3-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2020 roku

08.05.2018 15:03 (aktualizacja: )

3-miesięczny okres rozliczeniowy w 2020 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 marca

504

od 1 kwietnia do 30 czerwca

496

od 1 lipca do 30 września

520

od 1 października do 31 grudnia

504

Łącznie

2024

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

 

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy w 2020 roku?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.

Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2020 roku dla 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń - Marzec: (12 tygodni x 40h) + (5 x 8h) - (2 x 8h) = 480 + 40 – 16 = 504 godzin

Kwiecień - Czerwiec: (11 tygodni x 40h) + (10 x 8h) – (3 x 8h) = 440 + 80 – 24 = 496 godzin

Lipiec - Wrzesień: (11 tygodni x 40h) + (11 x 8h) - (1 x 8h) = 440 + 88 - 8 = 520 godzin

Październik - Grudzień: (11 tygodni x 40h) + (11 x 8h) - (3 x 8h) = 440 + 88 – 24 = 504 godziny

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).