ZUS - wskaźniki

Emerytury i renty - graniczne kwoty przychoduFundusz Emerytur Pomostowych (FEP)Kody tytułów ubezpieczeńOdliczenia składek ZUSOdliczenia składek ZUS dla nowych firmOgraniczenia przedemerytalne - limity - wskaźnikiOgraniczenia składek ZUSSkładka chorobowa 2021Składka emerytalna 2021Składka na Fundusz Pracy 2021Składka rentowa 2021Składka wypadkowa 2021Składki ZUSUbezpieczenia wypadkoweWynagrodzenie minimalneWynagrodzenie przeciętneWynagrodzenie uczniów (pracowników młodocianych)Zasiłki 2020 / 2021ZUS dla nowo zakładanych firmZUS stopy procentoweSkładka zdrowotna 2021-2022

Archiwum - Ubezpieczenia wypadkowe

Począwszy od 1 stycznia 2003r. wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe podlega różnicowaniu ze względu na występujące u pracodawcy ryzyko...