Aktualności podatkowe

Najnowsze wiadomości podatkowe

Temat tygodnia

Przydatne narzędzia

KALENDARZ PODATNIKA

Pomoc eksperta

Poradniki

Sprzedaż nieruchomości

W przypadku zbywania nieruchomości, korzystania z ulg podatkowych i ustalania stawki podatkowej decydujące znaczenia mają przepisy obowiązujące w chwili nabycia, a nie w chwili zbycia ...

Formy opodatkowania działalności

Prowadzący działalność gospodarczą zwykle w pierwszym miesiącu nowego roku dokonać może wyboru formy, w której działalność tę opodatkuje. Do wyboru podatnika dostępne są ...

ZUS właściciela

Specyfika składek pobieranych od osób prowadzących działalność gospodarczą polega na tym, że ich podstawę kształtuje się w jednorodnej kwocie, niezależnej od wartości faktycznych przychodów przedsiębiorcy ...

Sprzedaż w Internecie

Sprzedaż w Internecie podzielić należy na dokonywaną prywatnie oraz prowadzoną przez przedsiębiorców. Dla kupującego najistotniejsza jest wiedza, że ...