Podatek dochodowy

PIT-y roczne

PIT-11 dla pracownika przez Internet - PIT-y roczne 2017 - PIT-11 za 2017 rok

Pracodawcy wystawiający informacje podatkowe o kwocie uzyskanego przychodu (PIT-11), mają możliwość przesłać je pracownikom tradycyjnie papierowo lub w formie elektronicznej. Muszą też wysyłać je do urzędu skarbowego za pomocą sieci Internet, podpisując je bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem). Wysyłka PIT-11 do Urzędu Skarbowego w formie papierowej możliwa jest jedynie w przypadku zgłaszających od 1 do 5 podatników. Jeżeli zamiast wysłać w formie elektronicznej płatnik zdecyduje się wysłać druki papierowe - musi tego dokonać do końca stycznia 2018 r. ...

Dochody dzieci - małżeństwo i dzieci - PITy roczne 2017

Rozliczenia 2017: Osoba małoletnia tylko w nielicznych przypadkach wypełni samodzielnie deklaracje podatkową, która i tak powinna być co do zasady podpisana przez osoby będące jej opiekunami prawnymi. Różnice w rozliczeniu dotyczą: przychodów dzieci małoletnich oraz dzieci po osiągnięciu pełnoletności, rożnych źródeł przychodów u dzieci małoletnich (dodawane do przychodów rodziców albo rozliczane samodzielnie) ...

Nowe technologie - ulga - PITy roczne 2017

PIT-y 2017: Ulga na nowe technologie obejmuje wyłącznie przedsiębiorców. Nie mogą z niej korzystać podatnicy opodatkowani kartą podatkową oraz ryczałtowcy, a także podatnicy podatku liniowego. Nie rozliczają ulgi podatnicy nie będący przedsiębiorcami, np. pracownicy, zleceniobiorcy czy prowadzący działalność wykonywaną osobiście ...

Ulgi kontynuacja - odliczanie niewykorzystanej ulgi - ulga - PITy za 2017 w 2018

Ulgi kontynuacja PIT-y roczne za 2017 rok - Kontynuacja ulg podatkowych polega na korzystaniu z odliczeń na zasadach praw nabytych, tj. podatnik w latach poprzednich spełnił uprawnienia do nabycia ulgi a obecnie korzysta z odliczeń nadal, na zasadach istniejących dotychczas. Nie istnieje natomiast prawo do nabycia takiej ulgi obecnie. Zatem prawa do niej posiadają tylko ci, którzy byli do nich uprawnieni w latach wcześniejszych, a teraz tylko je kontynuują ...

Ulga budowlana odsetkowa - ulga odsetkowa - PITy roczne 2017

PIT-y roczne 2017: Ulga odsetkowa pozwala na odliczanie od dochodu odsetek naliczanych z tytułu kredytu zaciągniętego na realizację własnych celów mieszkaniowych. Dotyczy to zarówno osób, które spłacają kredyt zaciągnięty do końca 2007 r., jak i osób, które następnie taki kredyt refinansowały. Choć refinansowania może dokonywać wyłącznie podatnik, który posiada kredyt mieszkaniowy sprzed 2007 r., to nadal możliwe jest zawarcie umowy o refinansowanie takiego kredytu i rozliczanie odsetek od kredytu refinansowego - w ramach ulgi odsetkowej ...