Podatkowe

Koszty uzyskania przychodu PITKwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek 2024Limity dla ryczałtu 2023Limity ryczałtu najem 2023Mały podatnik PITOdliczenia CITOdliczenia od dochodu/przychodu PIT 2023Odliczenia od podatku PIT 2023Odsetki podatkoweProgram Mieszkanie dla Młodych (MdM)Raje podatkowe - osoby prawne (CIT) - wskaźnik podatkowyRaje podatkowe - osoby fizyczne (PIT)Ryczałt ewidencjonowany PITSkala podatkowa, progi PIT 2023Stawki podatku CITUlga budowlana - zwrot VATZryczałtowane koszty PITMały podatnik CIT

Kiedy można zapłacić obniżone odsetki podatkowe?

Obciążenia odsetkowe są konsekwencją nieterminowego regulowania podatków. Wpłata zaległości podatkowej wynikającej z autokorekty deklaracji lub zeznania podatkowego, dokonanej przez podatnika w ciągu pół roku od upływu terminu złożenia rozliczenia, premiowana jest ...

Kiedy można zapłacić obniżone odsetki podatkowe?

Archiwum - Mały podatnik PIT

Archiwum - Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo przychodu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą korzystać z tzw. kredytu podatkowego w związku z rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także z jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro rocznie. Limit dotyczy wszystkich przychodów, nie tylko przychodów z działalności gospodarczej. Limit jest identyczny, jak dla podatku PIT