Pobierz e-pity 2022

Spadki i darowizny

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:03 (aktualizacja: )

Spadki i darowizny - zmiany od 13 października 2022 roku

Od 13 października 2022 roku obowiązują nowe kwoty wolne od podatku dotyczące spadków i darowizn. Kwoty zostały zmienione za sprawą Rozporządzenia z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz. U. 2022 r. poz. 2084). Więcej na ten temat w artykule ,,Wyższa darowizna i spadek bez podatku. Obowiązują już nowe kwoty wolne". 

>>> Od 1 lipca 2023 r. kwoty wolne dla spadków i darowizn mają wzrosnąć kilkukrotnie! Sejm przyjął przepisy. Sprawdź nowe kwoty 

 

Stawki podatku obowiązujące od 13 października 2022 roku

Kwoty nadwyżki w złPodatek wynosi
PonadDo
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
 11’128 zł3%
11’128 zł22’256 zł333 zł 90 gr i 5% nadwyżki ponad 11’128 zł
22’256 zł 890 zł 30 gr i 7% od nadwyżki ponad 22'256 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
 11’128 zł7%
11’128 zł22’256 zł779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11'128 zł
22’256 zł 1'780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22'256 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
 11’128 zł12%
11’128 zł22’256 zł1'335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11'128 zł
22’256 zł 3'115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22'256 zł

 

Stawki podatku obowiązujące do 12 października 2022 roku

Kwoty nadwyżki w złPodatek wynosi
PonadDo
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
 10’278 zł3%
10’278 zł20’556 zł308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10’278 zł
20’556 zł 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20’556 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
 10’278 zł7%
10’278 zł20’556 zł719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10’278 zł
20’556 zł 1’644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20’556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
 10’278 zł12%
10’278 zł20’556 zł1’233 zł 40 gr i 16% nadwyżki ponad 10’278 zł
20’556 zł 2’877 zł 90 gr i 20% nadwyżki ponad 20’556 zł
7%Nabycie własności w drodze zasiedzenia

Tabele stawek podatku od spadku i darowizn określają podatek wymierzany przez organ podatkowy w przypadku otrzymania spadku, darowizny, czy też nabycia własności przez zasiedzenie.

Istotne jest, że za wartość rzeczy i praw podlegających opodatkowaniu przyjmuje się wartość z chwili nabycia, tzn. w przypadku spadkobrania - z chwili śmierci. Na ten sam dzień ustala się przedział podatkowy, w którym zostanie opodatkowany spadkobierca, natomiast obowiązują stawki procentowe podatku z dnia dokonania wymiaru podatku przez organ podatkowy.

Dla ustalenia chwili powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn nie ma żadnego znaczenia, że wartość spadku nie jest jeszcze znana.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz. U. z 2022 r., poz. 2084):
"§ 1 (2). Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  1. 10.434 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  2. 7.878 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  3. 5.308 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej."

 

Ustawa  z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz.1514 z późn. zm.):
"Art.15 1. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skali: (...)

2. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7 % podstawy opodatkowania; art. 9 ust. 1 nie ma w tym wypadku zastosowania.

3. Przy ustalaniu wysokości podatku przyjmuje się kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych określone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust. 1 oraz skale podatkowe określone w ust. 1 obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego."