Podatek od wpłat do PPK w państwie oddelegowania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał kolejną indywidualną interpretację dotyczącą przepisów ustawy o PPK, w której omawia skutki podatkowe sfinansowania przez pracodawcę wpłat do PPK dla pracownika oddelegowanego do pracy w innym państwie ...

więcej aktualności