Pobierz e-pity 2022

Kadry

12-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2022 - 2023 roku1-miesięczne okresy rozliczeniowe 2022 - 20232-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2022 - 2023 roku3-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2022 - 2023 roku4-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2022- 2023 roku6-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2022 - 2023 rokuDni wolne od pracy - Wymiar czasu pracy 2022 - 2023Dodatki za pracę w godzinach nocnych 2022 - 2023Odprawy pieniężne 2022-2023Współczynnik urlopowy 2021 - 2022Wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem 2022 - 2023Wymiar urlopu wypoczynkowego 2022 - 2023Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy 2022-2023Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej 2022-2023Zasiłki dla osób bezrobotnych 2022-2023