Twój e-PIT 2023/2024

Usługa MF Twój e-PIT w programie e-pity 2022/2023

Iwona Maczalska

Twój e-PIT w 2024 roku

Podatnicy rozliczający swoje roczne deklaracje PIT za 2023 rok nadal mogą korzystać z rządowej usługi Twój e-PIT. Twój e-PIT będący częścią serwisu e-Urząd Skarbowy będzie w 2024 roku jedną z  możliwości rozliczenia deklaracji PIT-37, PIT-38, PIT-28. Zgodnie z zapowiedziami rządu w 2024 roku po raz pierwszy wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe udostępnione zostanie również przedsiębiorcom rozliczającym się na PIT-36. W ich jednak przypadku rozliczenie będzie wymagało uzupełnienia niektórych danych podatkowych. 

 

 1. Co to jest Twój e-PIT?
 2. Gdzie jest Twój e-PIT?
 3. Jak wejść na Twój e-PIT?
 4. Jakie deklaracje PIT w usłudze Twój e-PIT 
 5. Jak rozliczyć Twój e-PIT?
 6. Do kiedy Twój e-PIT?
 7. Automatyczna akceptacja PIT w Twój e-PIT

Tradycyjny formularz zeznania PIT jest dosyć skomplikowany, w związku z czym nic dziwnego, że konieczność jego uzupełniania wzbudza wśród podatników niezbyt miłe skojarzenia. Dziś rozliczenie roczne prezentuje się jednak zupełnie inaczej, a możliwość złożenia PIT przez Internet znacznie uprościła procedury. Do dyspozycji podatników płacących podatek dochodowy od osób fizycznych pozostaje kilka różnych opcji. Mogą korzystać m.in. z intuicyjnych programów PIT czy platformy e-Deklaracje. Ciekawą alternatywą pozostaje przy tym "Twój e-PIT". Umożliwia on automatyczne złożenie rocznego PIT i znacząco ułatwia cały proces, pozwalając przy tym na skorzystanie ze wszystkich opcji przysługujących podatnikom, w tym wybranie ulg i odliczeń czy przekazanie 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Sprawdź, kiedy warto skorzystać z usługi Twój e-PIT, i jak to zrobić.

 

Twój e-PIT 2023/2024

Źródło: shutterstock

 

Co to jest Twój e-PIT?

Twój e-PIT zwany często przez podatników ,,mój e-PIT” jest rządową usługą dzięki której podatnicy mogą szybko i sprawnie wysłać swój roczny PIT do Urzędu Skarbowego. Po zalogowaniu do usługi, podatnicy znajdą tam swoje wstępnie wypełnione zeznania podatkowe. Jeżeli podatnik uzna, że jego zeznanie podatkowe PIT jest poprawne, może za pośrednictwem przycisku akceptacji wysłać go do urzędu skarbowego. Jeśli tego nie zrobi, a jego zeznanie PIT za rok poprzedni nie zostanie wysłane w innej formie, to PIT w Twój e-PIT zostanie automatycznie zaakceptowany w dniu 30 kwietnia 2024 roku i wysłany do urzędu skarbowego. 

Nieco inaczej wygląda rozliczanie deklaracji PIT-28 oraz PIT-36. Są to deklaracje, które wymagają uzupełnienia danych podatkowych i samodzielnej akceptacji w usłudze Twój e-PIT. Brak wysyłki PIT-28, PIT-36 w innej formie oraz ich niezaakceptowanie w rządowej usłudze, będzie skutkowało niewysłaniem rocznego zeznania PIT w terminie. Grozi za to odpowiedzialność karno-skarbowa. 

 

Gdzie jest Twój e-PIT?

Zanim przystąpisz do rozliczenia PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT warto pamiętać, że aktualnie usługi tej należy szukać w rządowym serwisie e-Urząd Skarbowy. e-Urząd Skarbowy dostępny jest na stronie:

 

Twój e-PIT w e-Urząd Skarbowy 2024

Źródło: e-Urząd Skarbowy

Jak wejść na Twój e-PIT? 3 metody logowania

Aby zalogować się do serwisu i zobaczyć swój PIT-28, PIT-37 i PIT-38, wystarczy wejść na stronę e-Urzędu Skarbowego, a następnie wybrać metodę autoryzacji. 

 

Pierwsza metoda logowania do Twój e-PIT opiera się na podaniu danych podatnika:

 1.  numeru PESEL lub NIP i daty urodzenia,

 2.  kwoty przychodu z rozliczenia za 2022 r.,

 3. kwoty przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 r. (np. z PIT-11 otrzymanego od pracodawcy).

Następnie należy podać kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z rozliczenia za 2022 r.

 

Logowanie do Twój e-PIT w 2024 roki

Źródło: e-Urząd Skarbowy

 

Druga metoda logowania do Twój e-PIT wykorzystuje profil zaufany. Aby dokonać rozliczenia podatku PIT, wystarczy wybrać tę opcję i przejść do serwisu, korzystając np. z serwisu bankowości internetowej.

Trzecia metoda logowania do Twój e-PIT polega na logowaniu się za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Aplikacja możliwa do zainstalowania na telefonie komórkowym, to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Umożliwia również logowanie do serwisów administracji publicznej. 

Więcej o sposobach logowania dowiesz się z artykułu ,,Logowanie do podatki.gov.pl (usługa Twój e-PIT)”.

 

15 luty 2024. Ważna data dla Twój e-PIT

Na pojawienie się wstępnie wypełnionych zeznań PIT za 2023 rok podatnicy muszą poczekać. Rozliczone przez Ministerstwo Finansów deklaracje podatkowe każdego roku są udostępniane w usłudze Twój e-PIT 15 lutego.  Dopiero od tego dnia podatnicy mogą logować się do usługi i oglądać przygotowane przez resort finansów zeznania podatkowe. 

Jakie deklaracje PIT znajdziesz w usłudze Twój e-PIT 

Wypełniając PIT w usłudze Twój e-PIT, użytkownicy mogą skorzystać z przygotowanej dla nich deklaracji PIT-37 lub PIT-38, PIT-28. Deklaracja udostępniana jest przez serwis e-Urząd Skarbowy i wypełniona zostanie kwotami przychodów, kosztów, zaliczek na podatek, przekazanych do urzędu skarbowego przez płatników – w informacjach PIT-11 i PIT-8C oraz wartościami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podatnika. 

W przygotowanej wstępnie przez ministerstwo finansów deklaracji znajdą się również informacje o ulgach, odliczeniach i 1,5% podatku, o których organ podatkowy MF posiada informacje z urzędu. W przygotowanej wstępnie deklaracji wystąpią również kwoty zaliczek opłaconych samodzielnie przez podatnika (o ile taka zapłata zaliczek faktycznie miała miejsce). 

Uwaga! Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 2024 roku w usłudze Twój e-PIT zostaną udostępnione również wstępnie wypełnione deklaracje PIT-36 przedsiębiorców. Niestety nadal będą one wymagały uzupełnienia niektórych danych podatkowych. 

Jak rozliczyć Twój e-PIT?

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jedną z form składania deklaracji będzie wysyłka deklaracji poprzez portal podatkowy. Deklaracje przygotowane dla podatników w usłudze Twój e-PIT, będą w niej dostępne poprzez e-Urząd Skarbowy, począwszy od 15 lutego.

Po zalogowaniu się na podstawie danych autoryzujących lub e-podpisu do usługi twój e-pit na podatki gov pl, podatnik będzie miał możliwość:

 • odrzucić treść przygotowanej deklaracji i sporządzić ją samodzielnie na portalu podatkowym korygując dane wskazane w przygotowanej deklaracji; po odrzuceniu deklarację należy złożyć samodzielnie lub przygotować ją na portalu podatkowym korygując wersję pierwotną;
 • zaakceptować wersję deklaracji przygotowaną dla niego: akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

Podatnik posiada przy tym możliwość wybrania opcji wspólnego rozliczenia się małżonków czy wskazania ulg podatkowych i odliczeń, które mu przysługują. Więcej o wspólnym rozliczeniu PIT poprzez usługę Twój e-PIT dowiesz się z artykułu ,,Wspólne rozliczenie PIT 2023 z małżonkiem w Twój e-PIT. Wymagane uwierzytelnienie współmałżonka”. 

 

Do kiedy Twój e-PIT?

Każdy podatnik musi rozliczyć swój PIT do 3o kwietnia 2024 roku. Automatyczne akceptacje deklaracji PIT-37  i PIT-38 będą miały miejsce 30 kwietnia. Jeśli podatnik wybierze inną formę rozliczania również musi dopilnować tego terminu.

 

Podsumowując, terminem rozliczenia jest:

 • data samodzielnej akceptacji deklaracji (data zalogowania się i wybrania przycisku akceptuj - od 15 lutego do 30 kwietnia),
 • data automatycznej akceptacji PIT przez US (30 kwietnia 2024 r.),
 • data skorygowania rozliczenia i jego złożenia w portalu podatkowym (akceptacji po korekcie).

Automatyczna akceptacja i niezłożenie deklaracji PIT za 2023 r. 

Podatnik rozliczający się na PIT-37 lub PIT-38 nie musi w zasadzie martwić się o rozliczenie swojego zeznania podatkowego. Nawet jeśli nie podejmie on żadnej czynności tzn. nie zaakceptuje PIT udostępniony w Twój e-PIT, czy nie wyśle zeznania w innej formie (np. poprzez program komercyjny), to jego zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane i przesłane do urzędu skarbowego 30 kwietnia 2024 roku.

W efekcie nie wystąpi sytuacja, w której taki podatnik musiałby płacić karę skarbową za nieterminowe rozliczenie podatkowe lub składać deklarację po terminie posiłkując się pismem z czynnym żalem w celu niepodlegania odpowiedzialności karnej skarbowej.

Warto pamiętać, że zupełnie odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku PIT-28, czy PIT-36. Deklaracje te nie zaakceptują się automatycznie 30 kwietnia. Podatnik musi o nich pamiętać i rozliczyć samodzielnie przez usługę Twój e-PIT, komercyjny program, bądź w formie papierowej w drodze osobistej wizyty w urzędzie skarbowym, lub poprzez wysyłkę PIT 2024 pocztą. 

 

Nadpłata i zwrot podatku z PIT rozliczonego przez Twój e-PIT

W przypadku nadpłaty podatku podatnik otrzyma zwrot podatku z rozliczenia podatkowego na podstawie usługi Twój e-PIT w terminie 45 dni. Pozna również kwotę nadpłaty. Należy jednak pamiętać, że niedopłata wiąże się z koniecznością uregulowania zobowiązania w terminie na mikrorachunek podatkowy. W przeciwnym razie, o ile podatnik sam nie rozliczy się z podatku lub nie wpłaci należności, automatyczna akceptacja z dniem 30 kwietnia spowoduje, że podatnik posiadać będzie zaległość podatkową. W związku z tym warto zweryfikować dane widniejące w systemie, poznać wysokość podatku do zapłaty i w przypadku wystąpienia niedopłaty uregulować ją w prosty sposób.

 

W usłudze Twój e-PIT przekażesz 1,5% podatku

W udostępnionej podatnikowi deklaracji widniała będzie informacja o 1,5% podatku z ostatniego złożonego przez podatnika rozliczenia podatkowego (co do zasady – z deklaracji PIT z roku poprzedniego). W sytuacji, gdyby podatnik chciał przekazać 1,5% podatku na inną organizację, powinien zalogować się do portalu podatkowego i dokonać modyfikacji OPP lub też rozliczyć się samodzielnie poza usługą Twój e-PIT. W tym celu wystarczy wybrać opcję edytowania wstępnie wypełnionego przez MF zeznania podatkowego. 

 

W 2024 roku nadal rozliczysz PIT samodzielnie

Można również nie korzystać z usługi, nie logować się do niej i rozliczyć się samodzielnie. W takim przypadku jego wstępnie przygotowany druk PIT w e-PIT nie wywrze skutku, a rozliczeniem podatkowym będzie PIT przesłany (przekazany) samodzielnie przez podatnika. 

 

Podatnik składa zeznanie na zasadach standardowych, jeżeli:

 • nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
 • odrzuci je do 30 kwietnia 2024 r. 

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak sprawdzić swój e-PIT?

Od 15 lutego 2024 roku można logować się na stronie portal podatkowy Ministerstwa Finansów. Po zalogowaniu się do systemu Twój e-PIT, w zakładce „złożone dokumenty” znajduje się dostęp do wypełnionej deklaracji PIT-37 i PIT-38 za rok 2023 oraz szczegóły: data rozliczenia, jego status, nadpłaty i pozostałe ważne informacje ...

2. Jak pobrać swój e-PIT?

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl. Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2022, kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2023 r.

3. Jak się zalogować do Twój e-PIT?

Do samej usługi będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z rozliczenia za 2022, kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2023 r. ...

4. Kiedy następuje rozliczenie z Twój e-PIT?

Od 15 lutego 2024 r. po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl. podatnik znajdzie tam wypełnione rozliczenia pit-37, pit-36, pit-28 i pit-38 za 2022 rok. Aż do wtorku 30 kwietnia 2023 roku zeznania te będą czekały na akceptację lub modyfikację / uzupełnienie o dodatkowe dochody, wspólne rozliczenie z małżonkiem czy indywidualne dane do ulg podatkowych (np. ulga termomodernizacyjna za panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła) ...

5. Jak pobrać UPO z Twój e-PIT?

Aby otrzymać UPO musisz posiadać numer referencyjny (albo Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) – czyli numer identyfikujący wysyłkę deklaracji do organu państwa. Numer ten wysłany został na Twoją skrzynkę e-mail w chwili rozpoczęcia wysyłki deklaracji lub dokumentu.

6. Jak dodać PIT-0 w Twój e-PIT?

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych muszą w 2024 roku oprócz złożenia deklaracji podatkowej, złożyć z nią druk informujący o tych ulgach i odliczeniach. Są to druki: PIT/O i PIT/D. Gdy wybieramy ulgę podatkową, PIT-O pojawi się sam, automatycznie. Gdy rok wczesniej korzystaliśmy z odliczenia ulgi na dzieci, to w tym roku już automatycznie będzie PIT-O wygenerowany z naszym PIT-37 w usłudze Twój e-PIT ...

7. Jak wydrukować dokumenty z Twój e-PIT?

Dopiero po wysłaniu do urzędu skarbowego swojego rocznego rozliczenia podatku PIT będziesz mógł wydrukować swoje dokumenty z usługi Twój e-PIT. Przed wysyłką zeznania PIT nie jest to możliwe.

8. Gdzie sprawdzić swój PIT za poprzedni rok?

Deklaracje PIT złożone w latach poprzednich można znaleźć w usłudze Twój e-PIT, logując się do e-Urzędu Skarbowego. Znajdziesz je również w oddziałach US. Wymaga to jednak bezpośredniej wizyty w urzędzie ...

Twój e-PITPIT-37PIT-36PIT-28Rozliczenie roczne