Kontakt - PIT.pl


DANE KONTAKTOWE

Adres do korespondencji:
Serwis PIT.pl
Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
ul Kijowska 1
03-738 Warszawa
tel: 22 333 99 99
fax: 22 333 99 98

 

Obsługa Klienta:
e-mail: biuro@pit.pl,
tel. 501-143-225

 

Kontakt w sprawie reklamacji formularzy signform:
tel. 22 257 81 40
e-mail: reklamacje@signform.pl

 

Sprzedaż reklamy, promocja:
Bonnier Business Polska
tel. [+48 22] 333 98 45
tel. [+48 22] 333 98 46
reklama@bankier.pl

 

W kwestiach związanych z patronatami medialnymi prosimy o kontakt:
Biuro Marketingu i PR Bankier.pl:
Dagmara Sapierzyńska
e-mail: d.sapierzynska@bankier.pl,
tel: 22 333 98 04
kom: 0 697 660 688
fax: 22 333 99 98

 

Wydawcą portalu PIT.pl i biuletynu newsPIT jest:

Bonnier Business Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000024847, o kapitale zakładowym 2 000 000 PLN

 

Redaguje zespół w składzie: