Pobierz e-pity 2020

Spadki i darowizny

Spadki i darowizny - stawki podatku

Kwoty nadwyżki w złPodatek wynosi
PonadDo
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
 10’278 zł3%
10’278 zł20’556 zł308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10’278 zł
20’556 zł 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20’556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
 10’278 zł7%
10’278 zł20’556 zł719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10’278 zł
20’556 zł 1’644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20’556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
 10’278 zł12%
10’278 zł20’556 zł1’233 zł 40 gr i 16% nadwyżki ponad 10’278 zł
20’556 zł 2’877 zł 90 gr i 20% nadwyżki ponad 20’556 zł
7%Nabycie własności w drodze zasiedzenia

Tabele stawek podatku od spadku i darowizn określają podatek wymierzany przez organ podatkowy w przypadku otrzymania spadku, darowizny, czy też nabycia własności przez zasiedzenie.

Istotne jest, że za wartość rzeczy i praw podlegających opodatkowaniu przyjmuje się wartość z chwili nabycia, tzn. w przypadku spadkobrania - z chwili śmierci. Na ten sam dzień ustala się przedział podatkowy, w którym zostanie opodatkowany spadkobierca, natomiast obowiązują stawki procentowe podatku z dnia dokonania wymiaru podatku przez organ podatkowy.

Dla ustalenia chwili powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn nie ma żadnego znaczenia, że wartość spadku nie jest jeszcze znana.

Ustawa  z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz.1514 z późn. zm.):
"Art.15 1. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skali: (...)

2. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7 % podstawy opodatkowania; art. 9 ust. 1 nie ma w tym wypadku zastosowania.

3. Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust. 1 oraz skale podatkowe określone w ust. 1 obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego."