Pobierz e-pity 2019

Kadry

12-miesięczny okres rozliczeniowy 20191-miesięczne okresy rozliczeniowe 20192-miesięczny okres rozliczeniowy 2018 / 20193-miesięczny okres rozliczeniowy 2018 / 20194-miesięczny okres rozliczeniowy 2018 / 20196-miesięczny okres rozliczeniowy 2018 / 2019Dni wolne od pracy - Wymiar czasu pracy 2020Dodatki za pracę w godzinach nocnych 2019-2020Odprawy pieniężne 2019Współczynnik urlopowy 2018 / 2019Wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem 2018 / 2019Wymiar urlopu wypoczynkowego 2018 / 2019Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracyWysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej 2018 - 2019Zasiłki dla osób bezrobotnych 2018 - 2019