Zmiany podatków 2019-2020

9 proc. stawka CIT, korzystne zmiany w rozliczeniach rocznych PIT, zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności – to niektóre zmiany wynikające z przyjętych przez rząd projektów nowelizacji ustaw o podatku PIT, CIT i Ordynacji podatkowej na 2019 rok ...

Kiedy trzeba złożyć w ZUS wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego?

Każdy pacjent powinien pamiętać o tym, że jeżeli choruje a przestał być pracownikiem np. z powodu wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony lub zakończenia terminu wypowiedzenia, czyli pobiera zasiłek już po ustaniu zatrudnienia, musi złożyć w ZUS osobny wniosek o wypłatę zasiłku. Samo zwolnienie lekarskie nie wystarczy …

więcej aktualności