Wysokość dodatków za pracę w nocy w 2019 r.

Praca w nocy, ze względu na porę jej wykonywania, charakteryzuje się zwiększoną uciążliwością. Ustawodawca przewidział więc z tego tytułu dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy. Podstawę do jego obliczenia stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę ...

Ile trzeba zapłacić za interpretację podatkową?

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydaje na wniosek zainteresowanego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Koszt uzyskania wyjaśnień to standardowo 40 zł. Resort finansów chce w sprawach szczególnie skomplikowanych pobierać opłatę w wysokości 2.000 zł ...

Dostawa wyrobów stalowych wraz z usługą malowania – problem na gruncie VAT

Podatnicy VAT często mają problem z określeniem, czy świadczona przez nich usługa stanowi jedno kompleksowe świadczenie opodatkowane całościowo jedną stawką podatku. Rozdzielać usługi na odrębne czynności, które indywidualnie będą podlegały różnym stawkom VAT? Remedium na niejasne przepisy, jak również zmieniające się orzecznictwo, może być wystąpienie o wiążącą interpretację prawa podatkowego ...

więcej aktualności