ZUS - wskaźniki

Emerytury i renty - graniczne kwoty przychoduFundusz Emerytur Pomostowych (FEP)Kody tytułów ubezpieczeń 2022Odliczenia składek ZUSOdliczenia składek ZUS dla nowych firmOgraniczenia przedemerytalne - limity - wskaźnikiOgraniczenia składek ZUSSkładka chorobowa 2022Składka emerytalna 2022Składka na Fundusz Pracy 2022Składka rentowa 2022Składka wypadkowa 2022Składki ZUS 2022Ubezpieczenia wypadkoweWynagrodzenie minimalneWynagrodzenie przeciętneWynagrodzenie uczniów (pracowników młodocianych)Zasiłki 2020 / 2021ZUS dla nowo zakładanych firm 2022ZUS stopy procentoweSkładka zdrowotna 2022 (Polski Ład)

Archiwum - Ubezpieczenia wypadkowe

Począwszy od 1 stycznia 2003r. wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe podlega różnicowaniu ze względu na występujące u pracodawcy ryzyko...