ZUS - wskaźniki

Emerytury i rentyFundusz Emerytur Pomostowych (FEP)Kody tytułów ubezpieczeńOdliczenia składek ZUSOdliczenia składek ZUS dla nowych firmOgraniczenia przedemerytalne - limity - wskaźnikiOgraniczenia składek ZUSSkładka chorobowa 2019-2020Składka emerytalna 2019-2020Składka na Fundusz Pracy 2019-2020Składka rentowa 2019-2020Składka wypadkowa 2019-2020Składki ZUSUbezpieczenia wypadkoweWynagrodzenie minimalneWynagrodzenie przeciętneWynagrodzenie uczniówZasiłki 2019ZUS dla nowo zakładanych firmZUS stopy procentoweSkładka zdrowotna 2019

Archiwum - Ubezpieczenia wypadkowe

Począwszy od 1 stycznia 2003r. wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe podlega różnicowaniu ze względu na występujące u pracodawcy ryzyko...