Senat za wprowadzeniem zerowego PIT dla młodych

12 lipca 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę, która wprowadza program Bez PIT dla Młodych. Ustawa, która ma wejść w życie 1 sierpnia czeka już tylko na podpis Prezydenta. Można już dziś śmiało powiedzieć, że osoby do 26 r. ż. już w rozliczeniach za 2019 r. zyskają dużą bonifikatę finansową.

Rozliczenia podatkowe z byłym pracownikiem

Bywa, że zakłady pracy wypłacają swoim byłym pracownikom świadczenia, mimo że nie łączy ich już umowa o pracę. Pracodawcy stają wówczas przed dylematem, jak w związku z tym faktem prawidłowo wywiązać się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych...

Uchylenie limitów na czas określony z powodów leżących po stronie pracodawcy

Zatrudnianie pracownika na czas określony musi mieścić się w granicach limitów, które pozwalają tym samym stronom na zawarcie nie więcej niż trzech umów o pracę na czas określony, na okres maksymalnie 33-miesięcy. Przepisy prawa pracy przewidują jednak kilka wyjątków od obowiązku stosowania wspomnianych limitów. Jednym z nich jest wystąpienie po stronie pracodawcy obiektywnych powodów uzasadniających wyłączenie umowy spod działania limitów.

więcej aktualności