Księgowość

eZUS- księgowość - EUP - Elektroniczny Urząd Podawczy ZUSIntrastat - wszystko o systemie IntrastatPłatnik ZUS - Księgowość - praktyczny poradnikPodatnik CIT - KsięgowośćPodatnik PIT - KsięgowośćPrawo do korekty - korekta - KsięgowośćWzór ksiąg - KsięgowośćZasady księgowości - Księgowość

Kontrola płatnika - płatnik ZUS

Organy ZUS mają prawo wszcząć kontrolę w zakresie obowiązków płatnika składek. Kontrola może obejmować w szczególnośici ...

Kontrola płatnika - płatnik ZUS

Korekta dokumentów ZUS - Prawo do korekty

W przypadku błędnie wypełnionego formularza ZUS podatnik powinien sporządzić formularz prawidłowy i oznaczając go jako korygujący złożyć bez obowiązku precyzowania przyczyn korekty. W formularzu wskazać należy wszystkie prawidłowe informacje co znaczy, że dokument składa się wypełniony w całości, a nie tylko pola modyfikowane. Jako datę sporządzenia dokumentu podaje się datę obecną – czyli datę sporządzenia dokumentu korygującego ...

Korekta dokumentów ZUS - Prawo do korekty

CIT-7 - podatnik CIT

Informację składają płatnicy, a nie podatnicy tego podatku. Składana jest ona ze względu na ryczałtowe pobranie 19% podatku podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ...

CIT-7 - podatnik CIT

CIT-10Z - podatnik CIT

Deklaracja stanowi zbiorczy druk składany z tytułu opłacania podatku jako płatnik podatku ryczałtowego od wypłat z tytułu dywidend i innych udziałów w zysku osób prawnych na rzecz podatników nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej ...

CIT-10Z - podatnik CIT

CIT-6R - podatnik CIT

Deklaracja stanowi zbiorczy druk składany z tytułu opłacania podatku jako płatnik podatku ryczałtowego od wypłat z tytułu dywidend i innych udziałów w zysku osób prawnych ...

CIT-6R - podatnik CIT