Pobierz e-pity 2022

Lasy

Podatek leśny - Podatki w praktyce

Działalność leśna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT lub CIT. Leśnik uzyskując zarobek z gospodarowania lasem opodatkowany jest podatkiem leśnym, liczonym od wielkości posiadanych i wykorzystywanych obszarów ...

Posiadam las - Obowiązek podatkowy - podatek leśny - nieruchomości

Posiadacze lasów (właściciele, posiadacze samoistni, a także posiadacze lasów będących własnością Skarbu Państwa lub samorządu) zobowiązani są do opłacania podatku leśnego. Nie płacą natomiast podatku dochodowego od przychodów związanych z gospodarką leśną.

Podatek leśny - nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. W przypadku zatem, gdy las wykorzystywany jest na działalność gospodarczą ...