Pobierz e-pity 2021

Kadry

12-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021 - 2022 roku1-miesięczne okresy rozliczeniowe 2021 - 20222-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021 - 2022 roku3-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021 - 2022 roku4-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021- 2022 roku6-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021 - 2022 rokuDni wolne od pracy - Wymiar czasu pracy 2021 - 2022Dodatki za pracę w godzinach nocnych 2021 - 2022Odprawy pieniężne 2021-2022Współczynnik urlopowy 2021 - 2022Wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem 2021 - 2022Wymiar urlopu wypoczynkowego 2021 - 2022Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy 2021-2022Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej 2022-2023Zasiłki dla osób bezrobotnych 2021-2022