Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

PIT-38

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:26 (aktualizacja: )

W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Na PIT-38 deklarować należy również przychody ze zbycia kryptowalut.

Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku 2021 uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia:
  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • przychody z inwestycji w kryptowaluty (przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej). 

Dochody kapitałowe w PIT-38
Źródło: FORUM

Dochody kapitałowe w PIT-38

Nie ma znaczenia, czy podatnik w tym samym roku nabył prawa do zbywanych papierów wartościowych. Dla rozliczenia przychodu istotna jest data odpłatnego zbycia, a nie data, w której poniesiono koszty jego uzyskania lub w którym nabyto prawa do realizowanych obecnie zysków ze zbycia papierów wartościowych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Uwaga !

Bardzo często podstawą wypełnienia PIT-38 jest PIT-8C dostarczany przez biuro maklerskie obsługujące rachunek inwestycyjny podatnika. W przypadku zmiany rachunku w roku podatkowym PIT-8C może nie obejmować wszystkich kosztów nabycia papierów wartościowych. Warto przeanalizować kwoty wynikające z informacji podatkowej.

 

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-38 (14)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2021 r.
- druk dostępny niebawem

PIT/ZG (7)Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku
- druk dostępny niebawem
ZAP-3 (5)Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
- druk dostępny niebawem

Jeżeli sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym – podatnik ma obowiązek samodzielnie wypełnić PIT-38.

Deklarację składa się do 2 maja 2022 r.

W deklaracji wykazuje się również niezwolnione z opodatkowania przychody zagraniczne, które podatnik uzyskał w roku 2021 z tych źródeł przychodów. Podatnicy niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 2 maja 2022 r., są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osobny PIT-38 dla małżonków

Małżonkowie wypełniają PIT-38 niezależnie, każdy dla siebie. Nie ma możliwości rozliczenia się łącznie w związku z przychodami wykazywanymi na PIT-38. Objęcie udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną za wkład pieniężny (np. za gotówkę) obliguje do złożenia PIT-38 dopiero w chwili zbycia udziałów. Ich objęcie nie generuje natomiast przychodu rozliczanego na PIT-38.

Handel kryptowalutami w PIT-38

W przypadku przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej wykazywane są przychody i koszty, a nadwyżkę kosztów nad przychodami nie stanowią straty podatkowej, lecz przenoszone są na kolejne lata jako koszty nieznajdujące pokrycia w przychodach poprzednich lat. Koszty z tytułu handlu kryptowalutami oraz z tytułu innych inwestycji kapitałowych nie łączą się i nie można ich wzajemnie kompensować (na PIT-38 stanowią osobne źródła, rozliczane osobno). 

Podatek PITRozliczenie roczne