1 procent dla OPP

Pożyczki z Funduszu Pracy dla OPP

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy ...

Pożyczki z Funduszu Pracy dla OPP