ZUS - wskaźniki

Emerytury i rentyFundusz Emerytur Pomostowych (FEP)Kody tytułów ubezpieczeńOdliczenia składek ZUSOdliczenia składek ZUS dla nowych firmOgraniczenia przedemerytalne - limity - wskaźnikiOgraniczenia składek ZUSSkładka chorobowa 2020Składka emerytalna 2020Składka na Fundusz Pracy 2020Składka rentowa 2020Składka wypadkowa 2020Składki ZUSUbezpieczenia wypadkoweWynagrodzenie minimalneWynagrodzenie przeciętneWynagrodzenie uczniówZasiłki 2019 / 2020ZUS dla nowo zakładanych firmZUS stopy procentoweSkładka zdrowotna 2020

Archiwum - Ubezpieczenia wypadkowe

Począwszy od 1 stycznia 2003r. wysokość składek na ubezpieczenie chorobowe podlega różnicowaniu ze względu na występujące u pracodawcy ryzyko...