Pobierz e-pity 2019

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej 2018 - 2019

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 

Wysokość jednorazowych odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

854 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

854

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

14 950 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

14 950 zł

gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

76 887 zł

 

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

34 444 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

76 887 zł,

oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego
odszkodowania przysługującego na każde z tych
dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

76 887 zł,

oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

14 950 zł,

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

38 444 zł,

oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na
drugiego i każdego następnego uprawnionego

 

Wysokość jednorazowych odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

809

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

809

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

14 165

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

14 165

gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

72 850 zł

 

 

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

36 425 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

72 850 zł

oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

72 850 zł

 

oraz 14 165 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

14 165

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

36 425 zł

 

oraz 14 165 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

780

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

780

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

13 649

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

13 649

gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

70 196

 

 

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

35 098

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

70 196
 

oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

70 196

 

oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

13 649

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

35 098

 

oraz 13 649 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

 

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2017 poz. 283)