Składka emerytalna 2022

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:04 (aktualizacja: )

Składka na ubezpieczenie emerytalne 2022

Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy wymiaru składki.

Konkretna kwota, jaka jest opłacana do ZUS zależy od wysokości podstawy ubezpieczenia, od której liczy się składkę emerytalną.

Wysokość składki emerytalnej - przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2022 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka emerytalna693,58 zł176,27 zł
Wysokość składki emerytalnej - przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2021 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka emerytalna615,93 zł163,97 zł
Wysokość składki emerytalnej - przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2020 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka emerytalna612,19 zł152,26 zł
Wysokość składki emerytalnej - przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2019 roku)
Rodzaj składkiWysokość składkiWysokość składki
– nowe firmy
Składka emerytalna558,08 zł131,76 zł

 

Sposób finansowania składki na ubezpieczenie emerytalne

Składki na ubezpieczenie emerytalne:

 • pracowników,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • członków spółdzielni,
 • zleceniobiorców,
 • posłów i senatorów,
 • stypendystów sportowych,
 • pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osób współpracujących ze zleceniobiorcami,
 • funkcjonariuszy Służby Celnej,
 • osób odbywających służbę zastępczą,
 • osób pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia

finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek (Art. 16 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Sposób finansowania składki na ubezpieczenie emerytalne

 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

ZUS