Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

PIT 2021/2022: jak rozliczyć?

Paweł Łaniewski 20.11.2020 07:46 (aktualizacja: )

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować każda osoba osiągająca podlegające opodatkowaniu dochody. Rozliczenie PIT nie musi być przy tym trudne. Dzięki nowoczesnej technologii każdy podatnik zrobi to bez problemu. Dowiedz się więcej na temat deklaracji PIT i w łatwy sposób ureguluj PIT 2021, odnosząc przy tym jak największe korzyści.

 

Sam termin PIT (Personal Income Tax) odnosi się bezpośrednio do podatku dochodowego od osób fizycznych, równocześnie jednak najczęściej podatnicy określają w ten sposób druki deklaracji podatkowej składane do odpowiedniego urzędu skarbowego w celu dokonania rozliczenia rocznego. Te przyjmują jednak różne formy, uzależnione m.in. od rodzaju opodatkowania i typu osiąganych dochodów. Obecnie coraz rzadziej mamy również do czynienia z tradycyjnymi formularzami. Najczęściej zastępuje je program do rozliczania, który oferuje prosty w obsłudze kreator, pozwalający dowiedzieć się więcej na temat odpowiednich druków, szybko i bezpiecznie wypełnić deklarację, odliczyć przysługujące ulgi, a na koniec wysłać PIT do właściwego urzędu skarbowego. Zeznanie podatkowe dzięki narzędziom udostępnianym przez Ministerstwo Finansów nie musi kojarzyć się z problemami i stratą czasu. Warto dowiedzieć się jednak więcej na jego temat. Pozwoli to nie tylko uniknąć pomyłek, ale również znaleźć spore oszczędności podczas rozliczania PIT.

Źródło: nikamo/Shutterstock.com

 

Źródło: nikamo/Shutterstock.com

 

Rozliczanie PIT-ów 2021/2022: jaki formularz wybrać?

Podstawowy problem wielu podatników dotyczy wyboru odpowiedniego druku. Rozróżnienie jest przy tym stosunkowo proste i opiera się na kilku rodzajach podstawowych formularzy:

 • PIT-37: to najpopularniejszy druk, składany przez osoby osiągające przychód wyłącznie za pośrednictwem płatników. Wypełniają go osoby osiągające dochody na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. W tym celu niezbędne jest także uzyskanie od płatnika druku PIT-11. PIT-37 może służyć zarówno do rozliczenia indywidualnego, jak i wspólnego z małżonkiem czy dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • PIT-36: osoby, które osiągnęły przychód bez pośrednictwa płatnika (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) i rozliczają się według skali podatkowej, są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT-36. Ponadto zrobią to również podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych, przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów czy odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych,
 • PIT-36L: przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek liniowy, składają PIT-36L,
 • PIT-28: dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przewidziano formularz PIT-28. Obejmuje to z jednej strony przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz jawnych, jak i podatników rozliczających przychód z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych,
 • PIT-38: przy pomocy druku PIT-38 rozliczają się podatnicy, którzy osiągnęli przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych czy realizacji praw z ich tytułu,
 • PIT-39: podlegające opodatkowaniu przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami powinny znaleźć się na formularzu PIT-39.

PIT-y 2021/2022: do kiedy rozliczyć?

Kolejna kluczowa z perspektywy podatnika informacja dotyczy terminów rozliczenia PIT za 2021 rok. Oczywiście podatek rozlicza się za ubiegły rok (np. PIT 2021 w 2022 roku). Dokładna data zależy przede wszystkim od rodzaju składanej deklaracji:

Do 2 maja 2022 roku należy rozliczyć PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38.

Do 28 lutego 2022 roku rozlicz PIT-28.

Stawka PIT: ile wynosi?

Wysokość podatku zależy przede wszystkim od formy opodatkowania. Najpopularniejszy model to skala podatkowa, którą objęte są m.in. osoby zatrudnione oraz przedsiębiorcy, którzy wybrali ten rodzaj opodatkowania. Wysokość stawki zależy od podstawy opodatkowania. Wyróżnia się przy tym dwa progi podatkowe:

 • Do kwoty 85 528 zł stawka podatku wynosi 17%.
 • Powyżej progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł, stawka wynosi 32% (łącznie trzeba będzie wobec tego zapłacić 14 539 zł 76 gr podatku oraz 32% od nadwyżki).

Przedsiębiorcy mogą przy tym wybrać inne formy opodatkowania, w tym podatek liniowy, w którym opłaca się ujednoliconą stawkę 19%. Oprócz tego do ich dyspozycji pozostaje również karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Kwota wolna od podatku a PIT

 

Obliczając wysokość opodatkowania, nie należy zapominać o kwocie wolnej o podatku, a więc sumie, która nie podlega opodatkowaniu. Ta ma charakter degresywny i jest uzależniona od wysokości osiąganego dochodu. Do limitu 8000 zł opłacenie PIT nie jest konieczne, a kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1360 zł. W przedziale dochodów 8 000-13 000 zł kwota zwolniona z podatku wyniesie od 8001 zł do 3091 zł. W przypadku osób o dochodach 13 001 – 85 528 zł będzie to 3091 zł. W przedziale 85 529 zł – 127 000 zł jest to natomiast od 3091 zł do 0 zł. Dzięki artykułowi o kwocie wolnej od podatku dowiesz się, ile wyniesie dokładnie w Twoim przypadku i jak ją obliczyć.

 

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem i dla osób samotnie wychowujących dzieci

Dobrym sposobem na obniżenie wysokości zobowiązania względem fiskusa w przypadku przekroczenia progu podatkowego przez jednego z małżonków jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem. W tym celu należy przez cały rok pozostawać w ustroju wspólności majątkowej oraz rozliczać się na zasadach ogólnych skalą podatkową (wyjątkiem jest rozliczanie ryczałtem przy najmie prywatnym). PIT będzie obliczony w podwójnej wysokości podatku od połowy łącznych dochodów małżonków.

 

Samotni rodzice mogą również rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Pozwala to na skorzystanie z podwójnej wysokości kwoty wolnej od podatku. Nie wyklucza to przy tym skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Ulgi i odliczenia od podatku w PIT 2021/2022

 

W trakcie rozliczania PIT 2021/2022 można również zastosować ulgi i odliczenia od podatku. Dzięki nim możliwe staje się obniżenie podstawy obliczenia, a co za tym idzie również uzyskanie oszczędności na rozliczeniu pitów 2021. Do najpopularniejszych ulg należą:

Od podatku odliczyć można również m.in. opłacone składki zdrowotne, a od podatku składki na ubezpieczenia społeczne. Aby wykorzystać ulgi podatkowe, do deklaracji PIT trzeba będzie dodać załącznik PIT/0. Należy również pamiętać o zachowaniu dokumentów poświadczających uprawnienia do uzyskania ulgi lub odliczenia, które mogą okazać się przydatne w trakcie potencjalnej kontroli.

Bez PIT dla młodych

 

Jedną ze zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów jest zerowy PIT dla młodych. Osoby poniżej 26 roku życia, które osiągają dochody z tytułu stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej lub umowy zlecenia, są w pełni zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do osiągnięcia progu finansowego, a więc kwoty 85 528 zł. Powyżej tej sumy będą natomiast płacić podatek od nadwyżki w wysokości standardowych 32%. Mogą wobec tego zyskać od 1 455 do 5 792 zł. Z drugiej strony z tej opcji nie będą w stanie skorzystać m.in. młodzi przedsiębiorcy. Rok podatkowy 2020 był przy tym pierwszym, w którym dochody osób do 26 roku życia będą w całości zwolnione z PIT.

Rozliczanie PIT 2021 / 2022: jak to zrobić?

 

W przypadku rozliczenia PIT 2021 będzie można skorzystać z takich samych rozwiązań jak w poprzednich latach. Sposób rozliczenia będzie przy tym w głównej mierze uzależniony od wybranej formy doręczenia zeznania do odpowiedniego urzędu skarbowego. Do dyspozycji pozostaje kilka opcji:

 • Doręczenie PIT do urzędu skarbowego w formie fizycznej: wciąż można dostarczyć fiskusowi wypełniony formularz, stawiając się osobiście w odpowiednim urzędzie,
 • Wysyłka PIT pocztą: formularz może być również wysłany listem poleconym na adres urzędu,
 • Rozliczenie PIT online i wysyłka drogą elektroniczną: w tym celu można skorzystać z kilku opcji. Przydatny okaże się program PIT (taki jak aplikacja e-pity). Rozliczenie PIT 37 może również odbyć się za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. W tym celu stworzono usługę Twój e-PIT. Do wysyłki dojdzie niemal automatycznie, a użytkownik będzie musiał jedynie uzupełnić podstawowe dane na swój temat.
 • Inny sposób: osoby pozbawione wolności mogą dostarczyć PIT administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego, żołnierze zrobią to u dowódcy jednostki, marynarze i obsługa statków mogą skorzystać ze wsparcia kapitana jednostki, a osoby przebywające za granicą mogą udać się do urzędu konsularnego.

Jak wypełnić PIT online? Program do rozliczania PIT

Zdecydowanie najwygodniejszym sposobem rozliczenia PIT 2021/2022 będzie skorzystanie z możliwości, jakie daje Internet. Darmowy program PIT, taki jak e-pity, umożliwia bardzo łatwy wybór odpowiedniego formularza oraz jego wypełnienie. Dzięki komunikacji z serwerami Ministerstwa Finansów możliwe stanie się również pobranie danych przesłanych przez pracodawcę, więc nie będzie konieczne sięganie po PIT-11 i własnoręczne przenoszenie umieszczonych w nim danych. Bardzo łatwe będzie również skorzystanie ze wszystkich przysługujących ulg i odliczeń od podatku oraz wskazanie organizacji pożytku publicznego, której będzie można przekazać 1% podatku. Program PIT 2021 weryfikuje poprawność wprowadzonych danych, a wysyłka odbywa się na podstawie danych weryfikacyjnych bez konieczności użycia np. podpisu kwalifikowanego.

 

W bardzo łatwy sposób PIT można rozliczyć poprzez usługę Twój e-PIT przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Po zalogowaniu (np. z wykorzystaniem profilu zaufanego) wystarczy przejrzeć zgodność dokumentów nadesłanych przez pracodawców czy zleceniodawców ze stanem faktycznym i przesłać deklarację do urzędu skarbowego.

OPP: jak przekazać 1% podatku?

 

Rozliczanie PITów 2021/2022 umożliwia również tradycyjne przekazanie 1% podatku na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego. W tym celu należy wskazać jej numer KRS, możliwe staje się również wskazanie celu szczególnego. Aby poznać szczegółowe dane, można skorzystać z listy OPP.

Zwrot podatku: ile trzeba będzie czekać?

 

Osoby, które w ciągu roku zapłaciły więcej zaliczek na podatek dochodowy, niż wyniosło faktyczne zobowiązanie, zyskują prawo do otrzymania zwrotu podatku. Rozliczanie PITów 2021 będzie pod tym względem podobne do wcześniejszych lat: standardowy okres oczekiwania (w przypadku dostarczenia do urzędu fizycznej deklaracji) wyniesie do 3 miesięcy. Rozliczenie PIT online pozwoli natomiast uzyskać środki maksymalnie w ciągu 45 dni. W związku z tym to kolejny argument przemawiający za tym sposobem rozliczenia PIT-u 2021/2022.    

Zmiany w rocznych PIT-ach za 2021 rok

Polski Ład wprowadza szereg zmian do ustaw podatkowych, w tym najwięcej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wszystkie jednak zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r. - część z nich znajdzie już zastosowanie w rocznych PIT-ach za 2021 r. ...

Zmiany w rocznych PIT-ach za 2021 rok