Pobierz e-pity 2020

Księgowość

eZUS- księgowość - EUP - Elektroniczny Urząd Podawczy ZUSIntrastat - wszystko o systemie IntrastatPłatnik ZUS - Księgowość - praktyczny poradnikPodatnik CIT - KsięgowośćPodatnik PIT - KsięgowośćPrawo do korekty - korekta - KsięgowośćWzór ksiąg - KsięgowośćZasady księgowości - Księgowość

Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. I)

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, są zobowiązane do opracowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Tworzy się ją biorąc pod uwagę specyfikę danej jednostki, m.in. jej wielkość oraz rodzaj i charakter prowadzonej działalności ...

Przykładowe zapisy w polityce rachunkowości (cz. I)

Uproszczona restrukturyzacja ma zostać na stałe

Od 24 czerwca 2020 r. dłużnicy mogą wdrażać uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na mocy tarczy 4.0. Głównym celem wprowadzenia tego postępowania jest uniknięcie upadłości przedsiębiorców, którzy przechodzą przez trudny okres. Stanowi ono rozwiązanie tymczasowe. Może być wdrożone do 30 czerwca 2021 r. Trwają jednak prace ...

Uproszczona restrukturyzacja ma zostać na stałe

Kontrola płatnika - płatnik ZUS

Organy ZUS mają prawo wszcząć kontrolę w zakresie obowiązków płatnika składek. Kontrola może obejmować w szczególnośici ...

Kontrola płatnika - płatnik ZUS

Korekta dokumentów ZUS - Prawo do korekty

W przypadku błędnie wypełnionego formularza ZUS podatnik powinien sporządzić formularz prawidłowy i oznaczając go jako korygujący złożyć bez obowiązku precyzowania przyczyn korekty. W formularzu wskazać należy wszystkie prawidłowe informacje co znaczy, że dokument składa się wypełniony w całości, a nie tylko pola modyfikowane. Jako datę sporządzenia dokumentu podaje się datę obecną – czyli datę sporządzenia dokumentu korygującego ...

Korekta dokumentów ZUS - Prawo do korekty