Podatkowe

Archiwum - Mały podatnik PIT

Archiwum - Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo przychodu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą korzystać z tzw. kredytu podatkowego w związku z rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także z jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro rocznie. Limit dotyczy wszystkich przychodów, nie tylko przychodów z działalności gospodarczej. Limit jest identyczny, jak dla podatku PIT