Pobierz e-pity 2022

Urlop macierzyński wciąż jest domeną kobiet

W pierwszym roku życia dziecka opiekę nad nim sprawują głównie matki. Potwierdzają to dane statystyczne z ZUS. Ojcowie za to chętnie korzystają z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. To ile rodzic będzie przebywał na zasiłku macierzyńskim uzależnione jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie ...

Zakaz konkurencji w umowie zlecenie

Przy okazji zawierania umów cywilnoprawnych, ważną kwestią staje się umieszczanie w nich klauzuli o zakazie konkurencji. Choć nie ma o niej mowy w Kodeksie cywilnym, przesłanki o jej dołączeniu, zgodnie z zasadą swobody umów, poruszył Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CKN 579/01 w wyroku z dnia ...

Nowe funkcje w aplikacji mZUS

Po aktualizacji aplikacji mobilnej mZUS, oprócz zmiany wyglądu, pojawią się nowe funkcje. Od teraz można wysłać wiadomości do ZUS i odczytywać na nie odpowiedzi, umówić wizytę w placówce ZUS, działać w imieniu osoby, która nadała Ci upoważnienie do PUE ZUS ...

więcej aktualności