Planowane zmiany w zakresie stawek VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny projekt nowelizacji ustawy o VAT, który dotyczy propozycji przyporządkowania stawek VAT do poszczególnych towarów czy usług. Część zmian ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r. ...

Kontrwywiad gospodarczy dla bezpieczeństwa finansów firmy

Wywiad i kontrwywiad gospodarczy to współcześnie przedsięwzięcia, które winny się znaleźć w zestawie narzędzi", służących skutecznemu zarządzaniu bezpieczeństwem firmy. Dla lepszego zrozumienia istoty zadań kontrwywiadowczych i znaczenie kontrwywiadu należy przyjrzeć się zasadniczym zagrożeniom, które ...

więcej aktualności