Składka chorobowa 2022

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:04 (aktualizacja: )

Składka ZUS na ubezpieczenie chorobowe 2022

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe jest taka sama jak w przypadku składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. W przypadku osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie podstawa wymiaru składek nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W przypadku ubezpieczonych obowiązkowo nie stosuje się ograniczenia podstawy do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Obecnie składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru.

Wysokość składki chorobowej (styczeń - grudzień 2022 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka chorobowa87,05 zł22,12 zł
Wysokość składki chorobowej (styczeń - grudzień 2021 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka chorobowa77,31 zł20,58 zł
Wysokość składki chorobowej (styczeń - grudzień 2020 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka chorobowa76,84 zł19,11 zł
Wysokość składki chorobowej (styczeń - grudzień 2019 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka chorobowa70,05 zł16,54 zł

 

Sposób finansowania składki chorobowej

Składkę na ubezpieczenie chorobowe finansuje w całości z własnych środków ubezpieczony.

Sposób finansowania składki chorobowej

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

Choroba, wypadekZUS