Pobierz e-pity 2022

Kalkulator wynagrodzeń netto i brutto

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:26 (aktualizacja: )

Kalkulator wynagrodzeń to niezwykle ważne narzędzie, pozwalające na szybkie ustalenie kwoty brutto, netto oraz kosztów, z jakimi wiąże się umowa o pracę, takimi jak składki ZUS czy zaliczki na podatek dochodowy. Pozwala również na dokonanie obliczeń dla umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

Kalkulator wynagrodzeń: przekonaj się, ile zarobisz

 

Miesięczne wynagrodzenie to jeden z najważniejszych parametrów określających możliwości domowego budżetu. To także siłą rzeczy jedna z podstawowych kwestii branych pod uwagę podczas rozpatrywania dostępnych na rynku pracy ofert. Temat wynagrodzenia nie jest jednak tak prosty, jak mogłoby się wydawać: przede wszystkim wątpliwości wielu osób wzbudzają kwoty brutto, netto oraz zasady ich przeliczania. Samodzielne dokonywanie obliczeń jest przy tym skomplikowane, ponieważ wiąże się z koniecznością uwzględnienia wielu składowych, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne, koszty uzyskania przychodu, zaliczka na podatek dochodowy czy kwota wolna od podatku. Wynik będzie oczywiście różnił się także w zależności od typu umowy: umowa o pracę wiąże się z zupełnie innymi kosztami niż zatrudnienie na umowie zlecenie czy umowie o dzieło. Kalkulator wynagrodzeń umożliwi dokonanie szybkiej kalkulacji i poznanie składowych decydujących o tym, jakie środki trafią ostatecznie na konto.

Kalkulator wynagrodzeń (płac) brutto - netto

Przelicz zarobki brutto i netto

bruttonettona rękę

Szczegółowe składki oraz koszty

Pracownik

Pracodawca


MIESIĄCBRUTTO Składka ZALICZKAPPK Składka FP FGŚP PPK NETTO KOSZTY
EMERYTALNARENTOWACHOROBOWAZDROWOTNAZDROWOTNA ODLICZANAEMERYTALNARENTOWAWYPADKOWA
Styczeń0000000000000 0 0
Luty0000000000000 0 0
Marzec0000000000000 0 0
Kwiecień0000000000000 0 0
Maj0000000000000 0 0
Czerwiec0000000000000 0 0
Lipiec0000000000000 0 0
Sierpień0000000000000 0 0
Wrzesień0000000000000 0 0
Październik0000000000000 0 0
Listopad0000000000000 0 0
Grudzień0000000000000 0 0
SUMA000000000000000
MIESIĄCBRUTTOKOSZTY Składka SUMA ZUSZALICZKA PITZYSK / STRATA
EMERYTALNARENTOWACHOROBOWAZDROWOTNAZDROWOTNA ODLICZANAFPWYPADKOWA
Styczeń000000000 0
Luty000000000 0
Marzec000000000 0
Kwiecień000000000 0
Maj000000000 0
Czerwiec000000000 0
Lipiec000000000 0
Sierpień000000000 0
Wrzesień000000000 0
Październik000000000 0
Listopad000000000 0
Grudzień000000000 0

Wynagrodzenie brutto i netto: co ma na nie wpływ?

Sumy brutto, netto często wzbudzają konsternację, szczególnie wśród osób poszukujących pracy. Wynagrodzenie brutto, pojawiające się w wielu ofertach, znacząco różni się od kwoty netto, a więc sumy, która ostatecznie trafia na rachunek pracownika. Warto wobec tego przekonać się, co ma wpływ na taki stan rzeczy, oraz jak różnica pomiędzy kwotami netto lub brutto różni się w zależności od konkretnego typu umowy. Łatwo zauważyć, że największa dysproporcja dotyczy umowy o pracę, największe oszczędności występują w przypadku umowy o dzieło. Wynagrodzenie brutto zawiera m.in.:

 • składki na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS takie jak składka emerytalna, rentowa, chorobowa),
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy.

Wynagrodzenie netto/brutto: jak je policzyć?

W przypadku obliczania wynagrodzeń kalkulator okaże się olbrzymim wsparciem. Samodzielne obliczenie, jak prezentuje się wynagrodzenie netto, znając jedynie kwotę brutto, jest dosyć skomplikowane i dzieli się na kilka etapów:

 • Od kwoty brutto należy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne - 9,76%, ubezpieczenie rentowe - 1,5%, ubezpieczenie chorobowe 2,45%);
 • Od kwoty brutto pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne należy obliczyć wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%;
 • W następnym kroku obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. Należy przy tym uwzględnić koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, podlegającą odliczeniu składkę zdrowotną, wysokość kwoty zmniejszającej podatek oraz prawidłową stawkę skali podatkowej.
 • Aby przekonać się, ile wynosi wynagrodzenie netto, należy odjąć powyższe kwoty od wynagrodzenia brutto.

Jak widać, obliczenia są dosyć skomplikowane, co przekłada się również na spore ryzyko popełnienia błędu. Nieco inaczej kwestia obliczania wynagrodzenia brutto/netto prezentuje się także przy innych popularnych formach zatrudnienia, takich jak umowa zlecenie czy w przypadku umowy o dzieło. Kalkulator wynagrodzeń umożliwia łatwe poznanie wysokości wynagrodzenia w każdym z tych scenariuszów.

 

Kalkulator płac: jak z niego korzystać?

 

 

Kalkulator wynagrodzeń pozwala na wygodne przeliczenie kwoty brutto na netto oraz poznanie wysokości stawek przy różnych typach umów (zarówno przy umowie o pracę, jak i w przypadku umowy zlecenie czy na podstawie umowy o dzieło). Aby skorzystać z możliwości, jakie oferuje kalkulator wynagrodzeń, należy:

 

 • określić rok podatkowy, dla którego przeprowadzane są wyliczenia,
 • wskazać, czy jest to kwota brutto/netto,
 • określić na podstawie umowy jakiego typu wypłacane jest wynagrodzenie,
 • wprowadzić wynagrodzenie brutto lub wynagrodzenie netto,
 • wybrać, jakie składowe mają być wzięte pod uwagę. Należy do nich m.in. to, czy uwzględnia się kwotę wolną od podatku, pracę poza miejscem zamieszkania (co ma wpływ na koszty uzyskania przychodu), uczestnictwo w PPK, czy mają zostać uznane autorskie koszty uzyskania przychodu, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także czy ma zastosowanie ulga dla osób do 26. roku życia.

 

Czego dowiesz się, wprowadzając kwotę wynagrodzenia brutto?

 

Wysokość wynagrodzenia brutto jest zazwyczaj podawana w różnego typu ofertach pracy. Jednocześnie, jak widać, nie odzwierciedla ona wynagrodzenia netto, a więc kwoty, która ostatecznie wpłynie na rachunek pracownika. Kalkulator wynagrodzeń umożliwi łatwe obliczenie, ile wynosi kwota netto oraz dowiedzenie się, ile wyniosły odprowadzone fundusze, w tym zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusz pracy. Po zdefiniowaniu poziomu wpłat na PPK możliwe jest również określenie, jakie fundusze trafią na konto Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Czego dowiesz się, wprowadzając kwotę wynagrodzenia netto?

 

Równie często pojawia się potrzeba określenia kwoty brutto. Stanie się tak np. w sytuacji, w której pracownik chce zmienić pracę lub uzyskać podwyżkę i wie, jakiej sumy netto ("na rękę") oczekuje, jednak w rozmowach z pracodawcą chce operować stawką brutto. Kalkulator wynagrodzeń pozwala na niezwykle proste określenie kwoty brutto również w takiej sytuacji. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję w polu "Licz dla kwoty". Dzięki temu określenie swoich oczekiwań finansowych jest bardzo proste, a pracownik zyska także kompleksową wiedzę na temat realnych kosztów zatrudnienia, takich jak składki ZUS, składki zdrowotne czy zaliczki na podatek dochodowy.

 

Koszty pracodawcy to nie kwota brutto

 

Należy zdawać sobie przy tym sprawę z tego, że kwota brutto nie odzwierciedla całości kosztów, jakie w związku z zatrudnieniem pracownika ponosi pracodawca. Ten będzie zobowiązany do odprowadzenia wyższych składek na ubezpieczenia emerytalne (9,76%), rentowe (6,50%), Fundusz Pracy (2,45%) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1%). Jak widać, oprócz sumy brutto/netto pracodawcy muszą więc uwzględnić zdecydowanie większe koszty utrzymania pracownika.

 

 Aktualne dane w kalkulatorze wynagrodzeń

Kalkulator został zaktualizowany o zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o PIT na 1 października 2019 r. Stosuje wyższe koszty uzyskania przychodów oraz obniżoną 17% stawkę podatku PIT.

 

Kalkulator płac oblicza wynagrodzenie netto i brutto zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych tj. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło na podstawie wskazanego wynagrodzenia brutto bądź wynagrodzenia netto.

Uwaga: kalkulator nie wykonuje obliczeń dla pracowników poniżej 26. r. ż. korzystających z ulgi zerowy PIT dla młodych.

Kalkulator umożliwia szybkie wyliczenie rocznego wynagrodzenia z wyszczególnieniem wszystkich składników płacy w poszczególnych miesiącach. W wynikach wyliczeń wskazuje składki na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) oraz składki społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracownika, zaliczkę na podatek PIT oraz całkowity koszt wynagrodzenia po stronie pracodawcy.

Rząd chce znieść limit 30-krotności ograniczenia składek ZUS