Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zasiłki rodzinne i dodatki 2022 / 2023

  Archiwum - Zasiłki

  12.04.2018 05:38 (aktualizacja: )

  ZUS

  Archiwum zasiłków

  Zasiłki 2020/2021

   ZmiennaObowiązuje od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego

  97 %

  I kw. 2021 r.
  Zasiłek rodzinny
  Na dziecko do ukończenia 5 roku życia95 zł
  Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia124 zł
  Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia135 zł
  Dodatki do zasiłku rodzinnego
  Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł
  Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400 zł
  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  193 zł na dziecko (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)

  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  90 zł - dziecko w wieku do 5. roku życia

  110 zł - dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 24. roku życia

  Jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100 zł
  Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko w szkole znajdującej się poza miejscem zamieszkania

  69 zł - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

  113 zł - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

  Pozostałe świadczenia
  Becikowe - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka1000 zł
  Specjalny zasiłek opiekuńczy620 zł
  Specjalny zasiłek dla opiekuna620 zł
  Zasiłek pielęgnacyjny215,84 zł
  Świadczenie pielęgnacyjne1830 zł - w 2020 r.
  1971 zł - w 2021 r.
  Zasiłek rodzicielski - dla osób niepobierających zasiłku macierzyńskiego m.in. osoby bezrobotne, studenci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych1000 zł


  Zasiłki 2019 / 2020

   ZmiennaObowiązuje od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego

  99,9 %

  I kw. 2020 r.
  Zasiłek rodzinny
  Na dziecko do ukończenia 5 roku życia95 zł
  Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia124 zł
  Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia135 zł
  Dodatki do zasiłku rodzinnego
  Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł
  Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400 zł
  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  193 zł na dziecko (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)

  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  90 zł - dziecko w wieku do 5. roku życia

  110 zł - dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 24. roku życia

  Jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100 zł
  Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko w szkole znajdującej się poza miejscem zamieszkania

  69 zł - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

  113 zł - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

  Pozostałe świadczenia
  Becikowe - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka1000 zł
  Specjalny zasiłek opiekuńczy620 zł
  Specjalny zasiłek dla opiekuna620 zł
  Zasiłek pielęgnacyjny215,84 zł
  Świadczenie pielęgnacyjne1583 zł - w 2019 r.
  1830 zł - w 2020 r.
  Zasiłek rodzicielski - dla osób niepobierających zasiłku macierzyńskiego m.in. osoby bezrobotne, studenci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych1000 zł
  Zasiłek rodzinny
  Na dziecko do ukończenia 5 roku życia95 zł
  Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia124 zł
  Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia135 zł
  Dodatki do zasiłku rodzinnego
  Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł
  Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400 zł
  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  193 zł na dziecko (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)

  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  90 zł - dziecko w wieku do 5. roku życia

  110 zł - dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 24. roku życia

  Jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100 zł
  Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko w szkole znajdującej się poza miejscem zamieszkania

  69 zł - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

  113 zł - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

  Pozostałe świadczenia
  Becikowe - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka1000 zł
  Specjalny zasiłek opiekuńczy620 zł
  Specjalny zasiłek pielęgnacyjny764 zł
  Zasiłek pielęgnacyjny**184,42 zł**
  Świadczenie pielęgnacyjne*1477 zł
  - w 2018 r.
  Zasiłek rodzicielski - dla osób niepobierających zasiłku macierzyńskiego m.in. osoby bezrobotne, studenci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych1000 zł

   

  Rodzaj zasiłku / dodatku do zasiłkuKwotaObowiązuje od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego97,8%
  (zmienna)
  IV kw. 2014 r.
  Zasiłek rodzinnyna dziecko do ukończenia 5 roku życia77,00 zł

  od 01.05.2014

  do 31.10.2014

  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia106,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia115,00 zł
  limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego539,00 zł
  limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko623,00 zł
  Dodatek do zasiłku rodzinnegoz tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat60,00 zł
  z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia80,00 zł
  z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100,00 zł
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły90,00 zł
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły50,00 zł
  z tytułu samotnego wychowania dziecka170 zł (nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci)
  z tytułu samotnego wychowania dziecka niepełnosprawnegokwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko (nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci)
  dodatek na trzecie i następne dzieci, z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej80,00 zł
  dodatek z tytułu urodzenia dziecka1000 zł
  Zasiłek pielęgnacyjny153,00 zł01.09.2008
  Świadczenie pielęgnacyjne **800,00 zł01.05.2014
  Specjalny zasiłek opiekuńczy*520,00 zł01.07.2013
  Zasiłek pogrzebowy4000 zł01.03.2011
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł01.01.2006
  Rodzaj zasiłku / dodatku do zasiłkuKwotaObowiązuje od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego97,8%
  (zmienna)
  IV kw. 2014 r.
  Zasiłek rodzinnyna dziecko do ukończenia 5 roku życia77,00 zł

  od 01.05.2014

  do 31.10.2014

  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia106,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia115,00 zł
  limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego539,00 zł
  limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko623,00 zł
  Dodatek do zasiłku rodzinnegoz tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat60,00 zł
  z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia80,00 zł
  z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100,00 zł
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły90,00 zł
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły50,00 zł
  z tytułu samotnego wychowania dziecka170 zł (nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci)
  z tytułu samotnego wychowania dziecka niepełnosprawnegokwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko (nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci)
  dodatek na trzecie i następne dzieci, z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej80,00 zł
  dodatek z tytułu urodzenia dziecka1000 zł
  Zasiłek pielęgnacyjny153,00 zł01.09.2008
  Świadczenie pielęgnacyjne **800,00 zł01.05.2014
  Specjalny zasiłek opiekuńczy*520,00 zł01.07.2013
  Zasiłek pogrzebowy4000 zł01.03.2011
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł01.01.2006

   

  Rodzaj zasiłku / dodatku do zasiłkuKwotaObowiązuje od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego106,7 % (zmienna)III kw. 2014 r.
  Zasiłek rodzinnyna dziecko do ukończenia 5 roku życia77,00 zł

  od 01.11.2012

  do 31.10.2014

  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia106,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia115,00 zł
  limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego539,00 zł
  limit dochodu uprawniający do zasiłku rodzinnego w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko623,00 zł
  Dodatek do zasiłku rodzinnegoz tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat60,00 zł
  z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku od 5 lat do ukończenia 24 roku życia80,00 zł
  z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100,00 zł
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły90,00 zł
  z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły50,00 zł
  z tytułu samotnego wychowania dziecka170 zł (nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci)
  z tytułu samotnego wychowania dziecka niepełnosprawnegokwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko (nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci)
  dodatek na trzecie i następne dzieci, z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej80,00 zł
  dodatek z tytułu urodzenia dziecka1000 zł
  Zasiłek pielęgnacyjny153,00 zł01.09.2008
  Świadczenie pielęgnacyjne620,00 zł01.07.2013
  Specjalny zasiłek opiekuńczy*520,00 zł01.07.2013
  Zasiłek pogrzebowy4000 zł01.03.2011
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł01.01.2006

  *specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany w przypadku, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (623 zł na osobę). Zasiłek ten obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

  Kwoty zasiłków obowiązujące od 01 listopada 2009 r. do 31 października 2012 r.

   ZmiennaObowiązuje od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego97,5 %IV kw. 2012
  Zasiłek rodzinnyna dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia68,00 zł01.11.2009 - 31.10.2012
  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia91,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia98,00 zł
  Limit dochodu504,00 zł
  Limit dochodu – niepełnospr.583,00 zł
  Dodatki do z.rodz.Urodzenie dziecka1000,00zł
  Dziecko niepełnospr. do 5 lat60,00 zł
  Dziecko niepełnospr. starsze80,00 zł
  Rozpoczęcie roku szkolnego100,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – zamieszk.90,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – dojazd50,00 zł
  Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r.80,00 zł
  Zasiłek pielęgnacyjny153,00 zł01.09.2008
  Zasiłek pogrzebowy4000 zł01.03.2011
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1000zł01.01.2006r.

  Podstawa prawna:
  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058).

  Uwaga: od 1 września 2006r. przy zasiłku rodzinnym uwzględnia się wiek dziecka, a nie jak dotychczas liczbę dzieci.

   ZmiennaObowiązuje od
  Zasiłek rodzinnyna dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia48,00 zł01.09.2008-
  31.10.2009
  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia64,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia68,00 zł
  Limit dochodu504,00 zł
  Limit dochodu – niepełnospr.583,00 zł
  Dodatki do z.rodz.Urodzenie dziecka1000,00zł
  Dziecko niepełnospr. do 5 lat60,00 zł
  Dziecko niepełnospr. starsze80,00 zł
  Rozpoczęcie roku szkolnego100,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – zamieszk.90,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – dojazd50,00 zł
  Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r.80,00 zł

  Uwaga: od 1 września 2006r. przy zasiłku rodzinnym uwzględnia się wiek dziecka, a nie jak dotychczas liczbę dzieci.

   ZmiennaObowiązuje od
  Zasiłek rodzinnyna dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia48,00 zł01.09.2006 - 31.08.2008
  na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia64,00 zł
  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia68,00 zł
  Limit dochodu504,00 zł
  Limit dochodu – niepełnospr.583,00 zł
  Dodatki do z.rodz.Urodzenie dziecka1000,00zł
  Dziecko niepełnospr. do 5 lat50,00 zł
  Dziecko niepełnospr. starsze70,00 zł
  Rozpoczęcie roku szkolnego90,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – zamieszk.80,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – dojazd40,00 zł
  Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r.50,00 zł
  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka1000złod 01.01.2006r.
   ZmiennaObowiązywał od
  Waloryzacja zasiłku chorobowego I. kw 2014
  97,9 %IV kw. 2013
  106,5 %III kw. 2013
  105,5 %II kw. 2013
  96,3 %I kw. 2013
  97,5 %IV kw. 2012
  106,7 %III kw. 2012
  106,6 %II kw. 2012
  98,5 %I kw. 2012
  97,9 %IV kw. 2011
  108,2 %III kw. 2011
  107,5 %II kw. 2011
  96,6 %I kw. 2011
  98,6 %IV kw. 2010
  106,5 %III kw. 2010
  105,3 %II kw. 2010
  97,7 %I kw. 2010
  99,5 %IV kw. 2009
  107,3 %III kw. 2009
  104,9 %II kw. 2009
  99,5 %I kw. 2009
  101,8 %IV kw. 2008
  110,4 %III kw. 2008
  109,7 %II kw. 2008
  99,8 %I kw. 2008
  99,3 %IV kw. 2007
  109,9 %III kw. 2007
  109,7 %II kw. 2007
  97,4 %I kw. 2007
  96 %IV kw. 2006
  107,8 %III kw. 2006
  109,1 %II kw. 2006
  97,2 %I kw. 2006
  96,4 %IV kw. 2005
  106,4 %III kw. 2005
  107,8 %II kw. 2005
  97,3 %I kw. 2005
  98 %IV kw. 2004
  108 %III kw. 2004
  106,3 %II kw. 2004
  96,9 %I kw. 2004
  96,2 %IV kw. 2003
  106,3 %III kw.2003
  107,9 %II kw. 2003
  97,2 %I kw. 2003
  95,8 %IV kw.2002
  105,3 %III kw. 2002
  107,3 %II kw. 2002
  100,2 %I kw. 2002
  97,8 %IV kw.2001
  107,2 %III kw.2001
  109,7 %II kw. 2001
  102 %I kw.2001
  Zasiłek rodzinny1 i 2 dziecko43,00 zł01.05.2004
  3 dziecko53,00 zł
  4 i kolejne dziecko66,00 zł
  Limit dochodu504,00 zł
  Limit dochodu – niepełnospr.583,00 zł
  Urodzenie dziecka500,00 zł
  Dziecko niepełnospr. do 5 lat50,00 zł
  Dziecko niepełnospr. starsze70,00 zł
  Rozpoczęcie roku szkolnego90,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – zamieszk.80,00 zł
  Szkoła zamiejsc. – dojazd40,00 zł
  1 i 2 dziecko42,50 zł01.06.2002
  3 dziecko52,60 zł
  4 i kolejne dziecko65,70 zł
  Limit dochodu548,00 zł
  Limit dochodu – samot/pielęg.612,00 zł
  Wskażnik waloryzacji103%
  1 i 2 dziecko41,20 zł01.06.2001
  3 dziecko51,00 zł
  4 i kolejne dziecko63,70 zł
  Wskaźnik waloryzacji111,5 %
  1 i 2 dziecko36,90 zł01.06.2000
  3 dziecko45,70 zł
  4 i kolejne dziecko57,10 zł
  Limit dochodu853,37 zł
  Zasiłek wychowawczy-318,10 zł01.06.2002
  Samotn/3 i nast.dziecko505,80 zł
  Wskaźnik waloryzacji103%
  -276,90 zł01.06.2000
  Samotn/3 i nast.dziecko440,30 zł
  Limit dochodu426,69 zł
  Zasiłek porodowy401,38 zł01.09.2001
  408,71 zł01.06.2001
  410,35 zł01.03.2001
  381,15 zł01.12.2000
  373,96 zł01.09.2000
  373,73 zł01.06.2000
  371,26 zł01.03.2000
  Limit dochodu – Fundusz Alimentacyjny618,60 zł01.06.2002
  Zasiłek pielęgnacyjny153,00 zł01.09.2006
  144,00 zł01.05.2004
  144,25 zł01.03.2004
  141,70 zł01.03.2003
  136,64 zł01.06.2002
  120,64 zł01.06.2000
  Zasiłek pogrzebowy4000,00 zł01.03.2011
  6406,16 zł01.12.2010
  6395,70 zł01.09.2010
  6632,76 zł01.06.2010
  6487,20 zł01.03.2010
  6227,72 zł01.12.2009
  6162,96 zł01.09.2009
  6371,22zł01.06.2009
  6193,10 zł01.03.2009
  5937,10 zł01.12.2008
  5902,72 zł01.09.2008
  5967,96 zł01.06.2008
  5799,66 zł01.03.2008
  5406,82 zł01.12.2007
  5288,68 zł01.09.2007
  5418,28 zł01.06.2007
  5325,02 zł01.03.2007
  4929,32 zł01.12.2006
  4854,54 zł01.09.2006
  5060,36 zł01.06.2006
  5057,24 zł01.03.2006
  01.12.2005
  4637,06 zł01.09.2005
  4830,90 zł01.06.2005
  4810,92 zł01.03.2005
  4539,86 zł01.12.2004
  4461,06 zł01.09.2004
  4664,34 zł01.06.2004
  4553,68 zł01.03.2004
  4320,04 zł01.12.2003
  4282,02 zł01.09.2003
  4457,36 zł01.06.2003
  4450,82 zł01.03.2003
  4191,62 zł01.12.2002
  4123,90 zł01.09.2002
  4311,08 zł01.06.2002
  4305,98 zł01.03.2002