Księgowość

eZUS- księgowość - EUP - Elektroniczny Urząd Podawczy ZUSIntrastat - wszystko o systemie IntrastatPłatnik ZUS - Księgowość - praktyczny poradnikPodatnik CIT - KsięgowośćPodatnik PIT - KsięgowośćPrawo do korekty - korekta - KsięgowośćWzór ksiąg - KsięgowośćZasady księgowości - Księgowość

Deklaracja INTRASTAT

Zgłoszenia INTRASTAT i korekty zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się w postaci elektronicznej (plik sporządzony zgodnie ze specyfikacją XML) z wykorzystaniem elektronicznego formularza opublikowanego na portalu PUESC, aplikacji ist@t w aktualnej wersji lub ...

Deklaracja INTRASTAT

Kody INCOTERMS - intrastat

Poprzez INCOTERMS 2020 (International Commercial Terms) rozumieć należy międzynarodowe waruki sprzedaży. Są to obowiązujące w handlu międzynarodowym reguły mające ułatwić handel pomiędzy kontrahentami ...

Kody INCOTERMS - intrastat

Problemy z płatnościami a ewidencja księgowa

W jednostkach mogą pojawić się problemy ze ściągalnością należności oraz z płatnością zobowiązań wobec innych podmiotów. Wtedy może wystąpić konieczność wprowadzenia do ksiąg rachunkowych dodatkowych zapisów związanych z naliczeniem odsetek, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, dokonaniem odpisów aktualizujących oraz postępowaniami sądowymi dotyczącymi odzyskiwania długów ...

Problemy z płatnościami a ewidencja księgowa

Wyposażenie w księgach rachunkowych

Składniki majątku spełniające definicję środków trwałych, które w ocenie jednostki mają nieistotną wartość, mogą nie być kwalifikowane do środków trwałych. W ramach uproszczeń wynikających z polityki rachunkowości można uznać je za wyposażenie i odnieść bezpośrednio do kosztów jako zużycie materiałów ...

Wyposażenie w księgach rachunkowych

MDR - niepotrzebny obowiązek?

Raportowanie MDR dotyczy w dużej mierze transakcji, które przedsiębiorcy są zobligowani raportować w inny sposób – np. za pomocą formularzy JPK czy TRR. Organy podatkowe wiedzą więc o ich istnieniu. Czy zatem raportowanie MDR ma sens?

MDR - niepotrzebny obowiązek?

Koszty przy sprzedaży prywatnej nieruchomości

Dokonując sprzedaży nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof przed upływem ustawowych 5 lat od ich nabycia lub wybudowania, osoby fizyczne zasadniczo są zobowiązane do zapłacenia podatku od takiej transakcji, jeżeli nie korzystają z tzw. ulgi mieszkaniowej. Podstawą opodatkowania pdof jest wówczas ...

Koszty przy sprzedaży prywatnej nieruchomości

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest księgowość i czym się zajmuje?

Księgowość obejmuje m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczanie podatków, kontrolę kosztów i analizę danych finansowych. Jest nieodłącznym elementem zarządzania finansami i stanowi podstawę dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.