Pobierz e-pity 2019

Zasiłki 2019

Aktualnie obowiązująca wysokość zasiłków

 

 ZmiennaObowiązuje od
Waloryzacja zasiłku chorobowego

108,6,7%

III kw. 2018 r.
Zasiłek rodzinny
Na dziecko do ukończenia 5 roku życia95 zł
Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia124 zł
Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia135 zł
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł
Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400 zł
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

193 zł na dziecko (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90 zł - dziecko w wieku do 5. roku życia

110 zł - dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 24. roku życia

Jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100 zł
Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko w szkole znajdującej się poza miejscem zamieszkania

69 zł - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

113 zł - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Pozostałe świadczenia
Becikowe - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka1000 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy520 zł
Specjalny zasiłek pielęgnacyjny764 zł
Zasiłek pielęgnacyjny153 zł
Świadczenie pielęgnacyjne*1406 zł
- w 2017 r.
1477 zł
- w 2018 r.
Zasiłek rodzicielski - dla osób niepobierających zasiłku macierzyńskiego m.in. osoby bezrobotne, studenci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych1000 zł

 

Wysokość zasiłków obowiązująca od 1 listopada 2018 roku

 ZmiennaObowiązuje od
Waloryzacja zasiłku chorobowego

xxx

 xxx
Zasiłek rodzinny
Na dziecko do ukończenia 5 roku życia95 zł
Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia124 zł
Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia135 zł
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł
Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400 zł
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

193 zł na dziecko (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90 zł - dziecko w wieku do 5. roku życia

110 zł - dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 24. roku życia

Jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100 zł
Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko w szkole znajdującej się poza miejscem zamieszkania

69 zł - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

113 zł - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Pozostałe świadczenia
Becikowe - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka1000 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy620 zł
Specjalny zasiłek pielęgnacyjny764 zł
Zasiłek pielęgnacyjny**184,42 zł**
Świadczenie pielęgnacyjne*1477 zł
- w 2018 r.
Zasiłek rodzicielski - dla osób niepobierających zasiłku macierzyńskiego m.in. osoby bezrobotne, studenci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych1000 zł

 

** zasiłek pielęgnacyjny - Od 1 listopada 2019 roku kwota zasiłku ulegnie kolejnej waloryzacji i wyniesie 215,84 zł

*świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która nie może podjąć zatrunienia bądź z niego rezygnuje w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zostanie on przyznany w przypadku, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (764 zł netto na osobę). Zasiłek ten obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
  (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1217),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 559),
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1548),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992 z późn. zm).