Kadry

12-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2020 roku1-miesięczne okresy rozliczeniowe 20202-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2020 roku3-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2020 roku4-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2020 roku6-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2020 rokuDni wolne od pracy - Wymiar czasu pracy 2021Dodatki za pracę w godzinach nocnych 2021Odprawy pieniężne 2020Współczynnik urlopowy 2021Wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem 2019 / 2020Wymiar urlopu wypoczynkowego 2020Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy 2020Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej 2019-2020Zasiłki dla osób bezrobotnych 2020