1 procent dla OPP

Polski Ład: w Senacie poprawki do nowelizacji Polskiego Ładu

Przywrócenie możliwości pełnego rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci; zwiększenie wysokości odpisów na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5%; obliczanie podstawy składki zdrowotnej z uwzględnieniem strat z lat ubiegłych i ulgi na złe długi; możliwość wyboru sposobu rozliczania PIT dla każdego podatnika rozliczającego się wg skali podatkowej (zasady z 2021 roku, I lub II półrocza 2022 roku) ...

Polski Ład: w Senacie poprawki do nowelizacji Polskiego Ładu

MF: prowadzimy dialog z OPP w sprawie wyrównania środków z 1%

W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Komitet ds. Pożytku Publicznego i Ministerstwo Finansów kontynuują dialog z trzecim sektorem w celu wspólnego wypracowania szczegółowych rozwiązań wyrównującym organizacjom pożytku publicznego wpływy z 1% ...

MF: prowadzimy dialog z OPP w sprawie wyrównania środków z 1%