3-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021 - 2022 roku

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:03 (aktualizacja: )

3-miesięczny okres rozliczeniowy w 2021 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 marca

496

od 1 kwietnia do 30 czerwca

488

od 1 lipca do 30 września

528

od 1 października do 31 grudnia

504

Łącznie

2016

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

3-miesięczny okres rozliczeniowy w 2022 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 marca

496

od 1 kwietnia do 30 czerwca

496

od 1 lipca do 30 września

520

od 1 października do 31 grudnia

496

Łącznie

2008

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).