Lasy

Podatek leśny - nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. W przypadku zatem, gdy las wykorzystywany jest na działalność gospodarczą ...

Podatek leśny - Podatki w praktyce

Działalność leśna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT lub CIT. Leśnik uzyskując zarobek z gospodarowania lasem opodatkowany jest podatkiem leśnym, liczonym od wielkości posiadanych i wykorzystywanych obszarów ...