Reklama - profilowane serwisy dla biznesu

BIURO SPRZEDAŻY REKLAMY

Obsługą sprzedaży reklamy dla branży Finanse i Ubezpieczenia na serwisach PIT.pl zajmuje się dział sprzedaży Bankier.pl

tel. +48 22 333 98 45
tel. +48 22 333 98 46
[email protected]
 

W sprawie zamieszczania reklam dla pozostałych branż na witrynie prosimy kontaktować się także z firmą:
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
ul. Kijowska 1,
03-738  Warszawa
[email protected]
tel. +48 22 333 98 88
fax. +48 22 333 98 99
 

W kwestiach reklamy na łamach www.PIT.pl stosować należy odpowiednio Regulamin świadczenia usług reklamowych Bankier.pl Ceny wybranych pozycji reklamowych znaleźć można w aktualnym cenniku