Odliczenia składek ZUS dla nowych firm

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 15:06 (aktualizacja: )

» Zostaje 9 proc. składki zdrowotnej w 2022 r. Tylko ryczałtowcy i liniowcy zapłacą mniej

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
cały 2021 3.170,38 zł 2.924,89 zł 3928,60 zł
01-12/2021265,78 zł3.170,38 zł245,20 zł2,924,89 zł328,78 zł3928,60 zł
01-11/2021265,78 zł2.904,60 zł245,20 zł2.679,69 zł328,78 zł3599,82 zł
01-10/2021265,78 zł2.638,82 zł245,20 zł2.434,49 zł328,78 zł3271,04 zł
01-09/2021265,78 zł2.373,04 zł245,20 zł2.189,29 zł328,78 zł2942,26 zł
01-08/2021265,78 zł2.107,26 zł245,20 zł1.944,09 zł328,78 zł2613,48 zł
01-07/2021265,78 zł1.841,48 zł245,20 zł1.698,89 zł328,78 zł2284,70 zł
01-06/2021265,78 zł1.575,70 zł245,20 zł1.453,69 zł328,78 zł1955,92 zł
01-05/2021265,78 zł1.309,92 zł245,20 zł1.208,49zł328,78 zł1627,14 zł
01-04/2021265,78 zł1.044,14 zł245,20 zł964,29 zł328,78 zł1298,36 zł
01-03/2021265,78 zł778,36 zł245,20 zł718,09 zł328,78 zł969,58 zł
01-02/2021265,78 zł512,58 zł245,20 zł472,89 zł328,78 zł640,80 zł
01/2021246,80 zł246,80 zł227,69 zł227,69 zł312,02 zł312,02 zł
cały 2020 2928,37 zł 2701,62 zł 3726,94 zł
Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu**Odliczenie składek zdrowotnych od podatku
z dobrowolnym chorobowymbez dobrowolnego chorobowego
miesięcznienarastającomiesięcznienarastającomiesięcznie*narastająco*
cały 2020 2928,37 zł 2701,62 zł 3726,94 zł
01-12/2020246,80 zł2928,37 zł227,69 zł2701,62 zł312,02 zł3727,00 zł
01-11/2020246,80 zł2681,57 zł227,69 zł2473,93 zł312,02 zł3414,98 zł
01-10/2020246,80 zł2434,77 zł227,69 zł2246,24 zł312,02 zł3102,96 zł
01-09/2020246,80 zł2187,97 zł227,69 zł2018,55 zł312,02 zł2790,94 zł
01-08/2020246,80 zł1941,17 zł227,69 zł1790,86 zł312,02 zł2478,92 zł
01-07/2020246,80 zł1694,37 zł227,69 zł1563,17 zł312,02 zł2166,90 zł
01-06/2020246,80 zł1447,57 zł227,69 zł1335,48 zł312,02 zł1854,88 zł
01-05/2020246,80 zł1200,77 zł227,69 zł1107,79 zł312,02 zł1542,86 zł
01-04/2020246,80 zł953,97 zł227,69 zł880,10 zł312,02 zł1230,84 zł
01-03/2020246,80 zł707,17 zł227,69 zł652,41 zł312,02 zł918,82 zł
01-02/2020246,80 zł460,37 zł227,69 zł424,72 zł312,02 zł606,80 zł
01/2020213,57 zł213,57 zł197,03 zł197,03 zł294,78 zł294,78 zł
cały 2019 2548,61 zł 2351,23 zł 3518,04 zł

** suma składek dotyczy składki wypadkowej podstawowej

Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

Jak to liczymy? W styczniu 2020 odliczamy składkę za grudzień 2019 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2020 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 460,37 zł za okres 01-02.2020 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2019 i za styczeń 2020 (213,57 zł + 246,80 zł = 460,37 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

*Obliczenie rocznej składki zdrowotnej odliczanej w danym roku

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Sumę wpłat w okresie styczeń-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75.

Przykład obliczania dla 2020 roku:

11x 362,34 zł + 342,32 zł = 4328,06 zł
i dalej 4328,06 zł /9 *7,75 = 3726,94 zł

 

Z chwilą wprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ich odliczania od podatku dochodowego dotyczyła całości zapłaconych składek. Jednak od 2001r. występują coraz większe rozbieżności pomiędzy kwotą płaconą, a kwotą odliczaną, co oznacza, że nadwyżkę płacimy z własnej kieszeni i nie możemy jej odliczyć nawet od dochodu. Zgodnie z art.199 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ od stycznia 2007 roku składka wynosi 9% podstawy wymiaru.

RokSkładka
PłaconaOdliczana
2007-20209 %7,75 %

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot: (...)

2) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):

a) zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, (...)

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

"Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (...)

- obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie."