Rozliczenia VAT mają być łatwiejsze

Ministerstwo Finansów planuje kolejną zmianę przepisów ustawy o VAT, która ma uprościć rozliczenia VAT w czterech obszarach: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe dla podatników. Pakiet tych zmian, tzw. SLIM VAT ...

Jak sprawdzić, czy urząd umorzył mikropożyczkę?

Temat na czasie

Urzędy pracy dokonują pierwszych umorzeń mikropożyczki dla przedsiębiorców. Jednak przedsiębiorcy nie mogą liczyć na to, że dostaną pismo z potwierdzeniem, że ich zobowiązania zostały umorzone. Ci z nich, którzy złożyli wniosek drogą elektroniczną ...

Przerwy w amortyzacji podatkowej

Przepisy podatkowe nakładają obowiązek amortyzowania składnika majątkowego spełniającego kryteria do uznania go za środek trwały albo wartość niematerialną i prawną. Rozpoczętej amortyzacji, co do zasady, nie można przerwać. Zdarzają się jednak sytuacje ...

Kontrole PIP w związku z Covid-19

Epidemia koronawirusa to wzmożony czas pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Jak wynika z podanych przez Głównego Inspektora danych, w okresie od 15 marca do 31 lipca br. PIP przeprowadziła 10.010 kontroli u pracodawców i przedsiębiorców. Inspektorzy wykazali ...

więcej aktualności