Kalkulator odsetek

Niezwykle praktyczny kalkulator odsetek. Wpisz dane i kliknij „wylicz” szybko obliczysz odsetki ustawowe lub odsetki podatkowe.

Kalkulator Odsetek
Rodzaj odsetek:
Wysokość zadłużenia:
Liczba dni w roku:
Data powstania zaległości:
Data zapłaty zaległości:

Dla obliczania odsetek od zaległości podatkowych obowiązuje następujący wzór: Kz*L*O/365=On=Opz

gdzie: Kz - kwota zaległości, L - liczba dni zwłoki, O - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym, 365 - liczba dni w roku, On - kwota naliczonych odsetek, Opz - kwota naliczonych odsetek po zaokrągleniu (do pełnego złotego).

Podany wynik odsetek podatkowych proszę zaokrąglić - 50 gr i więcej do pełnej złotówki. Kalkualtor nie wykonuje tego automatycznie ze względów możliwości porównania wyników cząstkowych.

Uwaga! Kalkulator wylicza wartość odsetek podstawowych.

Od 2016 r. odsetki wynoszą 50% tej wartości pod warunkiem:

 1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
 2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

W przypadku podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od 2016 r. odsetki podatkowe za zwłokę wynoszą 150% tej wartości w przypadku:

 1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
 2. korekty deklaracji:
  a) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
  b) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających
  - jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm. 105) ), obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu;
 3. ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

 

Uwaga ! Minimalna kwota odsetek

Odsetek nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalnych odsetek wynosi zatem 2,90 zł x 3 = 8,70 zł. W związku z zasadami zaokrągleń nie pobiera się odsetek w kwocie 8,00 zł.

 


Komentarze

Autor: paweud (05-04-2018 12:17:28)
Temat: błąd w liczeniu ustawowych
używałem zawsze kalkulatora do podatkowych. Dziś użyłem ustawowego, by potwierdzić kwotę, jaką liczy mi formuła w excelu. jakieś 30% różnicy. Inne kalkulatory liczą dobrze. Wiem, jaka jest...pokaż całą treść
używałem zawsze kalkulatora do podatkowych. Dziś użyłem ustawowego, by potwierdzić kwotę, jaką liczy mi formuła w excelu. jakieś 30% różnicy. Inne kalkulatory liczą dobrze. Wiem, jaka jest różnica między terminem płatności a powstaniem zadłużenia - nie tu leży przyczyna. Ewidentnie jest jakiś błądzwiń
Autor: aleksander (08-03-2018 23:09:20)
Temat: dotyczy odsetek u windykatora
Firma windykacyjna wykupiła przedawniony dług od Banku i naliczyła mi 87%odsetek od kwoty należnej wzywając mnie do spłaty co mogę zrobić ,do tej pory spłacam.czy muszę spłacić...pokaż całą treść
Firma windykacyjna wykupiła przedawniony dług od Banku i naliczyła mi 87%odsetek od kwoty należnej wzywając mnie do spłaty co mogę zrobić ,do tej pory spłacam.czy muszę spłacić również tak wysokie odsetkizwiń
Autor: podatki87 (23-01-2018 10:36:19)
Temat: podatek od najmu
Witam, proszę o pomoc. Place podatek od najmu (8,5%), ominelam 1 miesiąc (maj) gdzie. Powinnam do 20go wpłacić podatek w wysokości 255zl, ile odsetek na dzień dzisiejszy...pokaż całą treść
Witam, proszę o pomoc. Place podatek od najmu (8,5%), ominelam 1 miesiąc (maj) gdzie. Powinnam do 20go wpłacić podatek w wysokości 255zl, ile odsetek na dzień dzisiejszy musze wpłacić? 255 + ...? dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za odpowiedz.zwiń
Autor: Wiktoria Papierkowska (12-11-2017 10:50:09)
Temat: Powiedzcie mi ile musi być 2 zł w 90
Prosze
Autor: Jola (23-06-2017 09:03:43)
Temat: do Sawik156
Kalkulator liczy prawidłowo - wpisuje się "datę powstania zaległości" czyli dzień po terminie płatności, a nie termin płatności. Fakt, że w większość kalkulatorów sama ustala ten dzień.
Autor: Sawik156 (20-06-2017 10:57:41)
Temat: błąd w kalkulatorze
Wasz kalkulator źle liczy dni opoznienia, ponieważ liczy termin do zpalty jako juz dzien zaleglosci, np podatek platny do 27 luty 2017 a zaplacony 6 marca 2017...pokaż całą treść
Wasz kalkulator źle liczy dni opoznienia, ponieważ liczy termin do zpalty jako juz dzien zaleglosci, np podatek platny do 27 luty 2017 a zaplacony 6 marca 2017 to 7 dzien opoznienia a wg was ósmy bo liczycie 27 luty jako opoznienie gdy to dzień zero. Pozatym wasz kalkulator nie zaokrągla kwoty odsetek. Nigdy podatkow nie placi sie w groszach Kalkulator powinien zawierać prosta formułę, jeżeli xzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz