PIT-37

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:26 (aktualizacja: )

Na druku PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników lub uzyskali PIT-11 od innych podmiotów, które nie są płatnikami i wypłacali w 2021 r. wynagrodzenia tym podatnikom. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp. W przypadku takich podatników należy zatem ustalić kwoty ustalane na podstawie z PIT-11 i wpisywane na  PIT-37  Istotna będzie zatem zależność pomiędzy PIT-11 a PIT-37.

Zatrudniony otrzymujący PIT-11 uzyskuje kwotę netto wynagrodzenia i nie martwi się prawidłowością obliczania i terminem odprowadzenia zaliczek na podatek, a deklarację PIT sporządza co do zasady na podstawie przesłanych mu przez płatnika informacji. Jeżeli natomiast posiada on umowy, z tytułu których w trakcie roku samodzielnie musi rozliczać zaliczki na podatek –  wówczas nie korzysta z deklaracji PIT-37, a z PIT-36.

Otrzymałem PIT-11 i co dalej?

Pobierz darmowy poradnik pdf w prezencie!

 • PIT-11 pytania i odpowiedzi,
 • Wypełnianie PIT-37 krok po kroku,
 • Twój e-pity, wczytaj i sprawdź.

PIT-37 nie złoży wówczas zarówno w zakresie zarobków, od których zaliczki opłaca samodzielnie, jak również od pozostałych zarobków, za których rozliczenie odpowiadają płatnicy. Wszystkie zarobki podlegają wówczas co do zasady sumowaniu w innej deklaracji, np. w  PIT-36.

PIT-37
Źródło: FORUM

Kto powinien złożyć PIT-37?

PIT-37 jest typową deklaracją składaną przez pracowników, zleceniobiorców i innych rozliczających się przy pomocy skali podatkowej, za których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (zakład pracy, zleceniodawca itp.). Podatnik z reguły deklarację wypełnia na podstawie przesłanego  do końca lutego druku PIT-11. Wypełniając ją, wykazuje kwoty z PIT-11 oraz wskazuje przysługujące mu ulgi i odliczenia w danym roku podatkowym. Jest to także najczęściej stosowany formularz w przypadku osób osiągających dochody z tytułu stosunku pracy.

Podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika lub uzyskują przychody z wielu źródeł, w tym część z nich bez pośrednictwa płatnika, składają z reguły PIT-36.

PIT-37 jest w 2021 r. również deklaracją, w której rozliczane są wynagrodzenia uzyskane od osób, które nie są płatnikami, a które przekazały PIT-11. Chodzi m.in. o przychody z pracy przy zbiorach, zasiłki z tytułu umowy zlecenie wypłacane przez zleceniobiorcę czy umów aktywizacyjnych.

Osoba samotnie wychowująca dziecko i rozliczenie z małżonkiem

Rozliczając się łącznie z małżonkiem osoba samotnie wychowująca dziecko, można rozliczać się na PIT-37. Warunkiem jest, by zarówno podatnik, jak i jego małżonek byli uprawnieni do rozliczania się na PIT-37. Jeżeli którykolwiek z nich takiej możliwości nie posiada, lecz może składać PIT-36 – małżonkowie składać będą łącznie PIT-36. Wspólne rozliczenie nie będzie możliwe, jeżeli jeden z małżonków rozlicza się poprzez podatek liniowy, tonażowy lub ryczałt ewidencjonowany (z wyłączeniem dochodów z tytułu najmu lub dzierżawy).

Osoba samotnie wychowująca dziecko ma możliwość rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, składając również deklarację podatkową PIT-37. Dzięki temu może osiągnąć wymierne korzyści i obniżyć wysokość zobowiązania wobec fiskusa. Daje to szczególne korzyści w przypadku osób, których dochód przekroczył w danym roku podatkowym drugi próg skali podatkowej, wiążący się z opodatkowaniem w wysokości 32%. Możliwe staje się również skorzystanie z podwójnej wysokości kwoty wolnej od podatku.

W przypadku posiadania dziecka, które zarobkowało w trakcie roku podatkowego – doliczając jego dochody – należy złożyć deklarację PIT-36 łącznie z PIT/Mnawet jeśli standardowo, bez dochodów małoletniego, składałoby się PIT-37. 

PIT 37 wzory i druki

W celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych należy przekazać do odpowiedniego urzędu skarbowego wypełnioną deklarację podatkową. W dzisiejszych czasach coraz rzadziej korzystamy jednak z tradycyjnych formularzy. Zarówno przygotowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązania, jak i oprogramowanie dystrybuowane przez dostawców zewnętrznych pozwala na łatwe sporządzenie zeznania podatkowego bez ryzyka popełnienia błędu w obliczeniach. Program PIT może również coraz częściej samodzielnie pobierać informacje dotyczące wysokości osiąganego dochodu czy kosztów jego uzyskania. Warto zapoznać się jednak z drukiem PIT-37 oraz innymi deklaracjami, które często okazują się przydatne w trakcie rozliczeń.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-37 (27)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2021 r.
- deklaracja dostępna będzie niebawem

PIT/O (25)Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
- deklaracja dostępna będzie niebawem
PIT/M (7)Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
- deklaracja dostępna będzie niebawem
PIT/B (18)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2021 r.
- deklaracja dostępna będzie niebawem
PIT/Z (9)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy
- deklaracja dostępna będzie niebawem
PIT/ZG (7)Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku
- deklaracja dostępna będzie niebawem

Jak złożyć PIT?

Do dyspozycji podatnika pozostaje kilka sposobów złożenia deklaracji PIT-37. Można zrobić to zarówno w sposób tradycyjny, jak i przy wsparciu nowoczesnych technologii. Warto jednak skorzystać z tej drugiej możliwości: dzięki temu proces rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych będzie nie tylko prostszy i zajmie mniej czasu, ale fiskus premiuje go również m.in. krótszym czasem oczekiwania na zwrot podatku. Złożenie deklaracji będzie możliwe poprzez:

  • Fizyczne doręczenie rozliczenia do odpowiedniego Urzędu Skarbowego,
  • Wysyłkę PIT pocztą (listem poleconym),
  • Wysyłkę drogą elektroniczną: w tym celu można skorzystać m.in. z programu e-pity lub wdrożonego przez Ministerstwo Finansów systemu Twój e-PIT.
  • Inne sposoby: osoby przebywające za granicą mogą również złożyć PIT w urzędzie konsularnym, podatnicy tymczasowo aresztowani lub odbywający wyrok pozbawienia wolności zrobią to w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego, a żołnierze mogą zrobić to w dowództwie jednostki.

PIT 2021: do kiedy należy go rozliczyć?

Obowiązujące prawo jednoznacznie definiuje także terminy, w których należy sporządzić zeznanie podatkowe oraz uregulować zobowiązanie względem urzędu skarbowego. Pozwoli to na uniknięcie dalszych problemów, w tym konieczności opłacenia odsetek za zwłokę.

Deklaracje PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-40A za 2021 rok należy złożyć do 02.05.2022.

 

Kto rozlicza PIT w Polsce? Dowiedz się, czy musisz złożyć zeznanie za rok podatkowy

Podatek dochodowy to jedno z najważniejszych zobowiązań podatników, którzy uzyskali przychody w danym roku podatkowym, a ich źródła nie są przy tym zwolnione z opodatkowania. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, podatek płaci się od dochodu, jednak obowiązek złożenia druku PIT dotyczy również osób, które wykazują stratę. Kluczową rolę odgrywa także miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, czyli to, gdzie znajduje się zasadnicze centrum interesów życiowych. Co ważne: według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby posiadające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski są zobowiązane do rozliczania podatku dochodowego na terenie kraju. W związku z tym nawet podatnicy, którzy osiągają dochody za granicą, ale przez większość czasu przebywają w Polsce mają obowiązek uregulowania podatku dochodowego przed polskim fiskusem. W przypadku posiadania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w innym kraju, państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej mogą na wniosek wyrażony w zeznaniu rozliczyć podlegające opodatkowaniu w Polsce dochody za pomocą skali podatkowej. Warto dowiedzieć się także, w jaki sposób można uniknąć podwójnego opodatkowania, czyli potencjalnej możliwości zapłacenia podatku dwukrotnie: po raz pierwszy w kraju, w którym osiągnięto dochód, a po raz drugi w kraju faktycznego zamieszkania.

 

Jaki PIT rozliczyć? Dla kogo PIT-37?

Podstawowy problem wielu podatników dotyczy zwłaszcza wyboru odpowiedniego rodzaju druku PIT. Fiskus przygotował zróżnicowane formularze w celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego osób fizycznych. To, który typ zeznania podatkowego będzie odpowiedni, zależy przy tym od konkretnej sytuacji, a zwłaszcza źródła osiąganych dochodów. Aby rozliczyć dochody, należy dokonać rozliczenia PIT na odpowiednim formularzu.

PIT oznaczony numerem 37 jest przeznaczony dla osób rozliczających zaliczki na podatek dochodowy za pośrednictwem płatnika, a więc w większości przypadków dla podatników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (posiadający umowę o pracę). Ten druk PIT wybiorą również zleceniobiorcy. Co ważne: jeżeli jakakolwiek część dochodu opodatkowana za pomocą skali podatkowej jest osiągana ze źródła, które nie wiąże się z rozliczeniem za pośrednictwem płatnika, konieczne będzie wybranie deklaracji PIT-36. Ta będzie odpowiednia także w przypadku rozliczania dochodów małoletnich dzieci, podlegających doliczeniu do dochodów rodzica. Dochody małoletnich dzieci, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodzica, można jednak rozliczyć na PIT-37 (należy wykorzystać osobny druk PIT). PIT-37 za 2021 rok nie będzie odpowiedni dla podatników osiągających dochód z tytułu działalności gospodarczej. W ich przypadku należy skorzystać z druku PIT 36 (dla opodatkowania przy pomocy skali podatkowej) lub PIT-36L (jeżeli przedsiębiorca wybrał podatek liniowy).

Co można rozliczyć w ramach PIT-37?

Rozliczenie deklaracji PIT-37 pozwala przede wszystkim na rozliczenie dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Deklaracja PIT-37 pozwala przy tym na uzyskanie dodatkowych oszczędności i skorzystanie z możliwości, jakie daje system podatkowy. PIT-37 za 2021 rok pozwoli m.in. na rozliczenie:

 • jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • wspólnie z małżonkiem (o ile ten również rozlicza się za pośrednictwem skali podatkowej).

Korzystając z deklaracji PIT-37, można również rozliczyć koszty uzyskania przychodu, a także skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek. Rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko może pozwolić na znaczne obniżenie należności względem fiskusa, w tym uniknięcie opodatkowania wyższą stawką po przekroczeniu progu podatkowego (w określonych sytuacjach).

Co przygotować do rozliczenia PIT?

Jeszcze do niedawna do rozliczenia PIT-37 potrzebowaliśmy sporo czasu. Należało przy tym uzupełnić druk PIT, co wiązało się ze sporymi trudnościami i - co oczywiste - groziło również ryzykiem popełnienia błędu. Dziś PIT-37 za rok 2021 można rozliczyć w niezwykle łatwy sposób, a sam druk PIT odchodzi już do lamusa. Należy przy tym pamiętać, że trzeba zrobić to do 2 maja 2022 roku. Wszystkie formalności uda się załatwić bez większych problemów przez Internet, a wielu podatników (w tym przede wszystkim ci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) nie będzie nawet musieć wypełnić PIT. Pozwala na to przygotowana przez Ministerstwo Finansów usługa Twój e-PIT, która pozwala na automatyczne rozliczenie za rok podatkowy. Warto jednak zająć się tą kwestią samodzielnie przed końcowym terminem, ponieważ w ten sposób można sporo zaoszczędzić. Same przygotowania nie będą skomplikowane i zakładają zaledwie kilka prostych kroków:

 • Wybór odpowiedniego druku PIT: deklaracja PIT-37 to niejedyny formularz PIT. Przed przystąpieniem do rozliczeń warto więc upewnić się, że wybrałeś prawidłowy wzór. Ten będzie uzależniony od źródła dochodu. Może się okazać, że ze względu na np. inne dochody odpowiedni okaże się PIT-36.
 • Sprawdzenie, czy można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko i czy będzie to opłacalne. W określonych scenariuszach może dać to wymierne korzyści przy rozliczaniu za pośrednictwem skali podatkowej. Warto więc upewnić się, czy spełniasz kryteria.
 • Ulgi i odliczenia od podatku. Każdy program PIT czy przygotowane przez Ministerstwo rozwiązania pozwolą na łatwe wskazanie przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń. Te mogą pozwolić na uzyskanie dużych oszczędności, jednocześnie często wiążą się także z koniecznością spełnienia wskazanych kryteriów i np. udokumentowania prawa do zastosowania ulgi. Warto wobec tego świadomie podejść do tej kwestii.
 • Przygotowanie PIT-11. Dla osób osiągających dochody z tytułu stosunku pracy kluczowe znaczenie odgrywa PIT-11 przygotowany przez płatnika, a więc pracodawcę. Podobnie dzieje się również w przypadku zleceniobiorców. PIT za 2021 rok będzie można w łatwy sposób rozliczyć, korzystając z danych widniejących w tym dokumencie (lub dokumentach, jeżeli podatnik posiada więcej źródeł dochodu).
 • Wybór sposobu rozliczenia podatku. Należy wybrać, w jaki sposób rozliczysz podatek dochodowy. Istnieje kilka możliwości. Nadal można złożyć druk PIT w wersji papierowej w urzędzie. Zdecydowanie wygodniej zrobić to jednak przez Internet, wykorzystując program PIT czy usługę Twój e-PIT. W każdym przypadku podatnikowi będą przysługiwały takie same prawa (w tym np. rozliczenie wspólnie z małżonkiem, rozliczą się również osoby samotnie wychowujące dzieci). Warto wybierać jednak opcje, które będą najwygodniejsze i uniemożliwią popełnienie błędu.
 • Wybór organizacji pożytku publicznego: nie jest to obowiązkowe, jednak świadomy wybór organizacji pożytku publicznego umożliwi realne wsparcie podejmowanych przez nią inicjatyw. Chwila czasu pozwoli na znalezienie numeru KRS i wprowadzenie go do formularza PIT.
 • Złożenie deklaracji PIT w terminie: oczywiście ostatnim krokiem będzie rozliczenie podatku. W przypadku PIT-37 termin na zrobienie tego upływa 30 kwietnia 2021 roku. Warto mieć jednak świadomość, że w niektórych przypadkach PIT trzeba będzie uregulować wcześniej.

Co zrobić z niedopłatą PIT?

Choć obowiązek regulowania podatku kojarzy nam się zwyczajowo z 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, który rozliczamy, w rzeczywistości PIT jest regulowany przez cały rok. Przybiera to postać zaliczek na podatek dochodowy (te odprowadza w przypadku osób zatrudnionym na podstawie umowy o pracę płatnik, czyli zakład pracy). Może się okazać, że ich wysokość będzie wyższa niż podatek, który należy odprowadzić (np. w wyniku zastosowania ulg i odliczeń od podatku czy rozliczenia jako osoby samotnie wychowujące dzieci). Wówczas dojdzie do nadpłaty podatku, a ten zostanie zwrócony przez urząd skarbowy. Z drugiej strony zaliczki na PIT mogą być jednak niższe od kwoty podatku. W takim scenariuszu miejsce będzie mieć niedopłata, którą podatnik powinien uregulować. Co ważne: również w tym przypadku należy to zrobić do 2 maja 2022 roku.

Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

Najprostszym sposobem na wywiązanie się z obowiązku podatnika będzie rozliczenie i złożenie deklaracji podatkowej przez Internet. Daje to wiele korzyści: cały proces jest przede wszystkim prosty, a niemal wszystkie niezbędne dane będą automatycznie pobrane z systemu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.

W celu rozliczenia PIT-37 online można skorzystać z programu e-pity. Ten występuje zarówno w formie samodzielnego narzędzia ściąganego na dysk komputera, jak i w pełni funkcjonalnej wersji przeglądarkowej. Po uruchomieniu programu nie trzeba samodzielnie uzupełniać formularza. Znakomitą alternatywą stanie się kreator PIT. Należy wskazać w nim:

 • sposób opodatkowania (samodzielnie/wspólnie z małżonkiem/wspólnie ze zmarłym małżonkiem/dla osób samotnie wychowujących dziecko),
 • Cel składania zeznania (złożenie zeznania/korekta zeznania).

E-pity dają również możliwość importowania informacji z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Sposób rozliczenia będzie więc przypominał ten, jaki oferuje usługa Twój e-PIT. W następnym oknie należy wprowadzić dane podatnika (danych osobowych nie będą musiały wprowadzać osoby, które już wcześniej korzystały z programu) oraz adres odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Po wczytaniu danych widniejących na dostarczonych formularzach PIT-11 możliwe będzie również wskazanie ulg i odliczeń od podatku, a także wskazanie wybranej organizacji pożytku publicznego. W ostatnim kroku należy wybrać sposób dostarczenia deklaracji do urzędu. Można zrobić to: 

 • Osobiście lub pocztą po wydrukowaniu wygenerowanego dokumentu,
 • Bezpośrednio, wysyłając rozliczenie do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Wystarczy wybrać opcję „Wyślij e-Deklarację”, a następnie autoryzować proces, wskazując kwotę przychodu widniejącą na formularzu PIT za poprzedni rok. Alternatywą pozostaje również skorzystanie z podpisu elektronicznego.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru

W przypadku składania PIT-37 online wygenerowanie zostanie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Pełni ono funkcję potwierdzenia poprawnego złożenia deklaracji podatkowej. W takim przypadku zostaje ona oznaczona w systemie statusem „200”. Warto zrobić to i zapisać dokument na dysku, co pozwoli również na udowodnienie, że do rozliczenia z fiskusem doszło w terminie. Ponadto w systemie można zobaczyć również inne oznaczenia statusu: 300 oznacza brak dokumentu, 301, 302 lub 303 wskazuje na to, że nadal jest przetwarzany, a numer 400 przewidziano dla niepoprawnie złożonych deklaracji, które nie będą dalej przetwarzane.

 

Ile trzeba czekać na zwrot podatku?

Rozliczenie PIT-37 za pośrednictwem Internetu daje podatnikowi wiele korzyści. Te nie ograniczają się jednak wyłącznie do wygody i ograniczenia czasu niezbędnego do prawidłowego rozliczenia deklaracji i złożenia jej do odpowiedniego urzędu. Fiskus gwarantuje takim osobom również skrócony czas oczekiwania na zwrot podatku. Ten wynosi standardowo maksymalnie do 3 miesięcy. Oznacza to, że podatnicy, którzy złożyli deklarację podatkową 30 kwietnia i wybrali tradycyjne metody (np. wysyłka listem poleconym czy fizyczne doręczenie PIT-37 do Urzędu Skarbowego) będą musieli poczekać na środki nawet do końca lipca. W przypadku PIT złożonych przez Internet maksymalny czas oczekiwania wynosi natomiast 45 dni.

 

Deklaracja PIT-37: szczegółowe informacje

PIT-37 składają podatnicy, którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji podatkowej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

W przypadku organu rentowego, podmiot ten standardowo rozliczy podatnika za niego (PIT-40A). Podatnik PIT-40A może potraktować jako informację, na podstawie której złoży PIT-37 (lub inny formularz w zależności od innych źródeł przychodów).  

PIT-37 za 2021 r. instrukcja, jak wypełnić

Podatnicy rozliczani wyłącznie za pośrednictwem płatników mają możliwość swoje rozliczenie podatkowe złożyć na deklaracji PIT-37.

Pola 1-2 służą ustaleniu NIP lub PESEL podatnika.

Identyfikatorem podatkowym jest: numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, a NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i ją wyrejestrowała, w zeznaniu podatkowym o wysokości dochodów (poniesionej straty) uzyskanych z tego tytułu wpisuje NIP jako swój identyfikator podatkowy, a w pozostałych - PESEL. Na PIT-37 pojawi się wówczas PESEL. Gdyby firma funkcjonowała – i składane były deklaracje podatkowe, w tym PIT-37, wówczas przedsiębiorca posłużyłby się numerem NIP również na tej deklaracji.

Pole 6 służy wyborowi, którego należy dokonać obowiązkowo w zeznaniu podatkowym. Korekta w tym zakresie nie jest ograniczona co do wyboru rozliczenia z małżonkiem lub wspólnie z dzieckiem. Zaznaczyć należy w chwili składania deklaracji:

 • Kwadrat nr 1 przy rozliczeniu samodzielnie,
 • Kwadrat nr 2 przy rozliczeniu z małżonkiem,
 • Kwadrat nr 3 dotyczy rozliczenia ze zmarłym małżonkiem, gdy rozliczający się w PIT-37:
  • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
  • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
 • Kwadrat nr 4 przy rozliczeniu na PIT-37 łącznie z dzieckiem podatnika będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (w przypadku doliczania dochodów małoletnich wypełnić należy PIT-36 i załącznik PIT/M, a nie PIT-37

Pola 7-8 wypełniają nierezydenci lub osoby, których małżonkami, z którymi dochodzi do rozliczenia – są nierezydentami. Którzy:

 1. mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i
 2. udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych

- oraz uzyskane przychody nie chcą rozliczać ryczałtowo lecz według skali na deklaracji podatkowej. W tym przypadku pobrany od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w trakcie roku przez płatnika traktuje się na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy.

Pole 9 służy wskazaniu właściwego dla podatnika urzędu. Obowiązuje zasada, że właściwym jest urząd ustalony ze względu na miejsce pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, jeśli podatnik posiada miejsce zamieszkania – to decyduje urząd właściwy w tej dacie ze względu na miejsce zamieszkania. U małżonków rozliczających się wspólnie właściwość można ustalić dla jednego z nich.

Pole 10 – służy wskazaniu czy dochodzi do rozliczenia podatkowego, czy też do korekty wcześniejszej deklaracji. Korektę składa się bez druku ORD-ZU (nie trzeba jej uzasadniać).

Część C deklaracji PIT-37

Część C (pola 36-106) wypełnić należy faktycznymi zarobkami podatnika i jego małżonka ustalonymi na podstawie informacji z PIT-11, Pit-8C oraz IFT-1R.

Pola 36-39 służą wykazaniu kwot zwolnionych z opodatkowania do wysokości 35636,67 zł, uzyskanych za okres od 1 sierpnia 2019 r. z tytułu umowy o pracę lub zlecenie przez osoby do ukończenia 26 r. ż. 

W zakresie przychodów (kolumna b), w przypadku błędów w informacjach od płatników, na podatniku ciąży obowiązek samodzielnego wskazania prawidłowych kwot zarobków (wpisać należy tyle, ile faktycznie wynosiło wynagrodzenie brutto). W przypadku gdyby płatnik nie wystawił w ogóle informacji – wpisać należy samodzielnie ustaloną wartość. Zasadą jest, że w PIT-37 rozliczać należy wyłącznie kwoty faktycznie wypłacone lub postawione do dyspozycji podatnika, a nie kwoty należne niezapłacone.

W zakresie kosztów (kolumna c) kontrolować należy samodzielnie ich limity. W informacjach PIT-11 i PIT-8C, IFT-1R pochodzących z kilku tytułów, limity łączne mogą nie zostać zachowane. W przypadku umów o pracę obowiązującymi pozostają:

Koszty uzyskania przychodu - ze stosunku pracy PIT (od 1 stycznia 2021 r.)
 MiesięczneRoczne
Pracownik miejscowy250 zł3000 zł z jednej umowy, 4500 zł z wielu umów
Pracownik dojeżdżający300 zł3600 zł z jednej umowy, 5400 zł z wielu umów

 Źródło: Opracowanie własne PIT.pl 

 

Rozliczenie praw autorskich w PIT-37

W przypadku wypłat z tytułu praw autorskich, koszty uzyskania ze wszystkich tytułów oblicza się według poniższej zasady:

Koszty autorskie w rozliczeniu 2021 roku
Osiągam przychody z tytułu:Standardowo wykazuję koszty:Koszty nie mogą przekroczyć:
z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego50% przychodurównowartości górnej granicy I progu podatkowego tj. 85.528 zł
z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną50% przychodurównowartości górnej granicy I progu podatkowego tj. 85.528 zł
z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami50% przychodu, obliczane od przychodu pomniejszonego o składki emerytalne, rentowe, chorobowe, dla których podstawę wymiaru stanowi ten przychódrównowartości górnej granicy I progu podatkowego tj. 85.528 zł

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl 

Limit 85.528 zł obejmuje wszystkie tytuły rozliczeń praw autorskich na PIT-37 jednocześnie, zatem przekroczenie go zmusza do ograniczenia kosztów od nadwyżki nawet, jeśli w poszczególnych informacjach PIT od płatników koszty byłyby wyższe (koszty należy ograniczyć).

Kosztów z poszczególnych źródeł (wierszy) nie łączy się, tzn. najpierw odlicza się koszty od przychodu z danego źródła, a dopiero następnie ustala dochód. Nie można natomiast najpierw sumować przychodów i kosztów ze wszystkich źródeł, a dopiero następnie – ustalać dochodu.

Koszty 50% obejmują wyłącznie przychody uzyskiwane w związku z wykorzystywaniem praw autorskich z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • produkcji audialnej i audiowizualnej;
 • działalności publicystycznej;
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 • działalności konserwatorskiej;
 • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2445 i 2339), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Część D deklaracji PIT-37

Wykazać w niej należy w odpowiednich wierszach przychody uzyskiwane lub postawione do dyspozycji w 2021 r. Przychody podzielić należy według źródeł, nie łącząc ich ze sobą. Odpowiednio do każdego rodzaju przychodów wykazać należy koszty uzyskania oraz pobrane lub wpłacone w danym roku zaliczki na podatek. Podsumowanie części D służące do kolejnych wyliczeń podatkowych obejmuje kwotę dochodu i sumę pobranych zaliczek na podatek. 

 

Część E deklaracji PIT-37

W części E deklaracji wpisać należy odliczenia od dochodu:

 • poz. 106-112 – dotyczy składek na ubezpieczenia opłacanych za i przez osoby zatrudnione, pobierane z ich wynagrodzenia brutto. Jeśli składki pobierane były w kwotach zbyt niskich – pracownik ma prawo wpisać składki prawidłowe, takie, jak powinny były zostać pobrane. Składki nie muszą dotyczyć wyłącznie tytułów skazanych w PIT-37, są to dowolne składki ZUS określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
 1. zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 2. potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu podlegającego opodatkowaniu
 • odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;
 • zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej (składki w części dotyczącej składek od kwot opodatkowanych i niezwolnionych z opodatkowania, nie zaliczonych do kosztów lub nieodliczonych w innych rozliczeniach podatkowych).
 • poz. 108-110 – dotyczą ulg podatkowych pomniejszających dochód. W celu wypełnienia niezbędne jest posłużenie się załącznikami PIT-O lub PIT/D. Kwoty ulgi które przekroczyłyby wartość dochodu powodują, że nie należy ich dalej rozliczać (w części niewykorzystanej przepadają). Jednocześnie ulgi wyszczególnić należy wyłącznie do wartości dochodu (w wartości wyższej nie należy ich wprowadzać Anie do PIT-37, ani do załączników z wyjątkiem ulgi mieszkaniowej, którą można rozliczać w kolejnych latach).

Część F deklaracji PIT-37

Dochód po odliczeniu składek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych:

 • końcówki 0-49 gr. pomija się,
 • końcówki 50-99 groszy zaokrągla się w górę.

Kwotę podstawy obliczenia podatku wpisać należy w pole 113.

Pole 114 służy wyliczeniu podatku. Kwotę ustala się według wzoru:

Kwota wolna od podatku 2021 
Kwota dochodu (zł) (podstawa obliczenia podatku)Kwota dochodu
wolna od podatku (zł)
Kwota zmniejszająca wyliczony podatek (zł)Wzór wyliczenia kwoty zmniejszającej podatek
OdDoOdDoOdDo 
0,01 zł8.001,49 złCały dochód zwolniony z podatku – do 8.001,49 złCały wyliczony podatek – do 1.360 zł
8.001,50 zł13.000,49 zł8.000 zł3.091 zł1.360 zł525,12 zł1.360 zł – [834 zł 88 gr (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł]
13.000,50 zł85.528,49 zł3.091 zł525,12 zł 
85.528,50 zł127.000,49 zł3.091 zł0 zł525,12 zł0 zł525,12 zł – [525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł]
Od 127.000,50 zł0 zł0 zł 

  Źródło: Opracowanie własne PIT.pl 

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

 1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;
 2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

Pole 115 wynika z doliczeń do podatku związanych z rozliczeniami zaliczek przez płatników za rok poprzedni lub w związku z zapłatą obniżonego podatku z roku poprzedniego (np. ze względu na decyzję organu skarbowego o odroczeniu lub zapłacie w ratach).

Pola 116-121 służą ustaleniu kwot odliczanych od wartości podatku. Jeśli podatek jest niższy niż kwota ulg, należy je ograniczyć do wysokości obliczonego wcześniej podatku. Ulgi wprowadza się początkowo w załączniki PIT/O lub PIT/D a dopiero sumy z załączników trafiają na PIT-37. Wyjątkiem są odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne (pole 116-119 Pit-37), przy czym kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Podobnie na Pit trafia bezpośrednio wykazana w PIT/D kwota ulgi mieszkaniowej, wykazanej w PIT/D. W polach dotyczących ulg podatkowych nie należy wykazywać wskazanego w części H wnioskowanego zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej. Kwoty ulg ogranicza się do wysokości podatku do zapłaty (nie podaje ich w wyższej wartości).

W polach 122-124 ustala się różnicę pomiędzy podatkiem (po odjęciu ulg podatkowych) a kwotą zaliczek, wpłaconych w trakcie roku.

Część I PIT-37

Oprócz nadpłaty podatnik może uzyskać zwrot kwoty ulgi na dzieci, w części, w jakiej nie odliczył ulgi od podatku. Podatnikowi przysługuje kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Kwota ta nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszonych o składki odliczone w innych zeznaniach podatkowych PIT-36L lub PIT-28, Pit-16A, Pit-19A. Przysługującą po ustaleniu różnicy kwotę zwrotu wskazuje się w pozycji 114, a kwotę w połączeniu z kwotą nadpłaty.

 

1% podatku dla OPP

Pole 132-136 służy przekazaniu 1% (lub kwoty mniejszej) na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnik 1% oblicza z kwoty podatku do zapłaty (pole 122), a nie z kwoty nadpłaty lub kwoty do zapłaty. W polach 134 i 136 przekazywane są dane dla organizacji pożytku publicznego, szczególnie w związku z prowadzonymi subkontami dla konkretnych osób. Samo przekazanie 1% podatku jest bardzo łatwe i opiera się na wskazaniu numeru KRS wybranej OPP. Cały proces będzie jeszcze prostszy dzięki listom organizacji oferowanym przez program PIT. Możliwe staje się również zdefiniowane celu szczegółowego.

PIT-37Rozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITPodatek PIT