnicy rozliczający się elektronicznie na PIT-37 i PIT-38 lub podatnicy PIT-36 i PIT-28, ale tylko w zakresie, w którym nie będą dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,

Z usługi „Twój e-PIT” (na podatki gov pl) nie skorzystają podatnicy korzystający z wysyłki drukowanej,

Nie można korzystać z usługi PIT-PFR i PIT-WZ; usługi te zostały w rozliczeniu zastąpione funkcjonalnością „Twój e-PIT” (na podatki gov pl)

Elektronicznie (e-Deklaracje) z użyciem danych autoryzacyjnych do podpisania, wysłać można następujące formularze podatkowe:

Elektroniczna wysyłka z e-deklaracji wyłącznie z e-podpisem lub z danymi autoryzującymi

Wysyłka deklaracji opiera się o zestaw danych, które identyfikują podatnika:

 1. identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
 2. imię (pierwsze);
 3. nazwisko;
 4. datę urodzenia;
 5. kwotę przychodu - za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

W przypadku wysyłania deklaracji wysyłanej w cudzym imieniu (pełnomocnictwa) – podpis deklaracji oparty musi być o kwalifikowany podpis elektroniczny, poświadczający autentyczność deklaracji i podań. Po złożeniu zeznania poprzez system e-deklaracje możliwe stanie się również pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), co jest krokiem zalecanym przez Ministerstwo Finansów.

 

E-deklaracje płatnika podatków

Z elektronicznej formy wysyłki rozliczeń podatkowych korzystać musi również płatnik. W 2023 r. nie może on posługiwać się informacjami i deklaracjami przesyłanymi do urzędu skarbowego w formie drukowanej. Wyłącznie do osób rozliczanych deklaracje i informacje można nadal wysyłać w wersji drukowanej. Również jednak w tych przypadkach wersja elektroniczna jest preferowaną pod warunkiem, że podatnik (rozliczana osoba, zatrudniony) udzieli płatnikowi zgody na taką formę przekazania mu druku PIT-11 lub PIT-8C.

Za zgodę (akceptację) na otrzymanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną uznać należy udostępnienie adresu mailowego pracodawcy właśnie w celu (konkretnie przekazanym pracodawcy – czyli w celu otrzymania informacji podatkowych), czy też brak sprzeciwu - jeśli płatnik zaproponuje przekazywanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną, jak również zalogowanie się do aplikacji, gdzie dostępna jest informacja PIT-11 (Interpretacja indywidualna z 11 lutego 2015 r., sygn. IBPBII/1/415-951/14/MK - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach).

 

W przypadku wysyłki elektronicznej na płatniku może ciążyć udowodnienie doręczenia podatnikowi (pracownikowi lub zleceniobiorcy) informacji PIT-11 w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości. Dlatego też należy przyjąć, że np. raport z logowania się na platformie udostępniającej PIT-11 będzie wystarczającym dowodem doręczenia podatnikowi rzeczonej informacji.

Jak podpisać deklaracje i podania składane przez internet?

Podatnicy przyzwyczaili się do załatwiania spraw podatkowych przez internet: składania deklaracji, przekazywania zgłoszeń aktualizacyjnych, wnoszenia podań. To przede wszystkim zasługa bezpłatnych sposobów uwierzytelniania dokumentów: danych aktualizacyjnych, profilu zaufanego i podpisu osobistego. Nie zawsze ...

Jak podpisać deklaracje i podania składane przez internet?