Kadry

12-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021 roku1-miesięczne okresy rozliczeniowe 20212-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021 roku3-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021 roku4-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021 roku6-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021 rokuDni wolne od pracy - Wymiar czasu pracy 2021Dodatki za pracę w godzinach nocnych 2021Odprawy pieniężne 2020Współczynnik urlopowy 2021Wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem 2019 / 2020Wymiar urlopu wypoczynkowego 2020Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy 2020Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej 2021-2022Zasiłki dla osób bezrobotnych 2020