PIT-OP

Piotr Szulczewski 08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

PIT-OP jest oświadczeniem w sprawie złożenia wniosku o przekazanie 1% podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

1% na rzecz OPP na PIT-OP emeryta, rencisty

Źródło: shutterstock

PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe. W oświadczeniu podatnik wskazuje KRS oraz cel szczególny, na jaki chce przekazać 1% podatku wynikającego z rozliczenia sporządzonego przez organ ZUS.

Podatnik może również wyrazić zgodę na podanie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych – celem poinformowania jej o tym, kto przekazał na jej rzecz 1% podatku.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-OP (1)Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

Nie ma możliwości modyfikować kwoty, jaka przekazana będzie na rzecz organizacji pożytku publicznego. W formie wniosku PIT-OP przekazać można wyłącznie 1% podatku z PIT-40A.

PIT-OP przekazać można do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika (w 2022 roku do dnia 2 maja). Nie należy przekazywać PIT-OP do organów ZUS.

Jeżeli emeryt lub rencista zarabia dodatkowo w inny sposób niż za pośrednictwem organu emerytalnego lub rentowego, powinien samodzielnie rozliczyć się na deklaracji podatkowej (a nie poprzez PIT-40A od organu). W takim przypadku PIT-OP nie obowiązuje – nie należy go składać.

1 procent dla OPPRozliczenie roczne