Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Twój e-PIT 2022/2023

Usługa MF Twój e-PIT w programie e-pity 2022/2023

Redakcja PIT.pl 08.01.2019 12:11 (aktualizacja: )

Złożenie zeznania podatkowego nie stanowi w dzisiejszych czasach większego problemu. Rozliczyć PIT można w wygodny sposób, korzystając m.in. z przygotowanej przez resort finansów usługi Twój e-PIT. 15 lutego 2023 roku w usłudze Twój e-PIT pojawią się wstępnie rozliczone zeznania PIT-37 za 2022 rok. Sprawdź, jak rozliczyć PIT za pośrednictwem Twój e-PIT.

Tradycyjny formularz zeznania PIT jest dosyć skomplikowany, w związku z czym nic dziwnego, że konieczność jego uzupełniania wzbudzała wśród podatników niezbyt miłe skojarzenia. Dziś rozliczenie roczne prezentuje się jednak zupełnie inaczej, a możliwość złożenia PIT przez Internet znacznie uprościła procedury. Do dyspozycji podatników płacących podatek dochodowy od osób fizycznych pozostaje kilka różnych opcji. Mogą korzystać m.in. z intuicyjnych programów PIT czy platformy e-Deklaracje. Ciekawą alternatywą pozostaje przy tym "Twój e-PIT". Umożliwia on automatyczne złożenie rocznego PIT i znacząco ułatwia cały proces, pozwalając przy tym na skorzystanie ze wszystkich opcji przysługujących podatnikom, w tym wybranie ulg i odliczeń czy przekazanie 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Przekonaj się, kiedy warto skorzystać z usługi Twój e-PIT, i jak to zrobić.

Twój e-PIT 2021

Źródło: shutterstock

Twój e-PIT w e-Urząd Skarbowy od 1 lutego 2021 roku

Zanim przystąpimy do rozliczenia PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT warto pamiętać, że od 2021 roku usługi tej należy szukać w innym miejscu niżeli w latach ubiegłych. Od 1 lutego 2021 roku usługa Twój e-PIT została bowiem przeniesiona do nowego, rządowego serwisu e-Urząd Skarbowy. Instrukcja nowego logowania do Twój e-PIT za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, dostępna jest w artykule ,,Jak zalogować się do e-Urząd Skarbowy".

Rozlicz swój PIT w systemie Twój e-PIT 

Wypełniając PIT w usłudze Twój e-PIT, użytkownicy mogą skorzystać z przygotowanej dla nich deklaracji PIT-37 lub PIT-38, PIT-36, PIT-28. Deklaracja udostępniana jest przez serwis e-Urząd Skarbowy i wypełniona zostanie kwotami przychodów, kosztów, zaliczek na podatek, przekazanych do urzędu skarbowego przez płatników – w informacjach PIT-11 i PIT-8C oraz wartościami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatnika. Co ważne: zeznanie PIT-36 nie będzie udostępnione w systemie, jeżeli będzie składane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą skorzystać np. z programu e-pity lub systemu e-Deklaracje

W przygotowanej wstępnie przez ministerstwo finansów deklaracji znajdą się również informacje o ulgach, odliczeniach i 1,5% podatku, o których organ podatkowy MF posiada informacje z urzędu. W przygotowanej wstępnie deklaracji wystąpią również kwoty zaliczek opłaconych samodzielnie przez podatnika (o ile taka zapłata zaliczek faktycznie miała miejsce). Deklaracje e-pit udostępnione będą podatnikowi w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów (usługa Twój e-PIT) poprzez portal e-Urząd Skarbowy. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Jak wygląda rozliczenie deklaracji podatkowej?

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jedną z form składania deklaracji będzie wysyłka deklaracji poprzez portal podatkowy. Deklaracje przygotowane dla podatników w usłudze Twój e-PIT, będą w niej dostępne poprzez e-Urząd Skarbowy, począwszy od 15 lutego. Po zalogowaniu się na podstawie danych autoryzujących lub e-podpisu do usługi twój e-pit na podatki gov pl, podatnik będzie miał możliwość:

  • odrzucić treść przygotowanej deklaracji i sporządzić ją samodzielnie na portalu podatkowym korygując dane wskazane w przygotowanej deklaracji; po odrzuceniu deklarację należy złożyć samodzielnie lub przygotować ją na portalu podatkowym korygując wersję pierwotną;
  • zaakceptować wersję deklaracji przygotowaną dla niego; akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

Podatnik posiada przy tym możliwość wybrania opcji wspólnego rozliczenia się małżonków czy wskazania ulg podatkowych i odliczeń, które mu przysługują. Dzięki temu rozliczenie rocznego zeznania podatkowego jest proste i skupia się w pełni w ramach przygotowanego systemu.

Roczne zeznanie PIT 2022 z Twój e-PIT: logowanie

Olbrzymią zaletą systemu jest jego prostota. Aby zalogować się do serwisu i zobaczyć swój PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38, wystarczy wejść na stronę e-Urzędu Skarbowego, a następnie wybrać jedną z dwóch metod autoryzacji. Pierwsza opiera się na podaniu danych podatnika:

  1.  numeru PESEL lub NIP i daty urodzenia,
  2.  kwoty przychodu z rozliczenia za 2021 r.,
  3. kwoty przychodu z jednej informacji od płatników za 2022 r. (np. z PIT-11 otrzymanego od pracodawcy).

Następnie należy podać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2021 r.

Druga metoda wykorzystuje profil zaufany. Aby dokonać rozliczenia podatku PIT, wystarczy wybrać tę opcję i przejść do serwisu, korzystając np. z serwisu bankowości internetowej.

Można nadal samodzielnie rozliczać PIT

Można również nie korzystać z usługi, nie logować się do niej i rozliczyć się samodzielnie. W takim przypadku jego wstępnie przygotowany e-PIT nie wywrze skutku, a rozliczeniem podatkowym będzie PIT przesłany (przekazany) samodzielnie przez podatnika. 

Podatnik składa zeznanie na zasadach standardowych, jeżeli:

  • nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
  • odrzuci je do 2 maja 2023 r. 

Nie da się już korzystać z usług, które zostały zastąpione przez Twój e-PIT, tj.:

Automatyczna akceptacja i niezłożenie deklaracji PIT za 2022 r. 

Podatnik, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub informacjach od płatników nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w zeznaniach, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja). W efekcie nie wystąpi sytuacja, w której taki podatnik musiałby płacić karę skarbową za nieterminowe rozliczenie podatkowe lub składać deklarację po terminie posiłkując się pismem z czynnym żalem w celu niepodlegania odpowiedzialności karnej skarbowej.

Termin rozliczenia podatkowego w usłudze Twój e-PIT. Zwrot lub niedopłata podatku

Terminem rozliczenia jest:

  • data akceptacji deklaracji,
  • data automatycznej akceptacji (2 maja 2023),
  • data skorygowania rozliczenia i jego złożenia w portalu podatkowym (akceptacji po korekcie).

W przypadku nadpłaty podatku podatnik otrzyma zwrot podatku z rozliczenia podatkowego na podstawie usługi Twój e-PIT w terminie 45 dni. Pozna również kwotę nadpłaty, a nawet będzie mógł skontrolować etap jej rozliczania. Należy jednak pamiętać, że niedopłata wiąże się z koniecznością uregulowania zobowiązania w terminie na mikrorachunek podatkowy. W przeciwnym razie, o ile podatnik sam nie rozliczy się z podatku lub nie wpłaci należności, automatyczna akceptacja z dniem 30 kwietnia (2 maja w 2023 roku) spowoduje, że podatnik posiadać będzie zaległość podatkową. W związku z tym warto zweryfikować dane widniejące w systemie, poznać wysokość podatku do zapłaty i w przypadku wystąpienia niedopłaty uregulować ją w prosty sposób.

1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT

W udostępnionej podatnikowi deklaracji widniała będzie informacja o 1,5% podatku z ostatniego złożonego przez podatnika rozliczenia podatkowego (co do zasady – z deklaracji PIT z roku poprzedniego). W sytuacji, gdyby podatnik chciał przekazać 1,5% podatku (1,5% PIT w 2023 roku za sprawą Polskiego Ładu) na inną organizację, powinien zalogować się do portalu podatkowego i dokonać modyfikacji OPP lub też rozliczyć się samodzielnie poza usługą Twój e-PIT. 

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak sprawdzić swój e-PIT?

Od 15 lutego 2023 roku można logować się na stronie portal podatkowy Ministerstwa Finansów. Po zalogowaniu się do systemu Twój e-PIT, w zakładce „złożone dokumenty” znajduje się dostęp do wypełnionej deklaracji PIT-37 i PIT-38 za rok 2022 oraz szczegóły: data rozliczenia, jego status, nadpłaty i pozostałe ważne informacje.

2. Jak pobrać swój e-PIT?

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2021, kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2022 r.

3. Jak się zalogować do Twój e-PIT?

Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2021, kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2022 r.

4. Kiedy następuje rozliczenie z Twój e-PIT?

Od 15 lutego 2023 r. po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl. podatnik znajdzie tam wypełnione rozliczenia pit-37, pit-36, pit-28 i pit-38 za 2022 rok. Aż do wtorku 2 maja 2023 roku zeznania te będą czekały na akceptację lub modyfikację / uzupełnienie o dodatkowe dochody, wspólne rozliczenie z małżonkiem czy indywidualne dane do ulg podatkowych (np. ulga termomodernizacyjna za panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła)

5. Jak pobrać UPO z Twój e-PIT?

Aby otrzymać UPO musisz posiadać numer referencyjny (albo Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) – czyli numer identyfikujący wysyłkę deklaracji do organu państwa. Numer ten wysłany został na Twoją skrzynkę e-mail w chwili rozpoczęcia wysyłki deklaracji lub dokumentu.

6. Jak dodać PIT-0 w Twój e-PIT?

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą w 2023 roku oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Są to druki: PIT/O i PIT/D. Gdy wybieramy ulgę podatkową, PIT-O pojawi się sam, automatycznie. Gdy rok wczesniej korzystaliśmy z odliczenia ulgi na dzieci, to w tym roku już automatycznie będzie PIT-O wygenerowany z naszym PIT-37 w usłudze Twój e-PIT.

7. Jak wydrukować dokumenty z Twój e-PIT?

Dopiero po wysłaniu do urzędu skarbowego swojego rocznego rozliczenia podatku PIT będziesz mógł wydrukować swoje dokumenty z usługi Twój e-PIT. Przed wysyłką zeznania PIT nie jest to możliwe.

Twój e-PIT