Pobierz e-pity 2018

ZUS - wskaźniki

Emerytury i rentyFundusz Emerytur Pomostowych (FEP)Kody tytułów ubezpieczeńOdliczenia składek ZUSOdliczenia składek ZUS dla nowych firmOgraniczenia przedemerytalne - limity - wskaźnikiOgraniczenia składek ZUSSkładka chorobowa 2018Składka emerytalna 2018Składka na Fundusz Pracy 2018Składka rentowa 2018Składka wypadkowa 2018Składki ZUSUbezpieczenia wypadkoweWynagrodzenie minimalneWynagrodzenie przeciętneWynagrodzenie uczniówZasiłki 2018ZUS dla nowo zakładanych firmZUS stopy procentoweSkładka zdrowotna 2018

Archiwum - Ubezpieczenia wypadkowe

Począwszy od 1 stycznia 2003r. wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe podlega różnicowaniu ze względu na występujące u pracodawcy ryzyko...