Inne Podatki

Wartość rynkowa - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów ...

Wartość rynkowa - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce

Umowa o dział spadku - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce

Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacić należy również z tytułu zawarcia umowy o dział spadku w części dotyczącej spłat i dopłat po stronie którejś ze stron umowy. Opodatkowaniu podlegają wyłącznie umowy w zakresie przekraczającym dział spadkowy – podstawa opodatkowania to wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku ...

Umowa o dział spadku - Czynności cywilne PCC - Podatki w praktyce