Pobierz e-pity 2022

ZUS stopy procentowe

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 15:05 (aktualizacja: )

ZUS - aktualnie obowiązujące stopy procentowe

ZUS – stopy procentowe
Rodzaj składkiWartość %Obciąża:
ZATRUDNIONEGO
z kwoty brutto wynagrodzenia
PRACODAWCĘ
niezależnie od kwoty brutto wynagrodzenia

Emerytalna

19,52%

Połowa (19,52% / 2)

Połowa (19,52% / 2)

Rentowa

8%

1,5%

6,5%

Chorobowa

2,45%

2,45%

0%

Wypadkowa

1,67%

0%

1,67%

Zdrowotna 2022-2023

9%

Naliczana 9%

0%

brak możliwość odliczenia

0%

Fundusz Pracy

2,45%

0%

2,45%

FGŚP

0,1%

0%

0,1%

FEP

1,5%

0%

1,5%

*Z tytułu prawidłowej wypłaty świadczeń chorobowych wypłacającemu przysługuje wynagrodzenie w wartości 0,1% wypłacanych kwot.

Stopa procentowa składki w obecnej postaci na:

 • Składka zdrowotna - do końca 2021 roku stawka 9%, niezależnie od formy opodatkowania prowadzonej JDG; 7,75% odliczanej składki;
 • Ubezpieczenie rentowe – obowiązuje od 1.02.2012 r.,
 • Ubezpieczenie wypadkowe – obowiązuje od 1.04.2018 r.,
 • Ubezpieczenie zdrowotne - obowiązuje od 1.01.2007 r.,
 • FEP – obowiązuje od 1.01.2010 r.,
 • FGŚP – obowiązuje 1.01.2006 r.

Pozostałe stopy procentowe składek obowiązują od 1.01.1999 r.

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
  (Dz. U. z 2003 r., Nr 45, poz. 391 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz.1001)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  (Dz. U. z 1998 r., Nr 137, poz.887, z późn. zm.).