Pobierz e-pity 2022

Spadki i darowizny kwoty wolne

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:03 (aktualizacja: )

Kwota wolna w podatku od spadków i darowizn

Od 13 października 2022 roku obowiązują nowe kwoty wolne od podatku dotyczące spadków i darowizn. Kwoty zostały zmienione za sprawą Rozporządzenia z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz. U. 2022 r. poz. 2084). Więcej na ten temat w artykule ,,Wyższa darowizna i spadek bez podatku. Obowiązują już nowe kwoty wolne". 

>>> Od 1 lipca 2023 r. kwoty mają wzrosnąć kilkukrotnie! Sejm przyjął przepisy. Sprawdź nowe kwoty 

 

Kwoty obowiązujące od 13 października 2022 roku

Kwota w złNabywca
10'434 złOsoba zaliczona do I grupy podatkowej
7'878 złOsoba zaliczona do II grupy podatkowej
5'308 złOsoba zaliczona do III grupy podatkowej

 

Kwoty obowiązujące do 12 października 2022 roku

Kwota w złNabywca
9’637 złOsoba zaliczona do I grupy podatkowej
7’276 złOsoba zaliczona do II grupy podatkowej
4’902 złOsoba zaliczona do III grupy podatkowej

 

Po ustaleniu, co podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn oraz co nie jest zwolnione z tego podatku, należy ustalić obowiązującą w danym przypadku kwotę wolną od podatku. Dopiero nadwyżkę należy opodatkować według skali określonej w art.15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Kwota wolna od podatku nie obowiązuje jednak w przypadku nabycia własności poprzez zasiedzenie. Jest to zresztą naturalną konsekwencją pierwotnego nabycia własności rzeczy zasiedzianej, tzn. faktu, że rzeczy takiej nie nabywamy bezpośrednio od nikogo.

Do opodatkowania przyjmuje się wartość przedmiotów nabytych od tej samej osoby w okresie ostatnich pięciu lat. Oznacza to, że przy każdej kolejnej czynności opodatkowanej należy od nowa sprawdzić, czy w ciągu pięciu lat kwota wolna nie została przekroczona. Tak więc zawieranie kilku umów na mniejsze kwoty zamiast jednej - na całość - nie prowadzi do nieopodatkowania darowizny.

Kwoty wolne od podatku są często wykorzystywane przy ustalaniu kwot darowizn i pożyczek, które strony umów mogą sobie przekazać bez obowiązku zawiadamiania o tym jakiegokolwiek urzędu, w tym urzędu skarbowego.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek (Dz. U. z 2022 r., poz. 2084):
"§ 1 (2). "Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  1. 10.434 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  2. 7.878 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  3. 5.308 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej."