Kiedy zwrot podatku z PIT za 2023 rok

Katarzyna Sudaj

Efektem wypełnionego rozliczenia rocznego PIT jest kwota nadpłaty (lub niedopłaty) podatku dochodowego. Gdy w podsumowaniu deklaracji podatkowej otrzymujemy kwotę do zwrotu z urzędu skarbowego, to nagroda, którą chcielibyśmy jak najszybciej otrzymać. Jak uzyskać szybki zwrot podatku z PIT?

 

  1. PIT złożony online to szybszy zwrot podatku
  2. Im szybciej wyślesz PIT, tym krócej czekasz na zwrot?
  3. Zwrot nadpłaty w przypadku PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39
  4. Zwrot podatku PIT (nadpłaty) przed 1 stycznia
  5. Zwrot podatku PIT (nadpłaty) po terminie maksymalnym
  6. Kiedy zwrot podatku PIT nie przysługuje?

Po pierwsze nie zwlekać z wysłaniem wypełnionego druku PIT do urzędu skarbowego. Z reguły im szybsze złożenie zeznania podatkowego, tym krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku - zwłaszcza, gdy są to wysokie kwoty nadpłaty, które urzędnik skarbówki musi zweryfikować i zaakceptować. Kwoty niskie do 5 tys. zł od 2022 roku są zwracane automatycznie dzięki systemowi Auto zwrot, nawet w 6 dni! (doświadczenie własne).

Automatyzacja zwrotów z PIT

Od 2022 roku ruszyła usługa KAS polegająca na automatycznym zwrocie nadpłaty z rocznego rozliczenia PIT, jeśli kwota zwrotu nie przekracza 5 tys. zł. Odbywa się to bez udziału pracowników urzędu skarbowego, skraca czas obsługi podatnika i wyraźnie przyspiesza zwrot podatku. Dotyczy również zwrotów podatku VAT.

PIT złożony online to szybszy zwrot podatku

Druga kwestia to sposób wysyłki deklaracji PIT do urzędu skarbowego. Od kilku lat promowane jest rozliczanie w formie elektronicznej i składanie zeznania PIT online. Wysyłka przez internet skraca o połowę ustawowy czas oczekiwania na zwrot podatku z 3 mce do 45 dni. Dodatkowo posiadacze Karty Dużej Rodziny również są uprzywilejowani i na zwrot nadpłaty z PIT czekają maksymalnie do 30 dni.

Sposób złożenia deklaracji PITTermin zwrotu nadpłaty podatku z PIT
Druk przekazany do US w formie papierowejDo 3 m-cy od daty złożenia PIT
e-deklaracja wysłana onlineDo 45 dni od daty wysyłki przez internet
Karta Dużej RodzinySkraca czas zwrotu do 30 dni

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Uwaga:

Terminy 3 miesięcy (90 dni) to termin materialny, który nie może zostać przedłużony arbitralnie przez organ skarbowy w związku z kontrolą deklaracji lub jej weryfikacją (sam organ nie może zawiesić lub spowodować, że termin na zwrot będzie biegł od nowa w związku z podjętymi czynnościami). Termin ten może być modyfikowany różnego rodzaju sytuacjami np.:

  • korekta deklaracji PIT to zwrot po 2 miesiącach od korekty, nie wcześniej niż 3 miesiące od daty pierwotnego rozliczenia.
  • czynności sprawdzające oznacza ew. korektę spowodowaną zakończeniem tych czynności i wykryciem nieprawidłowości.
  • kontrola podatkowa – zakończona wezwaniem do korekty PIT.

Im szybciej wyślesz PIT, tym krócej czekasz na zwrot? Tak, ale nie zawsze …

Zawsze było tak, że im wcześniejsza data przekazania deklaracji PIT do urzędu skarbowego, tym wcześniejszy zwrot podatku. Jednak zmieniło się – chociażby z powodu uruchomienia w 2019 roku rządowej usługi Twój e-PIT. Wtedy wprowadzono zasadę, że nawet szybka wysyłka rozliczenia PIT-37 czy PIT-36 w styczniu czy na początku lutego 2024 r. nie zmienia faktu, iż termin zwrotu liczony jest od 15 lutego 2024 roku.

Zwrot nadpłaty w przypadku PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39

Kiedy deklaracja PIT trafia do fiskusa?Do kiedy trzeba czekać na zwrot podatku?
Od 1 stycznia do 15 lutego 2024Elektroniczny PIT do zwrot najpóźniej 1 kwietnia 2024
Papierowe rozliczenia oznacza oczekiwanie nawet do połowy maja 2024 r.
Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024PIT przez internet: Do 45 dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji
PIT papierowy: Do 3 miesięcy, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji
Automatyczna akceptacja PIT-37 lub PIT-38 w usłudze Twój e-PIT ( przy bezczynności podatnika)Do trzech miesięcy, licząc od 30 kwietnia 2024 r. termin zwrotu wypada 2 sierpnia 2024 r.
Karta Dużej Rodziny (elektronicznie)do 30 dni zwrot (wytyczne z Ministerstwa Finansów dla naczelników urzędów skarbowych

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Organy podatkowe nie będą przekazywały zwrotów podatku przed 16 lutego 2024 r. Termin 45 dni lub 3 miesiące na zwrot podatku liczyć należy od 16 lutego – w przypadku deklaracji złożonych między 1 stycznia a 15 lutego Zwrot podatku można otrzymać na konto bankowe lub przekazem pocztowym.

» Gdzie wpisać numer konta do zwrotu podatku z PIT?

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) przed 1 stycznia

Ze względu na to, że nadpłata dotyczy rozliczenia rocznego, nie ma możliwości, by podatnik złożył deklarację roczną przed zakończeniem okresu roku kalendarzowego. Zwrot przed 1 stycznia nie jest zatem możliwy. Podatnik ma możliwość złożenia deklaracji dopiero w roku podatkowym następującym po roku, którego rozliczenie dotyczy. Jeżeli więc rozliczenie dotyczy roku 2023, to roczne deklaracje PIT można składać dopiero od stycznia 2024 roku. Dopiero od momentu złożenia deklaracji PIT liczony jest termin zwrotu podatku (tabela powyżej).

Zwrot podatku PIT (nadpłaty) po terminie maksymalnym

Zwrot nadpłaty po terminie oznaczać będzie, że od dnia złożenia wniosku (deklaracji z kwotą nadpłaconą) przysługiwać będą odsetki za zwłokę. Innymi słowy, w przypadku gdy urząd skarbowy nie dotrzyma obowiązującego go terminu na zwrot podatku, musi wypłacić podatnikowi nadpłacony podatek powiększony o odsetki za zwłokę. Przedłużenie terminu rodzi zatem pozytywne konsekwencje dla podatnika.

Kiedy zwrot podatku PIT nie przysługuje?

Mimo złożenia wniosku o zwrot podatku, podatnik może nadpłaty nie otrzymać. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają bowiem zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Ponadto wierzytelność z tytułu nadpłaty może zostać zajęta w postępowaniu egzekucyjnym. W razie zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych ma pierwszeństwo przed realizacją zajęcia. Dopiero w braku tego rodzaju zobowiązań – podatnik ma prawo otrzymać nadpłatę.

Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (czyli nie przekracza 2x 11,60 = 23,20 zł), jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie. Podatnik musi samodzielnie wystąpić o zwrot w trakcie wizyty w urzędzie skarbowym.

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak sprawdzić czy urząd skarbowy wysłał już zwrot podatku?

Oczekując na zwrot nadpłaty możesz sprawdzić jej status logując się do e-Urzędu Skarbowego. Dostępna tam usługa „Zwroty podatków” umożliwia samodzielne uzyskać informację o statusie zwrotu, dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.

2. Dlaczego nie ma zwrotu podatku?

Bo nie płaciłeś podatku w trakcie całego roku, więc teraz nie ma z czego zrealizować zwrotu podatku. Zwrot jest tylko dla tych, bo wcześniej zapłacili podatek.

3. Dlaczego długo czekam na zwrotu podatku?

Wszelkie opóźnienia ze zwrotem podatku mogą wynikać najczęściej z konieczności przeanalizowania i sprawdzenia przez urząd skarbowy błędnego rozliczenia. Gdy mamy do czynienia z sytuacją braku zwrotu podatku w obowiązujących terminach, podatnik ma prawo domagać się odsetek za każdy dzień opóźnienia zwrotu podatku.

4. Ile się czeka na zwrot podatku?

Czas oczekiwania na zwrot podatku uzależniony jest nie tylko od terminu rozliczenia deklaracji, lecz również od samego sposobu rozliczenia. Najkrótszy termin dotyczy deklaracji złożonych elektronicznie. Dłuższy termin oczekiwania na zwrot podatku dotyczy deklaracji złożonej w sposób tradycyjny - papierowy.