Inne Podatki

Podatek PCC-3 - wszystko co musisz wiedziećDarowiznaInwestycjeKontrola i karyLasyNieruchomości - zasady opodatkowaniaOdpowiedzialność osobista - Podatki w praktycePodatek giełdowy i kapitałowyPożyczkaRolnik i ogrodnikRuchomości (samochód)Spadek a podatkiSpółki i akcje - podatki w praktyceWygrane a podatkiPodatek od najmu prywatnego. Kto płaci, do kiedy i ile?

Przedawnienie zobowiązań w podatku dochodowym

Upływ terminu przedawnienia oznacza brak możliwości skutecznego żądania wykonania zobowiązania, gdyż dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia, pomimo że jego dług nadal istnieje. Przedawnienie jest okolicznością kształtującą zarówno sytuację podatkową wierzyciela, jak i dłużnika ...

Przedawnienie zobowiązań w podatku dochodowym

Podatek od pożyczki w rodzinie 2023

Udzielenie pożyczki członkowi rodziny nie zdarza się rzadko. Warto jednak być uważnym przymując pomoc pieniężną. W niektórych bowiem sytuacjach pożyczka spowoduje konieczność zapłaty dodatkowego podatku. Kiedy od otrzymanej pożyczki należy zapłacić podatek PCC? Kto może skorzystać ze zwolnienia z podatku?

Podatek od pożyczki w rodzinie 2023

Jak przedsiębiorcy aktualizują swoje dane?

Adresy, rachunki bankowe, miejsce przechowywania firmowej dokumentacji rachunkowej to tylko niektóre informacje przekazywane przez przedsiębiorców administracji skarbowej. Zmiana danych wymaga złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego. Przekazuje się je na CEIDG-1, NIP-7, NIP-2 lub NIP-8 ...

Jak przedsiębiorcy aktualizują swoje dane?

Podatek PCC od zakupu auta

Od 1 stycznia 2023 osoby będące jedną ze stron umowy cywilnoprawnej, będą musiały złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PCC-3 w terminie 14 dni od zakupu. Deklaracji PCC-3 nie muszą składać osoby niepełnosprawne, które kupują samochód na własne potrzeby. Niezłożenie deklaracji w terminie ...

Podatek PCC od zakupu auta

Już niedługo e-Doręczenia obowiązkowe u przedsiębiorców z KRS

Podmioty niepubliczne, w tym m.in. wszystkie spółki handlowe z udziałem prywatnym, wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS od dnia 10 grudnia 2023 r. będą musiały korzystać z e-Doręczeń. Natomiast podmioty niepubliczne wpisane do tego rejestru przed wskazaną datą będą miały 3 miesiące od tego dnia na realizację obowiązków związanych z e-Doręczeniami ...

Już niedługo e-Doręczenia obowiązkowe u przedsiębiorców z KRS

Urzędnicy KAS mogą kupować towary i usługi incognito

Wakacje to czas wzmożonych kontroli mających na celu weryfikację prawidłowości ewidencjowania sprzedaży w kasie rejestrującej. Sprzedawcy i usługodawcy - prowadzący uliczny stragan, sklep, restaurację, salon urody itp. - muszą liczyć się z możliwością dokonania u nich przez urzędnika skarbowego kontrolowanego zakupu towaru lub usługi ...

Urzędnicy KAS mogą kupować towary i usługi incognito