Pobierz e-pity 2018

Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

Temat na czasie

Od września 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi nastąpi obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawowym celem tych zmian jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz ...

W liście od ZUS prognoza emerytury i stan środków w OFE

ZUS rozpoczął wysyłkę corocznej informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego. W tym roku jest ona o tyle wyjątkowa, że oprócz prognozy wysokości przyszłej emerytury, klienci odkładający składki w tzw. II filarze w ZUS dowiedzą się z listu również jak wygląda stan ich subkonta w OFE ...

Nowy formularz podatkowy CIT-14

29 czerwca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie MF określające po raz pierwszy wzór formularza CIT-14, czyli deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji ...

więcej aktualności