Pit 0 - Ulga zerowy PIT dla młodych

Iwona Maczalska 19.12.2019 18:37 (aktualizacja: )

Rozliczając przychody uzyskiwane w 2021 roku osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia mają możliwość skorzystania z tzw. zerowego podatku PIT. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie dotyczy jednak wszystkich form zarobkowania.

Ulga dla młodych 2021
Źródło: shutterstock.com

Czym jest PIT 0 "zero" dla młodych?

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 sierpnia 2019 roku, skierowane jest do osób młodych, które nie ukończyły jeszcze 26. r.ż.

Ulga ta dotyczy jednak wyłącznie przychodów uzyskiwanych na podstawie:

  1. Umowy o pracę (tzw. stosunek pracy),
  2. Pracy nakładczej,
  3. Spółdzielczego stosunku pracy,
  4. Umów zlecenia.

Uwaga!

Podatnik ma prawo łączyć wiele różnych źródeł przychodu. Nie wpływa to w żaden sposób na ograniczenie prawa do ulgi.

Zmiany w uldze dla młodych 2021 - praktyki studenckie, staż uczniowski

Od stycznia 2021 roku obowiązują zmiany dotyczące ulgi dla młodych. W myśl Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2123) zwolnione z podatku będą również przychody uzyskane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, czy  z tytułu odbywania stażu uczniowskiego. 

» Jak poprawnie wypełnić PIT-11 dla pracownika ze zwolnieniem dla młodych do 26. r.ż.?

Zmiany te będą dotyczyły przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 roku, więc uwzględnimy je w aktualnym rozliczeniu rocznym PIT składanym na początku 2022 roku.

Limit dochodów uprawniających do zwolnienia z PIT w 2022 roku

Ulga dla osób młodych, do ukończenia 26 roku życia obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku. Rok 2019 był specyficzny dla rozliczania tej ulgi. Ponieważ tzw. zerowy PIT został wprowadzony w trakcie 2019 roku, obowiązywał wyłącznie przez pięć miesięcy 2019 roku. Miało to wpływ m.in. na obniżenie limitu przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi. Sytuacja zmieniła się w 2020 roku i nadal obowiązuje w latach 2021-2022. Ile wynosi limit dochodów ?

Od 1 stycznia 2021 roku (w odniesieniu do przychodów, które zostały uzyskane od tego dnia) roczny limit przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi dla młodych wynosi 85 528 zł.Miesięczne zarobki mogą zatem oscylować wokół kwoty 7127 zł brutto. Ale uwaga!  Limit dochodów jest roczny. Oznacza to, że również krótsze umowy z wyższymi wynagrodzeniami nie będą podlegały opodatkowaniu, o ile tylko łącznie nie przekroczono kwoty 85.528 zł.  Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

 

Limit obowiązujący w 2019 roku

Limit obowiązujący w 2021 roku

Ulga dla młodych – limity przychodów

35.636,67 zł

85.528,00 zł

 

 

Przychody w 2019 roku

Przychody w 2021 roku

Ulga dla młodych – jakich przychodów dotyczy?

Uzyskane w okresie sierpień-grudzień 2019 roku

Uzyskane w okresie styczeń – grudzień 2021 roku

Źródło PIT.pl (Opracowanie własne)

PIT 0 dla młodych a roczne rozliczenie PIT składane w 2022 roku

Podatnik uzyskujący wyłącznie przychody objęte tzw. ulgą dla młodych pozostaje zwolniony z obowiązku rozliczania rocznej deklaracji PIT za 2021 rok, składane w 2022 roku. Pozostali podatnicy w deklaracji PIT za 2021 rok zobowiązani są wykazać i rozliczyć kwoty wynagrodzeń przekraczające wartość limitu ulgi dla młodych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., a więc kwoty 85 528 zł.

Składki ZUS a zerowy PIT dla młodych

Osoby objęte obowiązkiem zapłaty składek ZUS społecznych oraz składki zdrowotnej, chcące skorzystać z ulgi w PITnie są zwolnione z obowiązku zapłaty należnych składek ubezpieczeniowych.

Wspólne rozliczenie PIT małżonków - jaki limit przychodów?

Wątpliwości budzi limit dochodów w przypadku wspólnego rozliczania zeznania PIT małżonków. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów w wydanym przez siebie objaśnieniu ,,W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – limit w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi. Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu przysługującemu drugiemu małżonkowi, ani nie zwiększa limitu przysługującego (podatnikowi albo małżonkowi) w kolejnych latach (ulga „nie przechodzi” na następny rok podatkowy).

Zasady stosowania ulgi dla młodych

Osoby do ukończenia 26. roku życia, w odniesieniu do wartości ściśle określonych świadczeń generujących przychody w pdof, mają prawo do korzystania ze zwolnienia od tego podatku. Jest ono popularnie nazywane zerowym PIT lub zwolnieniem dla młodych ...

Zasady stosowania ulgi dla młodych