Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej 2023-2024

  Archiwum - Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej

  12.04.2018 05:34 (aktualizacja: )

  Archiwum wysokości jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej

  Wysokość jednorazowych odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

  917 zł

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

  917 zł

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

  16 048 zł

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

  16 048 zł

  gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

  82 531 zł

   

  gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

  41 265 zł

  gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

  82 531 zł,

  oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego
  odszkodowania przysługującego na każde z tych
  dzieci

  gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

  82 531 zł,

  oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

  gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

  16 048 zł,

  gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

  41 265 zł,

  oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na
  drugiego i każdego następnego uprawnionego

   

  Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 marca 2019 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, M.P. poz. 270

  Wysokość jednorazowych odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

  854 zł

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

  854

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

  14 950 zł

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

  14 950 zł

  gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

  76 887 zł

   

  gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

  34 444 zł

  gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

  76 887 zł,

  oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego
  odszkodowania przysługującego na każde z tych
  dzieci

  gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

  76 887 zł,

  oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

  gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

  14 950 zł,

  gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

  38 444 zł,

  oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na
  drugiego i każdego następnego uprawnionego

   

  Wysokość jednorazowych odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

  809

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

  809

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

  14 165

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

  14 165

  gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

  72 850 zł

   

   

  gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

  36 425 zł

  gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

  72 850 zł

  oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

  gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

  72 850 zł

   

  oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

  gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

  14 165

  gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

  36 425 zł

   

  oraz 14 165 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

  Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

  780

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

  780

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

  13 649

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

  13 649

  gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

  70 196

   

   

  gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

  35 098

  gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

  70 196
   

  oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

  gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

  70 196

   

  oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

  gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

  13 649

  gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

  35 098

   

  oraz 13 649 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

   

  Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

  780

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

  780

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

  13 649

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

  13 649

  gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

  70 196

   

   

  gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

  35 098

  gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

  70 196
   

  oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

  gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

  70 196

   

  oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

  gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

  13 649

  gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

  35 098

   

  oraz 13 649 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

  Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

  704

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

  704

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

  12 326 zł

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

  12 326 zł

  gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

  63 390 zł

  gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

  31 695 zł

  gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

  63 390 zł

  oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

   

  gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

  63 390 zł

  oraz 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko

   

  gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

  12 326 zł

  gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

  31 695 zł

  oraz 12 326 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

   

  Obowiązujące od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

  680

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

  680

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

  11 898

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

  11 898

  gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

  61 191

  gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

  30 596

  gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

  61 191

  oraz 11 898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

   

  gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

  61 191

   

  oraz 11 898 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko

   

  gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

  11 898

  gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

  30 596

   

  oraz 11 898 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

   

  • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2013 nr 0 poz. 164)