Aktualności podatkowe

Najnowsze wiadomości podatkoweTemat tygodnia

Nowa kwota wolna z błędem rachunkowym

Po dokładnym obliczeniu okazuje się, że nie 6600 zł stanowi kwotę wolną od podatku za 2017 r. Przy jej ustalaniu pamiętać bowiem należy o odpowiednim zaokrąglaniu podatku do zapłaty ...

Przydatne narzędzia

KALENDARZ PODATNIKA

Pomoc eksperta

Poradniki

Procedury sądowe spadków

Obecnie możliwe jest dopełnienie formalności spadkowych w dwóch formach: sądowej, bądź przed notariuszem, gdzie procedura notarialna skutkuje tym samym efektem, co sądowa ...

Korekta zeznania PIT

Korekta zeznania podatkowego ma miejsce w przypadku, gdy ujawnią się błędy w druku wypełnionym i przekazanym do organu podatkowego ...

Umowa sprzedaży a PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych płacić należy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Sprzedaż to czynność ...

Wyższe kary za przewinienia skarbowe w 2017 r.

Przyszłoroczny wzrost minimalnej pensji - z 1.850 zł do 2.000 zł - przekłada się na wymiar odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków podatkowych. Przesunie się granica kwalifikowania czynów zabronionych polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej. Będą mogły być wymierzane wyższe grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe ...

Lex Biznes

Lex Biznes System informacji prawnej dla biznesu

 

system informacji prawnej skierowany do wyższej kadry menedżerskiej i właścicieli firm