PIT-OP

Piotr Szulczewski 08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

PIT-OP jest oświadczeniem w sprawie złożenia wniosku o przekazanie 1,5% podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

1% na rzecz OPP na PIT-OP emeryta, rencisty

Źródło: shutterstock

 

Uwaga! W 2023 roku przekażesz więcej na rzecz OPP. Za sprawą Polskiego Ładu w rocznych zeznaniach PITpodatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku, jak miał to miejsce dotychczas, lecz 1,5%. Więcej na ten temat w artykule ,,Polski ład 2.0 z podpisem Prezydenta, najważniejsze zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r.".

 

PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe. W oświadczeniu podatnik wskazuje KRS oraz cel szczególny, na jaki chce przekazać 1% podatku wynikającego z rozliczenia sporządzonego przez organ ZUS.

Podatnik może również wyrazić zgodę na podanie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych – celem poinformowania jej o tym, kto przekazał na jej rzecz 1,5% podatku.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-OP (1)Oświadczenie o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego

Nie ma możliwości modyfikować kwoty, jaka przekazana będzie na rzecz organizacji pożytku publicznego. W formie wniosku PIT-OP przekazać można wyłącznie 1,5% podatku z PIT-40A.

PIT-OP przekazać można do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (w 2023 roku do dnia 2 maja). Nie należy przekazywać PIT-OP do organów ZUS.

Jeżeli emeryt lub rencista zarabia dodatkowo w inny sposób niż za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego, powinien samodzielnie rozliczyć się na deklaracji podatkowej (a nie poprzez PIT-40A od organu). W takim przypadku PIT-OP nie obowiązuje – nie należy go składać.

1 procent dla OPPRozliczenie roczne