PIT-36

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:25 (aktualizacja: )

Deklarację PIT-36 w roku 2023 złożą osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 12%, a nadwyżka dochodu powyżej 120.000 zł opodatkowana według stawki 32%). PIT-36 za 2022 r. składają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika. Innymi słowy są to ci wszyscy, którzy byli zmuszeni w trakcie roku lub będą zmuszeni na koniec roku samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub obliczyć wartość podatku do zapłaty oraz wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają według skali podatkowej, a ich wynagrodzenia nie podlegają ujęciu na PIT-37.

 

Jeżeli wszystkie przychody podatnika były rozliczane przez płatnika, np. pracodawcę lub jeśli podatnik otrzyma PIT-11 sporządzony przez osobę inną niż płatnik (np. z umowy o pracy przy zbiorach) podatnicy złożą jedynie PIT-37. Jeżeli jednak posiada się kilka tytułów, w tym z niektórych rozlicza się zaliczki na podatek samodzielnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, to należy rozliczyć się na PIT-36.

PIT-36 - roczne rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej

Źródło: shutterstock

Polski Ład 2.0 - ważna rola deklaracji PIT-36 w PIT 2023

Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu, jakie weszły w życie 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku opodatkowani byli ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bądź podatkiem liniowym, jeżeli uznają to za korzystne, mogą zmienić formę opodatkowania w całym 2022 roku na skalę podatkową. Informację o zmianie przekazują naczelnikowi urzędu skarbowego w sezonie rocznych rozliczeń podatku PITna druku PIT-36. 

Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtowo, który chce przejść na skalę, zobowiązany będzie do rozliczenia uzyskanych dochodów w 2022 roku na druku PIT-36, zamiast wcześniej wypełnianego druku PIT-28.

Przedsiębiorca na podatku liniowym, chcący zmienic formę opodatkowania na skalę będzie postępował tak samo. Zamiast wcześniej składanej deklaracji PIT-36L (podatek liniowy) w sezonie rocznych rozliczeń PIT rozliczy druk PIT-36.

Więcej na ten temat w poradniku Ministerstwa Finansów ,,Jak krok po kroku zmienić formę opodatkowania".

Kto składa PIT-36

PIT-36 składają osoby:

  • prowadzące działalność gospodarczą,
  • doliczające straty z lat wcześniejszych,
  • doliczające przychody małoletnich do własnych przychodów, 
  • odliczające w swojej deklaracji podatek minimalny (od posiadanych środków trwałych).

W świetle obowiązujących przepisów PIT-36 dotyczy przede wszystkim osób, które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na tzw. zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (12-32%). Deklaracji nie złożą prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba, że posiadają dwa rodzaje działalności - jedną opodatkowaną według skali (PIT-36), a drugą - ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe - dla każdej działalności odrębnie.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-36 / PIT-36S (29)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2022 r.
PIT/O (26)Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
PIT/M (8)Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/B (18)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2022 r.
PIT/Z (10)Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy
PIT/ZG (7)Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku

PIT-36 nie złoży podatnik rozliczający działalność gospodarczą prowadzoną liniowo. W tym przypadku rozliczenie liniowe dotyczyć musi całości przychodów z firmy, zatem nie można łączyć opodatkowania firmy podatkiem liniowym i według skali.

Podatnicy, którzy rozliczają się na PIT-36L lub na PIT-28 mogą natomiast składać PIT-36 w związku z innymi zarobkami, np. działalność gospodarcza zgłoszona do podatku liniowego - rozliczana na PIT-36L, przychód ze sprzedaży samochodu – PIT-36.

Z PIT-36 skorzystają również podatnicy, którzy:

  • korzystają z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej – w roku bezpośrednio następującym po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku przypadającym na dwa lata po tym roku,
  • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego - w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat,
  • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • rozliczają podatek minimalny (od środków trwałych).

PIT-36 złożyć należy również:

Uwaga - PIT-36 nie wykorzystają osoby, które opłacają zaliczki na podatek samodzielnie, a PIT-11 wypełnia za nich zatrudniający (np. osoba zatrudnionana podstawie umowy o pomocy przy zbiorach w rolnictwie).

Deklaracja PIT-36 a wspólne rozliczenie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

W przypadku rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub jako osoba wychowująca samotnie dziecko, może zdarzyć się, że jedno z małżonków może rozliczyć się na PIT-37 (np. z pracy), a drugie musi korzystać z PIT-36 (np. działalność gospodarcza). W takim przypadku łącznego rozliczenia dokonać należy na PIT-36.

PIT-36 nie można złożyć łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, jeśli podatnik, małżonek podatnika lub dziecko:

W powyższych przypadkach każdy z małżonków dokonuje samodzielnego rozliczenia – jeden np. na PIT-36, a drugi z nich odpowiednim dla niego druku (np. PIT-28).

Podatnik zobowiązany do składania PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT-28 może być w ramach pozostałych swoich przychodów zobowiązany do rozliczenia się na PIT-36.

 

Uwaga! Zmiany we wspólnym rozliczeniu małonków oraz rozliczaniu ulgi dla samotnych rodziców

Za sprawą Polskiego Ładu zmienie uległy przepisy dotyczące wspólnego rozliczania z małżonkiem oraz ulgi dla samotnych rodziców. O szczegółach dowiesz się z poradnika ,,Rozliczenie PIT wspólne z małżonkiem 2022/2023" oraz ,,Samotnie wychowujący dziecko".

Doliczając dochody małoletniego dziecka (gdy nie musi ono rozliczać się samodzielnie, na odrębnej od rodzica deklaracji PIT), należy w miejsce standardowego PIT-37 złożyć PIT-36.

Rozliczenie strat z lat ubiegłych zmusza do złożenia PIT-36 zamiast PIT-37.

PIT-36 za rok 2022 składa się do 2 maja 2023 r. (wtorek).

 

PIT-36Rozliczenie rocznePodatek PIT