Redakcja PIT.pl

Redakcja PIT.pl

Od 1 stycznia duże zmiany w TAX FREE dla podróżnych

Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie ...

Od 1 stycznia duże zmiany w TAX FREE dla podróżnych

Podatek CIT dla spółek komandytowych

W związku z uchwaloną przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 642) wielu przedsiębiorców staje przed olbrzymim dylematem. Nowelizacja budzi ogromne emocje w szczególności w kontekście objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT. Stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów w tym zakresie ...

Podatek CIT dla spółek komandytowych

Limity gotówkowe AML dla biur rachunkowych i przedsiębiorców

Zgodnie z ustawą AML podmioty i przedsiębiorcy w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane ...

Limity gotówkowe AML dla biur rachunkowych i przedsiębiorców

Pranie pieniędzy - jakie kary?

Prezydent RP niedawno podpisał ustawę nowelizującą krajowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na kogo mogą zostać nałożone kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących AML/CFT, w jakiej wysokości oraz za jakie naruszenia. ...

Pranie pieniędzy - jakie kary?

Podatek od strat a minimalny podatek CIT

Ustawa wprowadzająca minimalny podatek CIT opublikowana została 23.11.2021 r. w Dzienniku Ustaw. W założeniu ma uniemożliwić unikanie opodatkowania przez duże, zagraniczne firmy. Może stać się jednak dodatkowym obciążeniem dla polskich przedsiębiorców na stracie i spółek użyteczności publicznej - bez względu na ich wielkość ...

Podatek od strat a minimalny podatek CIT