PIT-WZ

08.05.2018 14:26 (aktualizacja: )

PIT-WZ jest wnioskiem o sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego za podatnika. Nie dotyczy podatników, którzy samodzielnie obliczają i wpłacają zaliczki na podatek. Zastępuje oraz uzupełnia dotychczas obowiązujący wniosek PIT-12, który od rozliczenia za 2017 r. już nie obowiązuje.

PIT-WZ można składać w związku z rozliczeniem podatku za rok 2017 rok, przy czym będzie on skutkował przesłaniem podatnikowi wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej na adres e-mail podatnika w terminie nie wcześniejszym niż 15 marca 2018 r.

Po złożeniu wniosku PIT-WZ i otrzymaniu wstępnie wypełnionego PIT-WZ podatnik może odrzucić lub zaakceptować treść takiego rozliczenia podatkowego. Brak jakiegokolwiek działania oznacza zaakceptowanie jego treści – ale dopiero z dniem 30 kwietnia.

Podatnik w PIT-WZ może:

  • Wystąpić z wnioskiem o łączne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko,
  • Rozliczyć koszty uzyskania przychodów podwyższone ze względu na położenie zakładu pracy poza miejscowością zamieszkania lub ze względu na posiadanie imiennych biletów okresowych, których wartość przekracza koszty ryczałtowe,
  • Skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej,
  • Skorzystać z ulgi prorodzinnej,
  • Odliczyć 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

PIT-WZ nie jest obowiązkowy. Podatnik posiada alternatywę:

  • Samodzielne przygotowanie zeznania podatkowego,
  • Rozliczenie przez organ skarbowy.

Jeżeli podatnik posiada inne źródła przychodów niż rozliczane za pośrednictwem płatników i złożył mimo to PIT-WZ, ma on obowiązek odrzucić treść przygotowanego wniosku i samodzielnie wypełnić deklarację podatkową.

Zeznanie sporządzone przez organ skarbowy może być korygowane. Od zaległości związanych z korektą zeznania sporządzonego po złożeniu PIT-WZ, gdy korekta wynika z błędu organu podatkowego, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na przygotowaną przez organ podatkowy korektę – o czym poinformuje podatnika.

Natomiast w przypadku, gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy, podatnik skoryguje zeznanie w zakresie błędu organu podatkowego samodzielnie, od zaległości związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.

Piotr Szulczewski
Bankier.pl