Aktualności podatkowe

Najnowsze wiadomości podatkowe

Temat tygodnia

Przydatne narzędzia

KALENDARZ PODATNIKA

Pomoc eksperta

Poradniki

Opodatkowanie pożyczki

Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wystąpi jednak wyłącznie w typowych przypadkach ...

Spadek

Śmierć osoby rodzi istotne skutki w sferze prawnej, ale także w sferze podatkowej. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca z chwilą śmierci nabywa spadek ...

ZUS właściciela

Specyfika składek pobieranych od osób prowadzących działalność gospodarczą polega na tym, że ich podstawę kształtuje się w jednorodnej kwocie, niezależnej od wartości faktycznych przychodów przedsiębiorcy ...

Moja emerytura/renta

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną nie są pozbawione prawa do dodatkowego zarobku. Warto jednak wiedzieć, że ...

Kary dla wycinających drzewa bez zezwolenia

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Zwolniła ona z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele ...