Od dziś obowiązują nowe przepisy RODO

Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ...

Gdy spółka nie płaci należności w terminie

Często dochodzi do zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą a spółką. Rodzaj spółki kontrahenta może mieć znaczący wpływ na skuteczne dochodzenie przez przedsiębiorcę zaległej należności ...

Dane osobowe pracownika a RODO

Już jutro wejdą w życie znaczące zmiany w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Okazuje się, że tzw. RODO swoim zakresem obejmie również dane osobowe pracowników w zakładach pracy ...