Pobierz e-pity 2022

Urlop macierzyński wciąż jest domeną kobiet

W pierwszym roku życia dziecka opiekę nad nim sprawują głównie matki. Potwierdzają to dane statystyczne z ZUS. Ojcowie za to chętnie korzystają z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. To ile rodzic będzie przebywał na zasiłku macierzyńskim uzależnione jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie ...

Zakaz konkurencji w umowie zlecenie

Przy okazji zawierania umów cywilnoprawnych, ważną kwestią staje się umieszczanie w nich klauzuli o zakazie konkurencji. Choć nie ma o niej mowy w Kodeksie cywilnym, przesłanki o jej dołączeniu, zgodnie z zasadą swobody umów, poruszył Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CKN 579/01 w wyroku z dnia ...

więcej aktualności