Iwona Maczalska

Iwona Maczalska

Podatki i opłaty lokalne 2021. Wszystko w górę

Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2021 roku. W drodze obwieszczenia, gminy mają możliwość podwyższenia poszczególnych podatków i opłat w przyszłym roku. Najwyższe podwyżki może jednak zanotować podatek od środków transportowych, czy opłata targowa …

Podatki i opłaty lokalne 2021. Wszystko w górę